Курсантсько-студентське самоврядуванняКурсантсько-студентське самоврядування в Академії – це система форм самостійної громадської діяльності курсантів та студентів, яка направлена на реалізацію права вирішення питань навчання, побуту і можливості захисту інтересів курсантів та студентів, забезпечення виконання ними своїх обов’язків, сприяння гармонійному розвитку особистості курсанта і студента, формування навичок майбутніх фахівців, а також забезпечення участі в управлінні Академією.

Метою органів самоврядування є створення умов для самореалізації особистості курсантів та студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури курсантів та студентів, зростання соціальної активності.

Основні завдання органів самоврядування: участь в управлінні Академією, захист прав та інтересів курсантів та студентів, забезпечення виконання курсантами та студентами своїх обов’язків, сприяння навчальній, науковій, спортивній та творчій діяльності, сприяння створенню в Академії різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності, співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та молодіжних організацій.

Голова КСС

Заболотній Іван Сергійович

ivan.zabolotniydpts@gmail.com

Заступник голови КСС

курсантський напрям

Найборовський Максим Орестович

nayborovskiy@gmail.com

Заступник голови КСС

студентський напрям

Сокол Анастасія Олександрівна

anastasia.sokol2004@gmail.com

Секретар КСС

Адамчук Юлія Віталіївна

adamchuks13@gmail.com

Голова інформаційного сектору

Шумар Олена Миколаївна

sumarala38@gmail.com

Голова освітнього сектору

Сіра Поліна Андріївна

seraapolina468@gmail.com

Голова культурно-масового сектору

Сидорський Богдан Олександрович

bsidorskij@gmail.com

Голова спортивного сектору

Сюр Володимир Вадимович

volodimirsur19@gmail.com