Відділ магістратуриВідповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII:

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти

у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ з 7 по 29 травня.

Для вступу до магістратури у 2024 році потрібно скласти вступне(ні) випробування, зокрема, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Основний період реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ у 2024 році припадає на 7 – 29 травня.

Додатковий період реєстрації – 17 – 21 червня.

 

Кроки для реєстрації:

1️⃣ Підготуйте документи:
 • заповнена заява-анкета з інформацією, яка необхідна для оформлення екзаменаційного листка;
Будьте уважні, коли заповнюватимете заяву-анкету!!
ЄВІ потрібно скласти всім вступникам на магістратуру незалежно від спеціальності
ЄФВВ, назва предметного тесту  залежить від обраної спеціальності (Право / Психологія)
(в заяві позначите необхідне):       ✅ з права та міжнародного права ✅ з психології та соціології
л
В заяві потрібно вказати населений пункт, в якому бажаєте складати ЄВІ / ЄФВВ. Зручне для себе місце ви можете обрати з переліку населених пунктів, де будуть цього року створені екзаменаційні пункти.
 • документ, що посвідчує особу (паспорт/ID картка);
 • копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (для випускників минулих років);
 • довідка з місця навчання (для вступників, які завершують навчання на бакалавраті цього року);
 • фотокартка, формат — паперова (розмір 3*4) або електронна (.jpg розміром до 1 МБ).

л

2️⃣ Подайте документи для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ 

ОСОБИСТО: принести всі документи за адресою м.Чернігів, вул. Гонча, 34. каб. 111 (відділ магістратури)
ДИСТАНЦІЙНО: надіслати всі документи на електронну пошту приймальної комісії magistratura.sps@gmail.com.

! ОБОВЯЗКОВО накласти на заяву кваліфікований електронний підпис та наділати разом з іншими документами.

 • Інші документи відсканувати /сфотографувати та надіслати на пошту приймальної комісії
! Приймальна комісія перевірить ваші документи, для вас буде створено кабінет учасника вступних випробувань та сформовано екзаменаційний листок. Номер та РIN-код екзаменаційного листка слугуватиме доступом до вашого електронного кабінету учасника ЄВІ/ЄФВВ.
! Якщо ваші документи з певних причин не пройдуть перевірку, у відповідь на лист Ви отримаєте повідомлення про відмову в реєстрації та причину. Тому радимо РЕГУЛЯРНО перевіряти свою електронну пошту, щоб не пропустити важливих сповіщень та мати час на виправлення недоліків.

л

3️⃣ Отримайте екзаменаційний листок 

Якщо ви подаватимете документи особисто, екзаменаційний листок ви отримаєте відразу після реєстрації.

У разі дистанційної реєстрації, у відповідь на Ваш лист на електронну адресу буде надіслано сформований екзаменаційний листок та реєстраційну картку

 • Вступник має перевірити внесену інформацію та підтвердити правильність внесених особистих даних
 • В разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації

л

4️⃣ Завантажте запрошення на участь ЄВІ / ЄФВВ 

Точна дата, час та місце проведення тестування будеть зазначені в запрошенні, яке з’явиться у вашому кабінеті учасника вступних випробувань до 17 червня.

 • Доступ до кабінету учасника вступних випробувань здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому
 • У цьому ж кабінеті з’являться результати ваших іспитів (до 20.06.2024)

л

5️⃣ Безпосереднє складання ЄВІ / ЄФВВ

Для допуску до екзаменаційного центру учасник має предʼявити:

 • паспорт/ID картку
 • свій екзаменаційний листок

Роздрукуйте запрошення із точною датою, часом та місцем проведення тестування.

л

Заява-анкета (для друку)

Google-форма (для заповнення заяви-анкети онлайн)

Перелік населених пунктів

Кваліфікований підпис

Кабінет учасника вступних випробувань

До уваги вступників до магістратури, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії магістерського випробування!

Ви маєте змогу доєднатися до додаткової сесії, якщо:

 • Не встигли зареєструватися в ЄВІ/ЄФВВ під час основного періоду реєстрації;
 • Зареєструвалися, але з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії магістерського випробування.

Впродовж 3 календарних днів із дня проведення вступного випробування включно необхідно надіслати заяву щодо участі в додатковій сесії до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого мали проходити ЄВІ/ЄФВВ.

 

 Мотиваційний лист (ЗРАЗОК) 

Порядок оцінювання мотиваційних листів для вступу на навчання 

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарноїакадемії України на другий (магістерський) рівень за спеціальностями 262 “Правоохоронна діяльність”, 081 “Право”, 053 “Психологія” для абітурієнтів, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти  за державним замовленням 

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на другий (магістерський) рівень за спеціальностями 262 “Правоохоронна діяльність”, 081 “Право”, 053 “Психологія” для абітурієнтів, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти  за кошти фізичних, юридичних осіб

Розклад проведення додаткового конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на другий (магістерський) рівень за спеціальностями 262 “Правоохоронна діяльність”, 081 “Право”, 053 “Психологія” для абітурієнтів, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти  за кошти фізичних, юридичних осіб

Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти магістра здійснюється за результатами:

 • для вступу на навчання за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – у формі магістерського комплексного тесту або тесту з права єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях) або індивідуальної співбесіди з іноземної мови та права в передбачених цими Правилами випадках. При вступі на денну форму навчання за державним замовленням на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого з іншої спеціальності – у формі магістерського комплексного тесту або тесту з права єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях) та додаткового вступного випробування. Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів.
 • для вступу на навчання за спеціальністю 053 «Психологія»  на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» – у формі  магістерського тесту навчальної компетентності або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови в передбачених цими Правилами випадках та фахового іспиту або тільки фахового іспиту в передбачених цими Правилами випадках. Вступники на основі рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня)  здобутого з іншої спеціальності також здають додаткове вступне випробування.
 • для вступу на навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» – у  формі фахового іспиту з кримінального права, кримінально-виконавчого права, адміністративного права та кримінального процесу або результатів розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках. Вступники на основі рівня вищої освіти здобутого з іншої спеціальності також здають додаткове вступне випробування.

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальності 081 «Право» розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,3 × П1 + 0,7 × П2, де

П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної усної співбесіди у передбачених Правилами прийому випадках) з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку Правил прийому;

П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної усної співбесіди у передбачених Правилами прийому випадках) з права або єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку Правил прийому;

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 «Психологія» розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2, де

П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених Правилами прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в додатку до Правил прийому;

П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» розраховується за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами фахового іспиту):

Конкурсний бал (КБ) = П1, де П1 – оцінка фахового іспиту.

«Перехресний вступ» – можливість, передбачена законодавством про вищу освіту: за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань особа може вступити до магістратури за іншою спеціальністю .

Право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України передбачають, що «Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.

Скористайтесь цією можливістю!

У 2022 році будь-яка особа може вступити до Академії для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових фахових вступних випробувань.

Вступники повинні скласти додаткові вступні випробування:

Програма додаткового вступного випробування з «Кримінології» для вступу на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Програма додаткового вступного випробування з «Основ психології» для вступу на спеціальність 053 «Психологія»

Винятком є спеціальність 081 «Право». В 2022 році для здобуття ступеня магістра за цією спеціальністю приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202  «Міжнародне право».

Для реєстрації на додаткові фахові вступні випробування потрібно зателефонувати до приймальної комісії Академії.

Оцінювання

Додаткове вступне випробування зазвичай має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». Якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, то він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на освітню програму. Додаткове вступне випробування може проводитися у формі тесту.

Перелік документів для вступу на навчання

за рахунок видатків державного бюджету:

 1. Сформована навчальна справа кандидата на навчання (покладається на підрозділи по роботі з персоналом) яка повинна містити (формується в картонній папці із зав’язками):

– рапорт (для вільнонайманих – заява) про надання рекомендації для вступу;

– рекомендація для вступу;

– анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;

– завірена копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

– завірена копія картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);

– завірена копія військового квитка або посвідчення про приписку (для чоловіків);

– завірена копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додаток до нього.

– шість кольорових засвідчених фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3х4, без куточка).

 1. Копія екзаменаційного(-них) листка(-ків) ЄВІ/ЄФВВ (за наявності);
 2. Заява вступника (подається в навчальному закладі).

 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

 1. Заява вступника, заповнена в електронній формі.
 2. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додаток до нього;
 3. Копія екзаменаційного(-них) листка(-ків) ЄВІ/ЄФВВ (за наявності);
 4. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 5. Копія картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);
 6. Копія військового квитка або посвідчення про приписку (для чоловіків);
 7. Шість фотокарток 3×4 см.

В Академії відкрито магістратуру зі спеціальностей:

Спеціальність “Право”:

 • Термін навчання – 1 рік 6 місяців
 • Форма навчання – денна, заочна
 • Навчання здійснює за державним замовленням та за кошти фізичних, юридичних осіб

З розмірами оплати за навчання можна ознайомитись за цим посиланням.

Спеціальність “Психологія”:

 • Термін навчання – 1 рік 6 місяців
 • Форма навчання – денна, заочна
 • Навчання здійснює за державним замовленням та за кошти фізичних, юридичних осіб

З розмірами оплати за навчання можна ознайомитись за цим посиланням.

Спеціальність “Правоохоронна діяльність”:

 • Термін навчання – 1 рік 6 місяців
 • Форма навчання – денна, заочна
 • Навчання здійснює за державним замовленням та за кошти фізичних, юридичних осіб

З розмірами оплати за навчання можна ознайомитись за цим посиланням.

Контакти

Начальник відділу магістратури

Свириденко Наталія Миколаївна

підполковник внутрішньої служби

+38(0462)-65-39-19, +38 067-461-54-70, 093-876-60-72

Методист 

Вороная Світлана Сергіївна 

+38 066-222-31-29

Методист 

Кравченко Яна Миколаївна 

підполковник внутрішньої служби

+38 093-321-19-39


Відділ магістратури працює за таким графіком:

понеділок–п’ятниця – з 8:30 до 17:30

субота/неділя – вихідний

Приймальна комісія

вул. Гонча, 34, м.Чернігів

+38(0462) 65-39-19

Email:magistratura.sps@gmail.com 

Графік роботи:

понеділок–п’ятниця – з 8:30 до 17:30

субота/неділя – вихідний