Кухар Тетяна Володимирівна

доцент кафедри,  кандидат психологічних наук

ORCID: 0000-0002-7021-7091

Контакти: tatyanakukhar@ukr.net

Кухар

Біографічна довідка:

У 1998 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю “Історія та психологія” та здобула кваліфікацію вчителя історії, практичного психолога у закладах освіти.

У 2010 році закінчила аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

У 2011 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат психологічних наук із спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

З 2004-2019 працювала викладачем в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права.

20 червня 2023 року отримала вчене звання доцент кафедри психології.

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, дитяча психологія, педагогіка

Публікації останніх років:

  1. Безробіття як соціальне явище та фактор зміни психічного стану особистості // Вісник ХНУ.-Серія «Психологія». – Вип 38. – №771.- 2007.-С.128-132.
  2. Психологічні засобі підвищення адаптації поведінки особистості в ситуаціях працевлаштування // Актуальні проблеми психології. – Т. 10. Психологя навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 6 / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Ч. 1. – Київ – Ніжин, 2008. – С.365-368.
  3. Психологічний зміст комунікативних стратегій поведінки безробітних // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей. – Вип.23(26). – К.,2009. – С. 178-188.
  4. Соціально-психологічний тренінг яу засіб корекції комунікативних стратегій безробітних// Вісник ЧНПУ. – Вип.82.- Т.1.- Серія: психологічні науки. – Чернігів, 2010. – С.284-288.
  5. Проблеми безробіття в Україні та шляхи їх вирішення //Перспективи розвитку цифрової економіки, її соціально-правові аспекти та управління інформаційними системами і технологіями в умовах євроінтеграції //Зб. наукових праць. – ХІV міжнародна науково-практична конференція ЧІІБіП.- Чернігів, 2018. – С.112-114.
  6. Роль інтернету в сучасному житті та його вплив на особистість // Перспективи розвитку цифрової економіки, її соціально-правові аспекти та управління інформаційними системами і технологіями в умовах євроінтеграції //Зб. наукових праць. – ХІV міжнародна науково-практична конференція ЧІІБіП.- Чернігів, 2018.- С.88-90.