Відділ магістратуриВідповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII:

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти

у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Реєстрація вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) триватиме з 08 до 31 травня. Її здійснюватимуть приймальна комісія Академії.

Для реєстрації вступник повинен надіслати на електронну адресу magistratura.sps@gmail.com скановані копії (якісні фотокопії) в темі листа обов’язково зазначати ПІБ повністю:

 • заповненої заяви-анкети   з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (або довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання);

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки  на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Більш докладну інформацію щодо вступу до магістратури Академії Державної пенітенціарної служби можна отримати за контактними телефонами співробітників відділу магістратури

ОСНОВНЕ ПРО МАГІСТЕРСЬКІ ВИПРОБУВАННЯ

ПЕРЕЛІК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, на території яких у 2023 році буде створено пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проводяться вступні випробування під час основної сесії затверджено наказом МОН від 04.05.2023 № 525

До уваги вступників до магістратури, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії магістерського випробування!

Ви маєте змогу доєднатися до додаткової сесії, якщо:

 • Не встигли зареєструватися в ЄВІ/ЄФВВ під час основного періоду реєстрації;
 • Зареєструвалися, але з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії магістерського випробування.

Впродовж 3 календарних днів із дня проведення вступного випробування включно необхідно надіслати заяву щодо участі в додатковій сесії до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого мали проходити ЄВІ/ЄФВВ.

Детальніше ознайомитися з порядком проведення додаткової сесії
Заява для участі в додатковій сесії 

Додатковий період реєстрації на сесію – 12-14 липня 2023 року.
Період додаткової сесії – 3-16 серпня 2023 року.
На інформаційних сторінках учасників, яким надано можливість взяти участь у додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ, «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» буде розміщено запрошення для участі в додатковій сесії до 31 липня 2023 року.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти магістра здійснюється за результатами:

 • для вступу на навчання за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – у формі магістерського комплексного тесту або тесту з права єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях) або індивідуальної співбесіди з іноземної мови та права в передбачених цими Правилами випадках. При вступі на денну форму навчання за державним замовленням на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого з іншої спеціальності – у формі магістерського комплексного тесту або тесту з права єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях) та додаткового вступного випробування. Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів.
 • для вступу на навчання за спеціальністю 053 «Психологія»  на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» – у формі  магістерського тесту навчальної компетентності або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови в передбачених цими Правилами випадках та фахового іспиту або тільки фахового іспиту в передбачених цими Правилами випадках. Вступники на основі рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня)  здобутого з іншої спеціальності також здають додаткове вступне випробування.
 • для вступу на навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» – у  формі фахового іспиту з кримінального права, кримінально-виконавчого права, адміністративного права та кримінального процесу або результатів розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках. Вступники на основі рівня вищої освіти здобутого з іншої спеціальності також здають додаткове вступне випробування.

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальності 081 «Право» розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,3 × П1 + 0,7 × П2, де

П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної усної співбесіди у передбачених Правилами прийому випадках) з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку Правил прийому;

П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної усної співбесіди у передбачених Правилами прийому випадках) з права або єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку Правил прийому;

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 «Психологія» розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2, де

П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених Правилами прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в додатку до Правил прийому;

П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» розраховується за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами фахового іспиту):

Конкурсний бал (КБ) = П1, де П1 – оцінка фахового іспиту.

«Перехресний вступ» – можливість, передбачена законодавством про вищу освіту: за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань особа може вступити до магістратури за іншою спеціальністю .

Право на «перехресний вступ» гарантується ч. 10 статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України передбачають, що «Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.

Скористайтесь цією можливістю!

У 2022 році будь-яка особа може вступити до Академії для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових фахових вступних випробувань.

Вступники повинні скласти додаткові вступні випробування:

Програма додаткового вступного випробування з «Кримінології» для вступу на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Програма додаткового вступного випробування з «Основ психології» для вступу на спеціальність 053 «Психологія»

Винятком є спеціальність 081 «Право». В 2022 році для здобуття ступеня магістра за цією спеціальністю приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202  «Міжнародне право».

Для реєстрації на додаткові фахові вступні випробування потрібно зателефонувати до приймальної комісії Академії.

Оцінювання

Додаткове вступне випробування зазвичай має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». Якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, то він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на освітню програму. Додаткове вступне випробування може проводитися у формі тесту.

Перелік документів для вступу на навчання

за рахунок видатків державного бюджету:

 1. Сформована навчальна справа кандидата на навчання (покладається на підрозділи по роботі з персоналом) яка повинна містити (формується в картонній папці із зав’язками):

– рапорт (для вільнонайманих – заява) про надання рекомендації для вступу (Додаток 1);

– рекомендація для вступу (Додаток 2);

– анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч (Додаток 3);

– завірена копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

– завірена копія картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);

– завірена копія військового квитка або посвідчення про приписку (для чоловіків);

– завірена копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додаток до нього.

– шість кольорових засвідчених фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3х4, без куточка).

 1. Копія екзаменаційного(-них) листка(-ків) ЗНО (за наявності);
 2. Заява вступника (подається в навчальному закладі).

 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

 1. Заява вступника, заповнена в електронній формі.
 2. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додаток до нього;
 3. Копія екзаменаційного(-них) листка(-ків) ЗНО (за наявності);
 4. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 5. Копія картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);
 6. Копія військового квитка або посвідчення про приписку (для чоловіків);
 7. Шість фотокарток 3×4 см.

В Академії відкрито магістратуру зі спеціальностей:

Спеціальність “Право”:

 • Термін навчання – 1 рік 6 місяців
 • Форма навчання – денна, заочна
 • Навчання здійснює за державним замовленням та за кошти фізичних, юридичних осіб

З розмірами оплати за навчання можна ознайомитись за цим посиланням.

Спеціальність “Психологія”:

 • Термін навчання – 1 рік 6 місяців
 • Форма навчання – денна, заочна
 • Навчання здійснює за державним замовленням та за кошти фізичних, юридичних осіб

З розмірами оплати за навчання можна ознайомитись за цим посиланням.

Спеціальність “Правоохоронна діяльність”:

 • Термін навчання – 1 рік 6 місяців
 • Форма навчання – денна, заочна
 • Навчання здійснює за державним замовленням та за кошти фізичних, юридичних осіб

З розмірами оплати за навчання можна ознайомитись за цим посиланням.

Контакти

Начальник відділу магістратури

Свириденко Наталія Миколаївна

підполковник внутрішньої служби

+38(0462)-65-39-19, +38 067-461-54-70, 093-876-60-72

Методист 

Вороная Світлана Сергіївна 

+38 066-222-31-29

Методист 

Кравченко Яна Миколаївна 

підполковник внутрішньої служби

+38 093-321-19-39


Відділ магістратури працює за таким графіком:

понеділок–п’ятниця – з 8:30 до 17:30

субота/неділя – вихідний

Приймальна комісія

вул. Гонча, 34, м.Чернігів

+38(0462) 65-39-19

Email:magistratura.sps@gmail.com 

Графік роботи:

понеділок–п’ятниця – з 8:30 до 17:30

субота/неділя – вихідний