Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного праваКафедра теорії та історії держави і права, конституційного права є випусковою кафедрою Академії Державної пенітенціарної служби й забезпечує викладання дисциплін циклу професійної підготовки. Зокрема, це теорія держави і права, історія держави та права України, конституційне право, конституційно-процесуальне право, конституційне право зарубіжних країн, історія держави та права зарубіжних країн. міжнародне право, право ЄС  тощо.

Основні завдання кафедри:

– провадження освітньої, методичної та наукової діяльності в Академії;

– проведення виховної роботи з курсантами та студентами щодо формування у них професійних, патріотичних та моральних якостей;

– здійснення громадсько-просвітницької діяльності серед молоді у відповідності із основним напрямом своєї навчальної роботи.

Наукова робота кафедри.

На 2016-2021 р.р. кафедрою заплановані наукові дослідження в межах комплексно-цільової програми «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової та соціальної держави». Пріоритетними напрямами наукових пошуків кафедри є теоретичні дослідження та розробка методологічного забезпечення з таких питань:

– національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і захисту прав людини в Україні;

– критерії класифікації прав людини, характеристика їх основних видів та конституційні підстави для обмеження прав людини;

– дотримання прав людини в діяльності органів та установ виконання покарань;

– поняття правової та соціальної держави і її співвідношення з громадянським суспільством за сучасних умов.

Склад кафедри