Кафедра психологіїКафедра психології Пенітенціарної академії України була створена 25 січня 2016 року шляхом реорганізації коледжу в  академію на базі циклу педагогіки та психології. З 2016 року і по теперішній час очолює кафедру психології кандидат психологічних наук, доцент, полковник внутрішньої служби Оксана Мірошниченко

Пріоритетними напрямками наукової діяльності кафедри є:

  • теоретико-методологічні та системні аспекти пенітенціарної психології як науки та практики;
  • удосконалення системи психологічного супроводу засуджених та осіб взятих під варту;
  • удосконалення системи психологічної роботи з вразливими категоріями засуджених (жінки, неповнолітні, особи похилого віку, засуджені до довічного позбавлення волі тощо).
  • розробка системи заходів, спрямованих на збереження психологічного здоров’я та резильєнтності особистості в умовах невизначеності;
  • психологічний супровід професійної діяльності персоналу ДКВС України.
  • Розробка психокоореційних програм та проведення психологічних тренінгів різної спрямованості як з персоналом ДКВС України так і з засудженими та особами взятими під варту.

Потужним є професорсько-викладацький склад кафедри. Загальновідомим фактом є те, що успіх діяльності будь якої організації залежить, не тільки й не стільки, від матеріально-технічного забезпечення, а насамперед від колективу. Позитивний емоційний клімат та особисте психологічне благополуччя кожного працівника є запорукою злагодженої взаємодії колег і, відповідно – досягнення поставлених перед ними цілей. Одним з найважливіших напрямків роботи з колективом є забезпечення в ньому здорової психологічної атмосфери.

Отже діяльність кафедри психології є невід’ємною складовою навчального процесу в Академії. НПП кафедри на належному рівні забезпечують виконання навчальної, виховної, методичної та наукової роботи.

Склад кафедри