Наші партнериВідповідно до підписаних договорів та меморандумів про співпрацю партнерами Академії ДПтС є:

вітчизняні партнери:

 • ПВНЗ «Європейський університет»;
 • Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 • Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка;
 • Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса;
 • Міжвідомчий НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України;
 • Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов»;
 • Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області;
 • Конституційний Суд України;
 • Сумський державний педагогічний університет імені  А.С. Макаренка;
 • Громадська спілка «Освітній дім прав людини в Чернігові»;
 • Громадська організація «МАRT»;
 • Громадська організація «Україна без тортур»;
 • Філія ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області»;
 • Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України;
 • Хмельницький університет управління та права;
 • ТОВ «Антиплагіат»;
 • Національний університет «Одеська морська академія»;
 • Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»;
 • Національний авіаційний університет;
 • Одеський Державний університет внутрішніх справ;
 • Департамент з питань виконання кримінальних покарань та ГС «Українська Гельсінська спілка з прав людини»;
 • Мукачівський державний університет;
 • Львівський університет безпеки життєдіяльності державної служби України з надзвичайних ситуацій;
 • Інститут педагогічної освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

міжнародні партнери:

 • Вища технічна школа в Катовіцах (м. Катовиці, Республіка Польща);
 • Інститут психології Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща);
 • Костанайська академія МВС Республіки Казахстан імені Шракбека Кабилаєва (м. Костанай, Республіка Казахстан);
 • Мережа європейських навчальних закладів пенітенціарної підготовки.