Курсантсько-студентське самоврядуванняКурсантсько-студентське самоврядування в Академії – це система форм самостійної громадської діяльності курсантів та студентів, яка направлена на реалізацію права вирішення питань навчання, побуту і можливості захисту інтересів курсантів та студентів, забезпечення виконання ними своїх обов’язків, сприяння гармонійному розвитку особистості курсанта і студента, формування навичок майбутніх фахівців, а також забезпечення участі в управлінні Академією.

Метою органів самоврядування є створення умов для самореалізації особистості курсантів та студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури курсантів та студентів, зростання соціальної активності.

Основні завдання органів самоврядування: участь в управлінні Академією, захист прав та інтересів курсантів та студентів, забезпечення виконання курсантами та студентами своїх обов’язків, сприяння навчальній, науковій, спортивній та творчій діяльності, сприяння створенню в Академії різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності, співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів та молодіжних організацій.

Паламар Голова ксс

Голова КСС

Паламар Андрій Вікторович

andriypalamar542@gmail.com

Глузд заступннник голови ксс

Заступник голови КСС

студентський напрям

Глузд Альона Володимирівна

gluzdalena@gmail.com

Федорова секретар

Секретар КСС

Федорова Юлія Євгенівна

yuliafedorova162003@gmail.com

Кириловець інформаційний

Голова інформаційного сектору

Кириловець Ілона Сергіївна

ilonak2003@ukr.net

Борко освітній

Голова освітнього сектору

Борко Ірина Сергіївна

borkoiryna1308@ukr.net

Батрак культмас

Голова сектору дозвілля

Батрак Крістіна Олександрівна

Kristinabatrak2015@gmail.com