Данильченко Тетяна Вікторівна

професор кафедри, доктор психологічних наук, професорДанильченко

ORCID: 0000-0001-8809-0132

Контакти: diella@ukr.net

Приєднатись до Zoom-конференції

Ідентифікатор конференції: 250 100 6532

Код доступу: 086934

Біографічна довідка:

Данильченко Тетяна Вікторівна працює з 2019 р. і по теперішній час на посаді професора кафедри.

У 1999 році закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю магістр психології.

У 2002 році закінчила аспірантуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка та в 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

У 2016 році закінчила докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

9 серпня 2022 року отримала вчене звання професор кафедри психології.

У 2020 році пройшла науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (180 годин/ 6 кредитів ЕКТС).

Наукові інтереси стосуються проблем соціальної психології, гендерної психології, позитивної психології, використання математичних методів в психологічних дослідженнях.

Проводить психологічні консультації.

Автор понад ста наукових праць.

Монографії

 1. Данильченко Т.В. Суб’єктивне соціальне благополуччя: психологічний вимір. Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. 544 с.
 2. Данильченко Т.В. Гендерна психологія. Навчально-методичний посібник. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. 100 с.
 3. Данильченко Т.В. Основи психології благополуччя особистості: навчально-методичний посібник. Чернігів: Десна Поліграф, 2022. 268 с.
 4. Основні напрямки діяльності психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора: навчально-методичний посібник / уклад.: Данильченко Т.В., Волеваха І.Б., Мірошниченко О.М.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 286 с.

Статті у виданнях бази Web of Science

 1. Danylchenko T. Correlation between Level of Personal Well-being and Spirituality. Journal of Education Culture and Society. 2020. No.2. Р. 267–280.
 2. Danylchenko T. Correlation between the individual`s experience of well-being and social evaluation. Journal of Education Culture and Society. 2021. Vol.12. No.2. P. 179–189.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Данильченко Т.В. Особливості особистісного благополуччя військовослужбовців, що перебували в зоні АТО. Український психологічний журнал. 2020. №2(14). С. 64–84.
 2. Данильченко Т.В. Місце поняття «особистісне благополуччя» в системі категорій позитивної психології. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2020. №2(5). С. 52–69.
 3. Данильченко Т.В. Специфіка застосування математико-статистичних методів в українських дослідженнях  благополуччя особистості. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2021. №3(6). С. 56–76.
 4. Данильченко Т.В. Особливості консультативного та психотерапевтичного процесу в позитивній психології. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2021. №2(7). С. 60–74.
 5. Данильченко Т.В. Переживання особистісного благополуччя на першому етапі пандемії COVID-19. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2021. №4. С. 132–141.
 6. Данильченко Т.В. Психологічні чинники особистісного благополуччя психологів УВП та СІЗО. Вчені записки таврійського університету імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2021. Том 32 (71). №5. С. 57–63.
 7. Данильченко Т.В. Особистісні детермінанти професійного здоров’я психологів УВП та СІЗО. Habitus. 2021. Вип. 30. С. 210–216.
 8. Данильченко Т.В. Особливості особистісного благополуччя курсантів Академії Державної пенітенціарної служби в умовах пандемії. Проблеми сучасної психології. 2021. №4(23). С. 37–46.
 9. Данильченко Т.В. Психометричні характеристики Шкали психологічного благополуччя Л.В. Жуковської, Є.Г. Трошихіної. Наукові перспективи. 2022. №1(19). С. 413–424.
 10. Данильченко Т.В. Вдячність як метастратегія збереження благополуччя особистості. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2022. №(8). С. 91-105.
 11. Данильченко Т.В. Переживання особистісного благополуччя в умовах воєнного стану. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2023. №2(11). С. 76–91.
 12. Данильченко Т.В. Психологічне здоров’я персоналу ДКВС України в період воєнного стану. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2024. №1(12). С. 103–116.