Інститут професійного розвиткуІнститут професійного розвитку Академії Державної пенітенціарної служби було створено у квітні 2023 року.

Навчання слухачів підвищення кваліфікації та первинної професійної підготовки здійснювалось відповідно до отриманої ліцензії Міністерства освіти і науки України (накази МОН України від 21.12.2018 № 3073-л та від 17.11.2021 №236).

Головними завданнями Інституту є:

– організація та проведення первинної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України відповідно до графіку комплектування;

– організація та проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічного, педагогічного та керівного складу закладів вищої освіти, державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників інших підприємств, установ та організацій.

– здійснення планування та організація освітнього процесу, забезпечення всіх видів навчальних занять слухачів через систему науково-методичних і педагогічних заходів спрямованих на передачу передового досвіду, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються у ситуаціях, максимально наближених до реальних умов.

– реалізація типових програм первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, здійснення контролю за їх виконанням.

– удосконалення у слухачів Інституту навичок управлінської діяльності шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок, упровадження в практичну діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації праці.

– залучення для участі в освітньому процесі персоналу органів і установ ДКВС України й керівників та фахівців центральних органів виконавчої влади (в тому числі і правоохоронних органів), провідних науковців та практиків.

– забезпечення організації проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо з актуальних проблем післядипломної освіти.

Контакти

Інститут професійного розвитку 

вул. Гонча, 34, м.Чернігів

Гуртожиток

вул. Шевченка, 103, м.Чернігів

+38(068)711-31-51

+38(0462) 65-39-19

Email: instutyt_dkvs@ukr.net