Кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплінКафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом Пенітенціарної академії України, мета діяльності якої полягає в забезпеченні освітнього процесу, що дозволить курсантам, студентам, слухачам оволодіти знаннями, уміннями, навичками, а також професійно важливими якостями, сприятиме формуванню наукового світогляду, моральних і естетичних цінностей, гармонійному розвитку особистості.

Основні напрями діяльності кафедри:

– створення педагогічних умов для формування професійної компетентності й оволодіння методами і технологіями роботи як з окремою особистістю, так і групами засуджених;

– участь у розробці методичних рекомендацій для персоналу установ виконання покарань щодо планування та забезпечення основних напрямів соціально-виховної роботи, що реалізуються через моральне, правове, трудове, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання засуджених;

– підготовка фахівців до роботи в установах виконання покарань та органах пробації із засудженими на основі педагогіки співробітництва;

– аналіз, узагальнення та впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду виправлення та ресоціалізації засуджених;

– узгодження педагогічної теорії, системного, діяльнісного, синергетичного, культурологічного підходів з практикою роботи в органах та установах Державної кримінально-виконавчої служби України, органах пробації.

Склад кафедри

Аніщенко В О

Аніщенко Вікторія Олександрівна

професор кафедри

доктор педагогічних наук, професор

ORCID: 0000-0002-5062-3789

ResearcherID: AAC-5442-2021

Scopus-AuthorID: 57208032016

IMG_1235

Щербина Наталія Олексіївна

доцент кафедри,

кандидат історичних наук

ORCID: 0009-0002-5573-0505