Розклад вступної кампаніїВступ на навчання на перший рівень вищої освіти (БАКАЛАВРАТ)

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на денну форму навчання за державним замовленням для вступників на базі загальної середньої освіти (за результатами НМТ та сертифікатами ЗНО)

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на денну форму навчання за державним замовленням для категорій вступників, які вступають за результатами усної співбесіди

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на денну форму навчання за кошти фізичних, юридичних осіб для вступників на базі загальної середньої освіти (за результатами НМТ та сертифікатами ЗНО)

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на денну та заочну форму навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший бакалавр” (“Молодший спеціаліст”)

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на заочну форму навчання за державним замовленням для вступників на базі загальної середньої освіти (за результатами НМТ та сертифікатами ЗНО)

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Вступ на другий рівень вищої освіти (МАГІСТРАТУРА)

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарноїакадемії України на другий (магістерський) рівень за спеціальностями 262 “Правоохоронна діяльність”, 081 “Право”, 053 “Психологія” для абітурієнтів, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти  за державним замовленням 

Розклад проведення конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на другий (магістерський) рівень за спеціальностями 262 “Правоохоронна діяльність”, 081 “Право”, 053 “Психологія” для абітурієнтів, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти  за кошти фізичних, юридичних осіб

Розклад проведення додаткового конкурсного відбору до Пенітенціарної академії України на другий (магістерський) рівень за спеціальностями 262 “Правоохоронна діяльність”, 081 “Право”, 053 “Психологія” для абітурієнтів, які мають освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти  за кошти фізичних, юридичних осіб

Вступ на третій рівень вищої освіти (АД'ЮНКТУРА/АСПІРАНТУРА)