Факультет заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осібФакультет заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб є структурним підрозділом Академії Державної пенітенціарної служби. що здійснює навчальну, методичну, наукову, організаційну та виховну роботу зі студентами та слухачами.

Діяльність факультету спрямована на якісну підготовку здобувачів вищої освіти й проведення освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань у студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання.

Основним завданням факультету є забезпечення якісної підготовки фахівців за ліцензованими та акредитованими Академією спеціальностями, відповідно до чинного законодавства,  державних стандартів вищої освіти для потреб Міністерства юстиції України, інших державних інституцій, установ, підприємств, організацій різних форм власності на основі поєднання сучасних методів навчально-методичної, наукової, організаційної і виховної роботи.

Діяльність факультету спрямована на забезпечення впровадження прогресивних методів, новітніх методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання; формування у здобувачів вищої освіти свідомої громадянської позиції, патріотизму, готовності до активної трудової діяльності, відповідальності за власну долю та долю суспільства.