Інститут професійного розвиткуІнститут професійного розвитку Пенітенціарної академії України створено у квітні 2023 року.

Провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Інститут професійного розвитку Пенітенціарної академії України здійснює відповідно до ліцензій:

  • за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» з ліцензованим обсягом  500 осіб (первинна професійна підготовка та підвищення кваліфікації). Наказ МОН від 21.12.2018 № 3073-л зі змінами внесеними наказом МОН від 17.11.2021 № 236-л.
  • за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом  200 осіб (підвищення кваліфікації). Наказ МОН від 12.02.2024 № 88-л

Провадження освітньої діяльності у сфері первинної професійної підготовки – відповідно до ліцензій:

  • за професією 5163 «Молодший інспектор (пенітенціарна система)» за видом підготовки «Первинна професійна» на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, з ліцензованим обсягом 300 осіб. Наказ МОН від 22.12.2023 № 615-л.
  • за професією 6129 «Кінолог» за видом підготовки «Первинна професійна» на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти з ліцензованим обсягом 50 осіб. Наказ МОН від 08.01.2024 № 10-л.

Головними завданнями Інституту є:

– організація та проведення первинної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України відповідно до графіку комплектування;

– організація та проведення підвищення кваліфікації державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників інших підприємств, установ та організацій;

– здійснення професійної (професійно-технічної) освіти, метою якої є здобуття громадянами професії, а також допрофесійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;

– здійснення планування та організація освітнього процесу, забезпечення всіх видів навчальних занять слухачів через систему науково-методичних і педагогічних заходів спрямованих на передачу передового досвіду, засвоєння, примноження і використання знань, watch replica умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються у ситуаціях, максимально наближених до реальних умов.

– реалізація типових програм первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, здійснення контролю за їх виконанням.

– удосконалення у слухачів Інституту навичок управлінської діяльності шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок, упровадження в практичну діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації праці.

– залучення для участі в освітньому процесі персоналу органів і установ ДКВС України й керівників та фахівців центральних органів виконавчої влади (в тому числі і правоохоронних органів), провідних науковців та практиків.

– забезпечення організації проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо з актуальних проблем післядипломної освіти.

Контакти

Інститут професійного розвитку 

вул. Гонча, 34, м.Чернігів

Гуртожиток

вул. Шевченка, 103, м.Чернігів

+38(068)711-31-51

+38(0462) 65-39-19

Email: instutyt_dkvs@ukr.net