Шарапова Юлія ВолодимирівнаДоцент кафедри, кандидат педагогічних наук, старший лейтенант внутрішньої служби

ORCID: 0009-0002-8473-5612

Контакти: juliasharapova2804@gmail.com

Біографічна довідка:

У 2006 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти.

У 2010 році закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету М.п. Драгоманова та у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукого ступеню кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси стосуються педагогічних здібностей особистості, підходів до виховної роботи, методики психолого-педагогічнох підготовки майбутніх фахівців, методики викладання педагогіки та психології.

Публікації останніх років:

  1. Шарапова Ю. В. Етапи успішного розвитку творчих здібностей особистості / Ю. В. Шарапова // Україна між минулим і майбутнім : історико-правові та соціально-економічні аспекти розвитку країни : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 8 червня 2011р.). Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2011. – С. 298-302.
  2. Єрмак С. М. , Шарапова Ю. В. Розвиток професійно-педагогічної творчості курсантів у процесі розв`язання проблемних задач / С. М. Єрмак, Ю. В. Шарапова // Вісник Чернігівського педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С. 66-69.        
  3. Шарапова Ю.В. Психологічні умови формування творчих здібностей засуджених / Ю.В. Шарапова // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць У ІІІ науково-практичної міжвузівської конференції (29 березня 2012, м. Чернігів, Чернігівська філія ПВНЗ «Європейський університет») / За заг. ред. к.т.н., доцента Аніщенко В.О. – Чернігів: ЧФ ПВНЗ «ЄУ». – С. 113 – 116.
  4. Шарапова Ю. В. Роль творчості у формуванні особистості / Ю. В. Шарапова // Науковий вісник інституту кримінально-виконавчої служби. – 1 (1). – Київ, 2012. – С. 170-175.
  5. Шарапова Ю. В. Сучасні підходи до розвитку творчих здібностей засуджених / Ю. В. Шарапова // Ступенева професійна освіта у вітчизняному та європейському освітньому просторі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 07 червня 2012 року). Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – С. 339-343.
  6. Шарапова Ю. В. Організація культурного дозвілля в УВП / Ю. В. Шарапова // Актуальні питання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах : досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 35-й річниці утворення навчального закладу, (Чернігів, 7-8 червня 2013 р.) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2013. – C. 349-353.