Кафедра психологіїПріоритетними напрямками роботи кафедри психології є викладання навчальних дисциплін, що дозволять озброїти майбутніх фахівців знаннями, які дозволять їм вивчати особистість, групи та колектив засуджених, встановлювати психологічний контакт, здійснювати профілактику та подолання конфліктів, а саме:

 • засвоєння слухачами теоретичних та методологічних основ психології;
 • опанування слухачами принципів та методів вивчення особистості та груп засуджених, психологічних основ роботи з різними категоріями засуджених;
 • ознайомлення з психологічними властивостями та якостями особистості засуджених;
 • оволодіння методикою встановлення психологічного контакту з засудженим;
 • ознайомлення з профілактикою та подоланням конфліктів серед засуджених;
 • розглянути особливості психологічної роботи з малими неформальними групами засуджених та засоби впливу на них;
 • отримання практичних навичок складання психологічної характеристики на засудженого та веденні необхідної документації пенітенціарним психологом;
 • формування у слухачів умінь та практичних навичок гнучко застосовувати знання в нестандартних ситуаціях.
 • удосконалення системи психологічної роботи з вразливими категоріями засуджених (жінки, неповнолітні, особи похилого віку, засуджені до довічного позбавлення волі тощо).
 • розробка психокорекційних програм, спрямованих на виправлення недоліків психічного розвитку чи поведінки особистості за допомогою спеціальних засобів психологічного впливу;
 • психологічний супровід професійної діяльності персоналу органів та установ виконання покарань та запровадження програм підготовки офіцерів пробації.

Завданнями кафедри психології є:

– проведення наукових досліджень за загально-кафедральною темою «Психологічний супровід професійної діяльності персоналу ДКВС України та запровадження програм підготовки офіцерів пробації»;

– робота над кандидатськими дисертаціями, підготовкою наукових статей, видання навчальних посібників з дисциплін кафедри, участь в конференціях, міжнародних проектах в галузі підвищення ефективності організації психологічної роботи із засудженими;

– вдосконалення навчальних планів та програм з метою забезпечення якісного рівня викладання психологічних дисциплін;

– розроблення та реалізація пробаційних програм для підготовки офіцерів пробації.

Склад кафедри