Кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінологіїКафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, як одна з провідних та випускових кафедр Пенітенціарної академії України забезпечує викладання таких фундаментальних дисциплін кримінального циклу, як кримінальне право, кримінально-виконавче право, теорія кваліфікації злочинів, кримінологія, міжнародна пенологія та ін.

Вказані дисципліни викладаються у курсантів, студентів, слухачів та магістрів.

Головними завданнями навчальної, наукової та науково-дослідницької роботи є:

  • забезпечення якісної освіти з базовими знаннями та опанування понятійно-категоріальним апаратом кримінально-правового напряму;
  • розробка найбільш важливих проблем науки кримінального та кримінально-виконавчого права, а також кримінології з урахуванням нових завдань, що стоять перед державою та суспільством.

Склад кафедри

Загальна інформація про кафедру

Окрім основного складу на кафедрі також викладають:

  • д.ю.н., професор Коломієць Наталія Володимирівна;
  • к.ю.н., професор Куц Вітай Миколайович;
  • к.ю.н., доцент Сенченко Надія Миколаївна;
  • к.ю.н., доцент Іваньков Ігор Володимирович;
  • екс-суддя, секретар палати з розгляду кримінальних справ Чернігівського апеляційного суду Короїд Юрій Миколайович

 

Станом на 1 березня 2024 року на кафедрі 5 аспірантів захистили дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»: Свириденко Наталія Миколаївна; Брошко Іван Михайлович; Черниш В’ячеслав Віталійович; Барбарош Лариса Миколаївна; Помаз Ярослав Олександрович.