Кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінологіїКафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, як одна з провідних та випускових кафедр Академії Державної пенітенціарної служби забезпечує викладання таких фундаментальних дисциплін кримінального циклу, як кримінальне право, кримінально-виконавче право, теорія кваліфікації злочинів, кримінологія, міжнародна пенологія та ін.

Вказані дисципліни викладаються у курсантів, студентів, слухачів та магістрів.

Головними завданнями навчальної, наукової та науково-дослідницької роботи є:

  • забезпечення якісної освіти з базовими знаннями та опанування понятійно-категоріальним апаратом кримінально-правового напряму;
  • розробка найбільш важливих проблем науки кримінального та кримінально-виконавчого права, а також кримінології з урахуванням нових завдань, що стоять перед державою та суспільством.

Склад кафедри