Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного праваКафедра теорії та історії держави і права, конституційного права є базовим структурним підрозділом Пенітенціарної академії України й забезпечує викладання дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема, це “Теорія держави і права”, “Історія держави та права України”, “Конституційне право”, “Конституційне право зарубіжних країн”, “Історія держави та права зарубіжних країн”, “Міжнародне право”, “Право ЄС”  тощо.

Основні завдання кафедри:

– провадження освітньої, методичної та наукової діяльності в Академії;

– проведення виховної роботи з курсантами та студентами щодо формування у них професійних, патріотичних та моральних якостей;

– здійснення громадсько-просвітницької діяльності серед молоді у відповідності із основним напрямом своєї навчальної роботи.

Наукова робота кафедри.

На 2022-2026 р.р. кафедрою заплановані наукові дослідження в межах комплексно-цільової програми “Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України”. Пріоритетними напрямами наукових пошуків кафедри є теоретичні дослідження та розробка методологічного забезпечення з таких питань:

– національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

– обґрунтування нормативно правових засад системи правового та соціального забезпечення персоналу ДКВС України;

– розробка та удосконалення законодавчого та організаційного врегулювання наявних проблем пов’язаних з ефективним та сучасним правовим та соціальним захистом персоналу ДКВС України.

Склад кафедри

Сікун 2 — копия

Сікун Антон Миколайович

старший викладач кафедри

ORCID:0000-0003-1484-8830

Олійник 00

Олійник Владислав Станіславович

доцент кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

ORCID:0000-0001-5546-9613

00

Ребкало Микола Миколайович

доцент кафедри

кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID:0000-0002-7814-9476

Самофалов 00

Самофалов Леонід Прохорович

доцент кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

ORCID:0000-0001-7626-4270

Томков Н.О. (1)

Томков Нікіта Олегович

старший викладач кафедри

ORCID:0009-0001-5243-3786