Волеваха Ірина Борисівна

доцент кафедриВолеваха

кандидат психологічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-7525-0878

Контакти: volevalha_iryna@ukr.net

Біографічна довідка:

У 1996 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія. Психологія».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри соціальної та практичної психології.

Пройшла численні тренінг-курси навчання психологічному консультуванню. З перших днів війни активно займається волонтерською діяльністю, надаючи психологічну допомогу постраждалим.

Наукові інтереси: психологічний супровід персоналу ДПтС України, психологічне забезпечення конкурентоздатності організацій, психологічна безпека та психологічне здоров’я суб’єктів професійної діяльності.

Автор понад 60 наукових праць.

Публікації останніх років:

SCOPUS:

 1. Volevakha, I., Kolomiiets, N., Kukhar, T. Organizational factors of psychological safety in the workplace. WiadomosciLekarskie, Vol 74(11 p.I). P. 2789-2793 (Scopus, PubMed) (ISSN 0043—5147).

Монографії:

 1. Волеваха І.Б. Психологічна готовність студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності в організації у ринкових умовах. Сучасна молодь у соціально-психологічному вимірі: здобутки чернігівських психологів: монографія / за наук. ред. А.Г. Скок, О.Ю. Дроздова, Т.В. Данильченко. Чернігів: Десна Поліграф, 2016.  С. 249-266.
 2. Волеваха І.Б., С.В. Фера Проблеми психологічної безпеки працівників освіти. Проблеми психологічної безпеки сучасної молоді: монографія / За наук. ред. О.Ю.Дроздова. Чернігів, 2019. С. 221-232.
 3. Волеваха І.Б. Внутрішньоорганізаційні взаємодії як чинник конкурентоздатності організації. Psychologicalresourcesof the individual under the conditions of modern challenges. Editors: Józef Kaczmarek, Hanna Varina. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.
 4. Чернякова О., Волеваха І., Кухар Т. Аналіз особливостей психологічного здоров’я вимушених переселенців THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE POSTQUARANTINE WORLD /EditedbyMagdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 42 Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. Р. 398-403.

Навчальні посібники:

 1. Основні напрямки діяльності психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора: навчально-методичний посібник / уклад.: Данильченко Т. В., Волеваха І. Б., Мірошниченко О. М.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 286 с.

Наукові публікації:

 1. 1. Волеваха І.Б., С.В. Фера Вплив соціально-психологічних чинників на психологічну безпеку науково-педагогічних працівників. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Вип. 5. С.9-14.
 2. 2. Волеваха І.Б. Метод навчального тренінгу у підготовці студентів-психологів до роботи у бізнес-організації. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Екологічна психологія.  2019. Том. VII. Вип. 47.С.65-76.
 3. 3. Волеваха І.Б. Особливості психологічної безпеки офіцерів – працівників закладів виконання покарань. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Екологічна психологія.  2020. Том. VII. Вип. 48. c.47-56.
 4. 4. Волеваха І.Б., Кухар Т.М. Психологічні ресурси особистості в умовах сучасних викликів. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 2 (5): 94–104.
 5. 5. Волеваха І.Б., Інжиєвська Л.А., Михайленко О.О. Вплив задоволеності засуджених та ув’язнених міжособистісними відносинами на їх суїцидальні схильності. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. №1(6). С. 30-43.
 6. 6. Волеваха І.Б., Коломієць Н.В. Організаційні чинники психологічної безпеки працівників. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 2 (9), 2022. С.28-42.
 7. 7. Волеваха І.Б., Степура Д.А. Психологічне здоров’я та суб’єктивне благополуччя студентсько-курсантської молоді в умовах невизначеності Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. № 2 (11).
 8. Volevakha I., Volevakha S. Psychological factors of business competitiveness.Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2024.№ 1 (12). є: 404-415.