Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного праваКафедра теорії та історії держави і права, конституційного права є випусковою кафедрою Академії Державної пенітенціарної служби й забезпечує викладання дисциплін циклу професійної підготовки. Зокрема, це теорія держави і права, історія держави та права України, конституційне право, конституційно-процесуальне право, конституційне право зарубіжних країн, історія держави та права зарубіжних країн. міжнародне право, право ЄС  тощо.

Основні завдання кафедри:

– провадження освітньої, методичної та наукової діяльності в Академії;

– проведення виховної роботи з курсантами та студентами щодо формування у них професійних, патріотичних та моральних якостей;

– здійснення громадсько-просвітницької діяльності серед молоді у відповідності із основним напрямом своєї навчальної роботи.

Наукова робота кафедри.

На 2022-2026 р.р. кафедрою заплановані наукові дослідження в межах комплексно-цільової програми ««Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України»». Пріоритетними напрямами наукових пошуків кафедри є теоретичні дослідження та розробка методологічного забезпечення з таких питань:

– національні та міжнародні юридичні засоби забезпечення і соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

– обґрунтування нормативно правових засад системи правового та соціального забезпечення персоналу ДКВС України;

– розробка та удосконалення законодавчого та організаційного врегулювання наявних проблем пов’язаних з ефективним та сучасним правовим та соціальним захистом персоналу ДКВС України.

Склад кафедри

Сікун А М

Сікун Антон Миколайович

заступник начальника кафедри

ORCID:0000-0003-1484-8830

Олійник В С

Олійник Владислав Станіславович

доцент кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

ORCID:0000-0001-5546-9613

Ребкало М М

Ребкало Микола Миколайович

доцент кафедри

кандидат наук з державного управління, доцент

ORCID:0000-0002-7814-9476

Мірошниченко ОА

Мірошниченко Оксана Андріївна

доцент кафедри

кандидат юридичних наук,  доцент

ORCID:0000-0002-0181-0879

Самофалов Л П

Самофалов Леонід Прохорович

доцент кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

ORCID:0000-0001-7626-4270

Кравець Д.М.

Кравець Дар’я Миколаївна

старший викладач кафедри

ORCID:0000-0002-1980-3431