Розклад вступної кампаніїВступ на навчання на перший рівень вищої освіти (БАКАЛАВРАТ)

Вступ на другий рівень вищої освіти (МАГІСТРАТУРА)

ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Вступ на третій рівень вищої освіти (АД'ЮНКТУРА/АСПІРАНТУРА)