Кухар Тетяна Володимирівна

доцент кафедриКухар

кандидат психологічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-7021-7091

Контакти: tatyanakukhar@ukr.net

Біографічна довідка:

Кухар Тетяна Володимирівна, з 2019 року і по теперішній час доцент кафедри психології Пенітенціарної академії України, кандидат психологічних наук, доцент.

У 1998 році закінчила Чернігівській педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та психологія» і здобула кваліфікацію вчителя історії та практичного психолога у закладах освіти.

У 2011 році закінчила аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології та захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Стаж науково-педагогічної роботи в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю. Бугая становить понад 15 років, в Пенітенціарній академії України 5 роки.

У 2023 році отримала вчене звання доцента кафедри психології.

У 2021 році отримала сертифікат, що підтверджує рівень мовленнєвої компетенції В2. Сертифікат № 121-Е-В2/05. 2021 виданий Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (м. Київ), факультет іноземної філології (Драгоманівські курси іноземних мов).

В 2020 р. пройшла міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на тему: «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін» у галузі знань «Психологія» в обсязі 6 кредитів (180 годин) в м. Катовіце, Республіка Польща, 21 вересня 2020 р. – 21 грудня 2020 р. (сертифікат від 21. 12. 2020 ).

У 2024 році пройшла міжнародне стажування за програмою EAST EUROPEA ASSOCIATION OF SCIENTISTS у Варшаві.

Наукові інтереси стосуються кола питань екстремальної та кризової психології.

Автор понад 20 наукових праць, а саме:

Scopus PubMed:

 1. Kukhar T., AvdeevaT., BielialovT., Nyzovets O., Danyliuk S. Communication resource of technologies of entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education, 2019. 22(6).
 2. 2. KukharT. Volevakha I., Kolomiiets N. Wiadomosti Lekarskie. Vol 74(11). Р. 2789-2793. (ISSN 0043-5147)

Навчально-методичні посібники:

 1. Юридична психологія: навч.-метод. посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»: укладачі Кухар Т. В., Борец Ю. В. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. 87 с.
 2. Екстремальна психологія. Курс лекцій: навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія»: укладач Кухар Т. В. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. 358 с.

Наукові публікації:

 1. Кухар Т. Конфліктологічна культура майбутніх працівників пенітенціарної служби як аспект ефективності професійної діяльності. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ. 2020. Том 8 (екологічна психологія). Випуск 49. с. 125-137.
 2. Кухар Т. Особистісні передумови успішності професійного навчання. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. 2021. Випуск 4 (53). Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. с. 12-18.
 3. Кухар Т., Щербата В. Особливості соціальних уявлень про ревнощі в осіб юнацького віку. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. №2 (7). с. 103-114.
 4. Кухар Т. Особливості комунікативної толерантності курсантів Академії ДПТС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Психологія». 2021. Випуск 4. с. 97-101.
 5. Кухар Т., Холостенко Ю., Чернякова О. Особливості самостійності сучасних студентів майбутніх фахівців соціономічних професій. Габітус. 2021. № 28. с. 112-116.
 6. Кухар Т. Соціальний інтелект у структурі інтелектуальних здібностей майбутніх працівників пенітенціарної служби. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. №1 (8). с. 119-130.
 7. Кухар Т. Дослідження взаємозв’язку конфліктності та емпатії майбутніх фахівців ДКВС України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. № 2 (9), с. 130-139.
 8. Кухар Т. Дейниченко Л., Свіденська Г. Особливості розвитку вольових якостей здобувачів освіти з різною успішністю у навчанні. Габітус. 2022. Випуск 41. с. 130-135.
 9. Кухар Т., Остополець І., Блага О., Свіденська Г., Степанова С. Особливості взаємозв’язку між типами конфліктної особистості та показниками внутрішньо-особистісного конфлікту. Zeszyty naukowe wyzszej szkoly technicznej w Katowicach. ISSN: 2082-7016; e-ISSN 2450-5552. 2023. № 17. С. 157-168.
 10. Кухар Т. В., Борец Ю. В., Палагнюк О. В. Теоретичний аналіз проблеми психологічного благополуччя та смисложиттєвих орієнтацій майбутніх фахівців соціономічного профілю. Проблеми гуманітарних наук. Психологія. / ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), Роман Хавула (редактор серії) та ін. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2023. Вип. 51. С. 19-25.
 11. Кухар Т., Борець Ю., Шарапова Ю. Індивідуально-психологічні особливості самореалізації засуджених до позбавлення волі. Наукові перспективи: № 1 (43). 2024. С. 816-829.
 12. Кухар Т., Ільїна Ю., Кобильнік Л. Особливості взаємозв’язку рівня суїцидального ризику та емоційного вигорання військовослужбовців. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2024. № 1 (12), с. 140-153.