Кафедра економіки та соціальних дисциплінКафедра економіки та соціальних дисциплін Пенітенціарної академії України забезпечує викладання дисциплін економічного, соціального та історико-філософського характеру, вивчення яких є обов’язковою умовою підготовки фахівців бакалаврського та магістерського рівнів. Зокрема, це економічна теорія, економіка і управління підприємствами УВП, історія економіки та економічної думки, історія України, історія української культури, філософія, філософія права, релігієзнавство, політологія, соціологія, риторика, основи екології, правова статистика.

Загальна спрямованість наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри обіймає широкий спектр актуальних проблем економічного, історичного, світоглядного, політичного розвитку суспільства в їх органічному зв’язку з функціонуванням пенітенціарної системи України.

Склад кафедри

Суворова фото

Суворова Світлана Геннадіївна

доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

ORCID:0000-0001-7089-2524