Борець Юлія Василівна

доцент кафедри, кандидат психологічних наук

ORCID: 0000-0002-7501-8606Борець Ю

Біографічна довідка:

У 2009 році закінчила магістратуру Національної Академії МВС України.

У 2015 році закінчила аспірантуру Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

28.04.2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук.

Наукові інтереси стосуються психологічних особливостей громадянської компетентності майбутніх фахівців в галузі психології та права.

Автор багатьох наукових праць. Куратор навчальної групи курсантів.

Публікації останніх років:

 1. Борець Ю.В Порівняльний аналіз психологічних механізмів соціальної перцепції українських та російських майбутніх психологів і юристів, Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів, 2014. Вип. 121, т. 1. С. 44-49.
 2. Борец Ю.В. Социально – психологические контуры в исследовании гражданской компетентносия. Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика. Психология. выпуск № 1 (37). С. 100-107.
 3. Борець Ю.В. Служба пробації: історія виникнення та її впровадження в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції. К., 2014. С. 23-27.
 4. Борець Ю.В Концептуальна модель громадянської компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів, 2015. Вип. 128, т. 1. С. 24-28.
 5. Борець Ю.В. Екологічна ціннісно-смислова орієнтація громадянської компетентності майбутніх психологів і юристів. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир, 2016. Том VII. Екологічна психологія. Випуск 41.  С. 24-33.
 6. Борець Ю.В. Соціально-психологічна сутність та структурно-функціональні компоненти громадянської компетентності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир, 2016. Том VII. Екологічна психологія. Випуск 42. С. 14-23.
 7. Екологічна психологія: хрестоматія за ред. І.І. Шлімакової. Укладачі: Борець Ю.В. (р. 9), Буковська О.О. (р. 5-6), Гірченко О.Л. (р. 7-8), Дубініна Д.Е. (р. 1-2), Мунасипова – Матяш І.А. (р. 3-4). Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2016. 406 с.
 8. Борець Ю.В. Служба пробації: організаційна структура та засади діяльності. Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених. Всеукраїнська науково – практична конференція: матеріали виступів (Київ, 19-20 квітня 2016 року). Академія Державної пенітенціарної служби, 2016. С. 5- 9.
 9. Борець Ю.В. Моральна та економічна психолого-онтологічна компетенції громадняької компетентності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир, 2017. Екологічна психологія. Випуск 44. С. 12-20.
 10. Борець Ю.В. Соціальна компетентність як інтегральна характеристика розвитку особистості. Теоретичні і прикладні проблеми психології МОН України: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Севєродонецьк, 2017. випуск № 1(42). С. 29-38.
 11. Борець Ю.В. Психологічні принципи смислу життя та провідних мотивів життєдіяльності (буттювання) у повсякденні. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Том VII, випуск 45, стор. 9-18.
 12. Борець Ю.В., Шлімакова І.І. До проблеми психічного здоров’я студентів вищого навчального закладу, науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра, випуск 1(3) 2018.
 13. Борець Ю.В., Шлімакова І.І. Гармонійність особистості у зв’язку з її індивідуально-типологічними властивостями, Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра», 17 аркушів.
 14. Борець Ю.В. Сучасні технології психологічного впливу як основа створення безпечного освітнього середовища у вищій школі, Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра», 12 аркушів.
 15. Борець Ю.В., Настояща У.В. Детермінанти стану гармонійності, збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології», випуск № 2, 2019, 11 аркушів, Index Copernicus International (Республіка Польща).
 16. Борець Ю.В. Поняття екологічних диспозицій у структурі екологічної свідомості, Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 0,5 друкованих аркушів.
 17. Борець Ю.В., Шлімакова І.І. Обумовленість життєздатності особистості впливами оточуючого середовища, Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Екологічна психологія, 13 аркушів.