Кафедра іноземних мовКафедра іноземних мов як самостійний структурний підрозділ була створена у лютому 2016 р. На сьогоднішній день кафедра забезпечує підготовку курсантів і студентів з предметів «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування».

Процес навчання тісно пов’язаний з характером майбутньої професійної діяльності курсантів та студентів і спрямований на формування професійної іншомовної компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основним завданням кафедри є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів з відповідним рівнем знань фахової іноземної мови.

Наукова робота кафедри направлена на удосконалення навчального процесу, пошуку сучасних ефективних підходів до викладання іноземних мов та вивчення досвіду розбудови системи освіти Європейських країн.

Склад кафедри