Історія АкадеміїАкадемія Державної пенітенціарної служби – державний, галузевий, вищий навчальний заклад, що проводить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на першому, другому і третьому наукових рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та практичні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів, сприяє розширенню наукових знань, проводить просвітницьку діяльність.

Історія становлення Академії починає свій відлік ще з 1978 р., коли наказом № 0615 МВС СРСР було створено Чернігівську школу удосконалення начальницького складу міліції МВС СРСР з метою здійснення початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників підрозділів 5-го Головного управління МВС СРСР. Навчальний процес школи вдосконалення будувався на основі типових навчальних планів для навчальних закладів МВС і включав, окрім навчальних дисциплін загальноюридичного спрямування, низку спеціальних дисциплін, які відображали специфіку початкової підготовки і перепідготовки співробітників спецкомендатур, інспекцій з виправних робіт, відділів та управлінь співробітників інших підрозділів, пов’язаних з виконанням покарань без позбавлення волі.

Перше заняття в школі відбулося 4 січня 1980 року.

Для роботи у новоствореному навчальному закладі були запрошені як досвідчені фахівці, так і молоді викладачі з вищих навчальних закладів різних міст України: В.І. Воронцов, Б.В. Бондаренко, М.М. Міткевич, В.А. Васильцова, Г.І. Соловйова, В.Ф. Усенко, Д.І. Педай, В.В. Іванов, Н.М. Нечасна, К.О. Гречанюк, В.М. Нікіфоров, Г.Й. Бондарєв, М.Ф. Нікітенко, М.В. Сучок, І.П. Осипенко та інші.

Серед 10 навчальних закладів подібного профілю МВС у 1990 році школа вдосконалення посіла перше місце, що було свідченням високого професіоналізму її співробітників. Наявність відповідної матеріальної бази і висококваліфікованого колективу дозволила поставити питання про створення Чернігівського філіалу Всесоюзного Домодєдовського інституту підвищення кваліфікації співробітників МВС СРСР. Подібний наказ був завізований у грудні 1990 року. Але розпад Радянського Союзу не дозволив завершити реорганізацію.

img9_9

З набуттям Україною незалежності новітнім етапом стало створення на базі школи вдосконалення начальницького складу міліції училища МВС України, яке мало забезпечувати професійним кадровим складом новостворену систему виконання покарань, що до 1999 року входила до складу МВС України. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1992 року № 197 «Про створення Київського училища міліції та Чернігівського училища внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України» нормативно закріпила пропозицію МВС України про створення Чернігівського училища внутрішніх справ МВС України на базі Чернігівської школи удосконалення начальницького складу міліції.

Перший набір курсантів був здійснений у 1992 році.

У 1999 році постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня № 1161 училище було підпорядковане новоствореному Державному департаменту України з питань виконання покарань.

Також помітною подією 1999 року стало створення відділення заочного навчання та підвищення кваліфікації працівників.

Відповідно до наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30.12.2002 № 271 Чернігівське училище внутрішніх справ набуло статусу юридичного коледжу.

img9_17

У 2003 році коледж отримав ліцензію на право підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», а в листопаді 2006 пройдено процедуру державної акредитації. Коледж визнано акредитованим за ІІ рівнем.

Згідно з наказом Державної пенітенціарної служби України від 26 липня 2012 року №264 навчальний заклад було перейменовано у Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України.

У різні роки навчальний заклад очолювали:

– підполковник міліції Демченко Володимир Сергійович (з 1978 по 1982 рік);

– полковник міліції Синиця Володимир Опанасович (з 1982 по 1984 рік);

– генерал-майор міліції Шутяк Іван Юрійович (з 1984 по 1986 рік);

– полковник міліції Прохоренко Микола Олексійович (з 1987 по 1992 рік);

– генерал-майор міліції Євдокимов Олексій Васильович (з 1992 по 1996 рік);

– генерал-майор міліції Свинарьов Віктор Іванович (з 1996 по 2005 рік);

– полковник внутрішньої служби Гречанюк Костянтин Олексійович (з 2005 по 2010 рік);

– полковник внутрішньої служби Олійник Олександр Іванович (з 2010 по 2016 рік);

– полковник внутрішньої служби Тогочинський Олексій Михайлович (з 2016 по 2022 рік).

У 2023 році згідно з наказом Міністерства юстиції України виконання обов’язків ректора Академії Державної пенітенціарної служби покладено на  Петровську Юлію Михайлівну.

З кожним етапом реорганізації навчального закладу відбувалось вдосконалення освітнього процесу, запроваджувались сучасні інформаційні технології, розширювалась та зміцнювалась навчально-матеріальна база. Так, у 1992 році введено в експлуатацію нову триповерхову будівлю адміністративного корпусу, в якій було розміщено майже весь викладацький склад.

У квітні 2013 року було здано в експлуатацію гуртожиток для проживання курсантів та слухачів відділення заочного навчання та підвищення кваліфікації працівників.

Багаторічні напрацювання колективу навчального закладу вилились у наступну значущу в його житті подію – 21 жовтня 2015 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 1111-р «Про утворення Академії Державної пенітенціарної служби» видано наказ Державної пенітенціарної служби України від 12 листопада 2015 року № 587/ОД-15 «Про реорганізацію Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України шляхом перетворення в Академію Державної пенітенціарної служби». Почалась нова сторінка історії навчального закладу.

02 липня 2016 року відбувся перший випуск молодих фахівців Академії.

612691050505697837441487164 369137516304422556088041357915134262