Борець Юлія Василівна

доцент кафедри, кандидат психологічних наук

ORCID: 0000-0002-7501-8606

Контакти: boretssummer@gmail.com

Біографічна довідка:

У 2009 році закінчила магістратуру Національної Академії МВС України.

У 2015 році закінчила аспірантуру Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

28 квітня 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук.

20 червня 2023 року отримала вчене звання доцент кафедри психології.

Наукові інтереси стосуються психологічних особливостей громадянської компетентності майбутніх фахівців в галузі психології та права.

Автор багатьох наукових праць. Куратор навчальної групи курсантів.

Публікації останніх років:

 1. Борець Ю.В Порівняльний аналіз психологічних механізмів соціальної перцепції українських та російських майбутніх психологів і юристів, Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів, 2014. Вип. 121, т. 1. С. 44-49.
 2. Борец Ю.В. Социально – психологические контуры в исследовании гражданской компетентносия. Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика. Психология. выпуск № 1 (37). С. 100-107.
 3. Борець Ю.В. Служба пробації: історія виникнення та її впровадження в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції. К., 2014. С. 23-27.
 4. Борець Ю.В Концептуальна модель громадянської компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів, 2015. Вип. 128, т. 1. С. 24-28.
 5. Борець Ю.В. Екологічна ціннісно-смислова орієнтація громадянської компетентності майбутніх психологів і юристів. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир, 2016. Том VII. Екологічна психологія. Випуск 41.  С. 24-33.
 6. Борець Ю.В. Соціально-психологічна сутність та структурно-функціональні компоненти громадянської компетентності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир, 2016. Том VII. Екологічна психологія. Випуск 42. С. 14-23.
 7. Екологічна психологія: хрестоматія за ред. І.І. Шлімакової. Укладачі: Борець Ю.В. (р. 9), Буковська О.О. (р. 5-6), Гірченко О.Л. (р. 7-8), Дубініна Д.Е. (р. 1-2), Мунасипова – Матяш І.А. (р. 3-4). Харків: Видавництво «Діса Плюс», 2016. 406 с.
 8. Борець Ю.В. Служба пробації: організаційна структура та засади діяльності. Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених. Всеукраїнська науково – практична конференція: матеріали виступів (Київ, 19-20 квітня 2016 року). Академія Державної пенітенціарної служби, 2016. С. 5- 9.
 9. Борець Ю.В. Моральна та економічна психолого-онтологічна компетенції громадняької компетентності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир, 2017. Екологічна психологія. Випуск 44. С. 12-20.
 10. Борець Ю.В. Соціальна компетентність як інтегральна характеристика розвитку особистості. Теоретичні і прикладні проблеми психології МОН України: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Севєродонецьк, 2017. випуск № 1(42). С. 29-38.
 11. Борець Ю.В. Психологічні принципи смислу життя та провідних мотивів життєдіяльності (буттювання) у повсякденні. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Том VII, випуск 45, стор. 9-18.
 12. Борець Ю.В., Шлімакова І.І. До проблеми психічного здоров’я студентів вищого навчального закладу, науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра, випуск 1(3) 2018.
 13. Борець Ю.В., Шлімакова І.І. Гармонійність особистості у зв’язку з її індивідуально-типологічними властивостями, Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра», 17 аркушів.
 14. Борець Ю.В. Сучасні технології психологічного впливу як основа створення безпечного освітнього середовища у вищій школі, Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра», 12 аркушів.
 15. Борець Ю.В., Настояща У.В. Детермінанти стану гармонійності, збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології», випуск № 2, 2019, 11 аркушів, Index Copernicus International (Республіка Польща).
 16. Борець Ю.В. Поняття екологічних диспозицій у структурі екологічної свідомості, Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 0,5 друкованих аркушів.
 17. Борець Ю.В., Шлімакова І.І. Обумовленість життєздатності особистості впливами оточуючого середовища, Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Екологічна психологія, 13 аркушів.
 18. Борець Ю.В., Щербата В.Г. Теоретичний аналіз ревнощів. Науковий вісник Сіверщина. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки.  Чернігів, 2021. Вип. № 1 (6). С. 179–191.
 19. Борець Ю.В., Панченко В.О., Шлімакова І.І. Особливості уявлень про внутрішню гармонію та її суб’єктивне відчуття молоддю. Науковий журнал «Габітус». Польща, 2021. Вип. 24. Т. II. С. 85–89.
 20. Борець Ю.В., Палагнюк О.В. Теоретичні основи дослідження особистісної опосередкованості маніпулятивних тенденцій. Науковий вісник Сіверщина. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів, 2021. Вип. № 2 (7). С. 25–34.
 21. Борець Ю.В., Кухар Т.В., Палагнюк О.В. Теоретичний аналіз проблеми психологічного благополуччя та смисложиттєвих орієнтацій майбутніх фахівців соціономічного профілю. Проблеми гуманітарних наук. Психологія / ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), Роман Хавула (редактор серії) та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2023. Вип. 51. C/ 19-28.WOSYuliia Chystovska, Olha Babiak, Наlyna Honcharovska, Yuliia Borets, Svitlana Dorofey, Olha Savytska. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience ISSN: 2068-0473  e-ISSN: 2067-3957 Covered in: Web of Science (WOS). Volume 13, Issue 2. Submitted: November 2nd, 2022. Accepted for publication: February 17th, 2022. pages: 152-165 //doi.org/10.18662/brain/13.2/337.