Ад’юнктура(аспірантура)Загальна інформація

Аспірантура Академії Державної пенітенціарної служби відкрита в 2017 році.

Навчання відбувається за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб на умовах контракту та за рахунок видатків державного бюджету. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 616 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році» Академія Державної пенітенціарної служби отримала право на підготовку науково-педагогічних кадрів на третьому (освітньо-науковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» в ад’юнктурі за рахунок видатків державного бюджету в обсязі 5 осіб.

До ад’юнктури (аспірантури) на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) для всіх форм навчання складає чотири роки.

Кожному аспіранту, ад’юнкту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта, ад’юнкта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень здобувача, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта та ад’юнкта і відповідає перед вченою радою Академії за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії є основою для формування аспірантом, ад’юнктом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою Академії протягом двох місяців з дня зарахування особи до ад’юнктури (аспірантури).

Усі аспіранти, ад’юнкти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом та освітньо-науковою програмою ад’юнктури (аспірантури).

Керівник ад’юнктури (аспірантури)

Крупко Яна Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент,

капітан внутрішньої служби

(0462)-67-68-22; (104)

095-416-91-15

До уваги майбутніх здобувачiв вищої освiти ступеня доктора фiлософiї!!! Вступна кампанія

Розклад вступних випробувань здобувачiв вищої освiти ступеня доктора фiлософiї


НОВИНИ

У період з 18 по 23 квітня на кафедрах, за якими закріплені аспіранти та ад’юнкти, відбулася весняна (проміжна) атестація. Під час проведення атестації на засіданнях кафедр аспіранти та ад’юнкти звітували про хід виконання освітньо-наукової складової.

Було зазначено, що аспіранти, ад’юнкти першого, другого, третього та четвертого року навчання протягом звітного періоду проводили наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначено зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, активно брали участь у конференціях, тренінгах, вебінарах різного рівня, публікували статті в рейтингових журналах.

За результатами весняної атестації ухвалено рішення про затвердження звітів про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантами, ад’юнктами 1, 2, 3 та 4-го року навчання за перше півріччя 2022/2023 навчального року, які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».


08 листопада 2021 року відбулася традиційна зустріч керівництва Академії з аспірантами та ад’юнктами 1-го року навчання.

Проректор Академії Станіслав Чебоненко та начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії Яна Крупко поінформували здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії про особливості освітньо-наукової програми та порядок виконання індивідуального плану наукової роботи. Аспірантів і ад’юнктів було ознайомлено з періодичними виданнями Академії та можливостями користування науковою бібліотекою, написанням публікацій за результатами дисертаційного дослідження, дотриманням академічної доброчесності та наукової етики в дослідженнях.

Відбулося урочисте вручення посвідчень аспірантів та підписання Декларацій про дотримання академічної доброчесності.

В Академії створено найкращі можливості для реалізації наукових досліджень. Тож молодим науковцям побажали набуття нових знань, наполегливості в досягненні мети, плідної праці, творчої наснаги та успішного захисту дисертаційних робіт.

Вітаємо наших аспірантів та ад’юнктів зі вступом і бажаємо цікавого та продуктивного навчання!


У період з 26 по 28 жовтня 2021 на кафедрах, за якими закріплені аспіранти та ад’юнкти, була проведена річна атестація.

Під час проведення атестації на засіданнях кафедр аспіранти та ад’юнкти звітували про хід виконання освітньо-наукової складової та результати наукових досліджень за 2020/2021 навчальний рік, а аспіранти 4 року навчання – про стан готовності дисертаційного дослідження.

За результатами проведення річної атестації та на підставі протоколів засідань кафедр було ухвалено рішення затвердити звіти про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантами (ад’юнктами) 1, 2, 3 та 4-го року навчання за 2020/2021 навчальний рік, які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».


Щиро вітаємо!

Колектив Академії вітає аспірантку третього року навчання Кобу Марію Миколаївну з успішним захистом дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Бажаємо молодому науковцю міцного здоров’я, втілення наукових задумів, наснаги в професійному зростанні. Нових Вам звершень та успіхів!

image_6483441   image_72192707


акредитація 00

 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитована освітньо-наукова програма зі спеціальності 081 «Право», з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право».

Вітаємо колектив закладу вищої освіти, професорсько-викладацький склад, аспірантів, ад’юнктів та представників структурних підрозділів Академії, які залучені до підготовки майбутніх науковців.

Висловлюємо слова подяки членам експертної групи та Галузевій експертній раді за ґрунтовний і об’єктивний аналіз освітньо-наукової програми.

Бажаємо колективу ад’юнктури (аспірантури), аспірантам та ад’юнктам творчих успіхів та наукових здобутків.

Чекаємо нових абітурієнтів, вступна кампанія триває!


АНОНС

45695 — копия23 квітня о 15:30 на платформі ZOOM, до дня Державної кримінально – виконавчої служби відбудеться онлайн-зустріч з Юрієм Ірхіним – судовим експертом, психологом-криміналістом, кримінологом, завідувачем відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Пан Юрій, має цінний досвід у сфері проведення судових психологічних експертиз та криміналістики та кримінології. Його  лекції завжди цікаві та інформативні.
На зустріч запрошуються науково-педагогічний персонал Академії та здобувачі вищої освіти.
До зустрічі в онлайні
Подключиться к конференции Zoom //us02web.zoom.us/j/82736038915?pwd=N2RpenRkTXN3REQ1ZER3eW5LRGdTdz09
Идентификатор конференции: 827 3603 8915 Код доступа: 123456

 


26-28 квітня 2021 року в Академії проходитиме акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми «Право» (ID у ЄДЕБО 23018) за третім рівнем вищої освіти.

У рамках акредитаційної експертизи ОНП «Право» відбудеться відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих 26 квітня 2021 року о 17.00 приєднатися за допомогою онлайн-платформи Zoom.

Підключитись до конференції: //us02web.zoom.us/j/84774767270?pwd=TlYycEJLaFV2M2VmWW5mL1pBdFpWZz09

Ідентифікатор конференції: 847 7476 7270  Пароль: 2021


У період з 05.04.2021 по 16.04.2021 на кафедрах, за якими закріплені аспіранти та ад’юнкти, була проведена весняна (проміжна) атестація.

Під час проведення атестації на засіданнях кафедр аспіранти та ад’юнкти  звітували про хід виконання освітньо-наукової складової.

За результатами проведення весняної атестації та на підставі протоколів засідань кафедр було ухвалено рішення затвердити звіти про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантами (ад’юнктами) 1, 2, 3 та 4-го року навчання за перше півріччя 2020/2021 навчального року, які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».


Онлайн-презентація модельних навчальних програм для розвитку професійних навичок правничих досліджень та письма

13 квітня 2021 р. за участю та сприяння гаранта освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) д.ю.н., професора Лариси Шумної, розробників ОНП д.ю.н., професора Світлани Ніщимної, к.ю.н., доцента Яни Крупко, ад’юнктів та аспірантів Академії ДПтС було проведено науково-освітню зустріч з метою ознайомлення з публічною презентацією Модельної навчальної програми курсу «Правничі дослідження та письмо» та Модельної програми курсу «Legal Writing in English» з правничого письма англійською мовою в межах реалізації Програми USAID «Нове правосуддя», до якої із задоволенням долучилися науково-педагогічні працівники Академії.

Під час презентації обговорювалися актуальні питання щодо важливості набуття студентами в опануванні професії навичок проведення правничих досліджень та застосування правничого письма у системі юридичної освіти України та в контексті Інноваційного навчального плану підготовки правника; були проаналізовані ключові складові структурованого курсу з правничих досліджень; презентовані розроблені модельні навчальні програми курсів «Правничі дослідження та письмо».

Принагідно зазначимо, що Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) працює в Україні з жовтня 2016 року.


02 листопада 2020 року розпочалося навчання 20 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Це вже четвертий набір аспірантів та перший набір ад’юнктів, які  свої прагнення в здобутті наукового ступеня пов’язали з навчанням та проходження служби.

Зустріч аспірантів та ад’юнктів з керівництвом Академії відбулася з використанням дистанційних технологій без відвідування закладу вищої освіти.

Про те, що майбутнім докторам філософії (PhD) доведеться наполегливо працювати для отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливих теоретичних та прикладних завдань наголосив проректор Академії з наукової роботи Станіслав Чебоненко. Він також розповів про необхідність дотримання академічної доброчесності та наукової етики, порядок опублікування результатів наукових досліджень.

Начальник аспірантури Яна Крупко ознайомила аспірантів з етапами та порядком навчання в аспірантурі, графіком освітнього процесу, періодичністю проходження атестації, їх правами та обов’язками.

Снимок2(1)  Снимок3 (1)


У період з 23.10.2020 по 28.10.2020 на кафедрах, за якими закріплені аспіранти, була проведена річна атестація.

Під час проведення атестації на засіданнях кафедр аспіранти доповідали, акцентуючи увагу на отриманих ними основних результатах дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступеня їх апробації.

На підставі протоколів засідань кафедр було ухвалено рішення затвердити звіти про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантами 1, 2 та 3-го року навчання за 2019–2020 навчальний рік, які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», та визнали їх виконаними в повному обсязі.

IMG_3522 IMG_3504 27.10.2020_atestaciya 27.10.2020


Дистанційне навчання в освітньому процесі

Вкотре Академія Державної пенітенціарної служби є активним учасником освітянських студій, які традиційно проводить НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Для обміну досвідом щодо дистанційних форм навчання представники Інституту зустрілися з освітянами, аспірантами, ад’юнктами  та магістрами Одеського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ та Академією Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів). Детальніше з інформацією можна ознайомитися за посиланням:  Освітянські студії 


Відбулися освітянські студії з випускником Єлю Олександром Комаровим. Слухачами зустрічі були науково-педагогічні працівники, аспіранти та магістри НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) та Одеського державного університету внутрішніх справ.


 

27 серпня 2020 року відбулася дискусія здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються в Академії ДПтС, зі стейхолдерами на базі Адвокатського бюро «Мірошниченко та партнери» у форматі: «У адвоката за кавою!». До дискусії, за допомогою технічних засобів відеозв’язку, приєдналися вчені з Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на чолі з директоркою Владиславою Батиргареєвою.

За філіжанкою «смачної кави» учасники дискусії змогли обговорити різні питання, що стосуються освітнього процесу, впровадження стандарту вищої освіти для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 081 «Право», адвокатської практики та нормативного регулювання у сфері боротьби зі злочинністю.

IMG-2966  IMG-2961


23 серпня 2020 року відбулася відеозустріч розробників освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) з галузі знань 08 «Право» з представниками Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Стейхолдери виступили консультантами з окремих питань організації освітнього процесу та надали рекомендації, щодо удосконалення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) з галузі знань 08 «Право».

Проєктна група висловлює подяку науковцям за професійний підхід до удосконалення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) з галузі знань 08 «Право» та надані пропозиції.

13.08.2020


02.07.2020 р. до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Академією було подане повідомлення та прийнята заява про наміри проведення акредитації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD).


З 11.06.2020 по 13.06.2020 рр. Нестеренко В’ячеслав В’ячеславович брав участь у проведенні акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «263 Цивільна безпека» освітньої програми «Цивільна безпека» (ID у ЄДЕБО 28146) у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського у складі експертної групи як експерт з акредитації освітніх програм.


Наукове товариство бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП «Право» IMG-0804

На позачерговому засіданні (04.03.2020 року) Наукового товариства членкиня, аспірантка Коросташівець І.М. проінформувала членів Наукового товариства щодо більшості потреб деяких аспірантів у розширенні співпраці з Науковим товариством. Вона запропонувала покращити методи діяльності Наукового товариства шляхом удосконалення інформаційно-організаційного забезпечення аспірантів з метою реалізації освітньо-наукової програми «Право», за якою вони навчаються.

 


Аспірант першого року навчання Нестеренко В’ячеслав В’ячеславович та аспірантка третього року навчання Сакір-Молочко Ніна Василівна беруть активну участь у процедурах забезпечення якості вищої освіти, а саме в 2019–2020 навчальному році були обрані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти експертами з акредитацій освітніх програм по всій країні.

Міністерством освіти і науки України затверджені нові вимоги до оформлення дисертацій. Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації. Відповідний наказ розміщений на сайті Верховної Ради України за посиланням: 

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація біографічне посилання

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Лист МОН України № 111-8681 від 15.08.2018 р. «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)»

Державної премії України в галузі науки і техніки

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Указ Президента України №27/2021 “Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти”

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права затверджених у 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р.

Теми, щодо яких висловлені зауваження

Стажування. Гранти


Вимоги до оформлення дисертації

Наукові реєстри:

Реєстр наукових видань України

Реєстр наукових фахових видань України, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science 

Реєстр наукових видань, які мають імпакт-фактор 

Бібліометрика української науки 

База даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI) 

Національний репозитарій академічних текстів 

Наукометричні бази даних:

Наукометрична база Scopus 

Наукометрична база Web of Science 

Наукометрична база Index Copernicus 

Наукометрична база Google Scholar 

Сервіси для оформлення бібліографічних посилань 

Сервіс оформлення наукових джерел за вимогами ВАК України 

Сервіс оформлення бібліографічних посилань 4Author

Сервіс оформлення бібліографічних посилань BibMe від Carnegie Mellon University 

Для ад’юнктів (аспірантів) два рази на рік проводиться атестація (річна, весняна (проміжна)) в період квітень та жовтень.

Весняна атестація (проміжна) (квітень) – відбувається заслуховування звітів ад’юнктів (аспірантів) на засіданнях кафедри щодо виконання ними індивідуальних планів підготовки. За результатами проміжної атестації до ад’юнктури (аспірантури) надаються витяги з кафедр з подальшими рекомендаціями та висновками.

Річна атестація (жовтень) – здобувачі звітують та доповідають про виконання індивідуальних планів на засіданні кафедри та отримують письмові висновки наукового керівника про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.

За результатами засідань кафедр та висновків наукових керівників відповідним наказом ректора ад’юнкти (аспіранти) переводяться на наступний рік навчання або подаються до відрахування.

Вартість підготовки одного здобувача вищої освіти в Академії Державної пенітенціарної служби освітньо-наукового ступеня “доктора філософії” (аспірантура) станом на 2023 рік

Реквізити:

Академія Державної пенітенціарної служби

вул. Гонча, 34, м. Чернігів, 14000

Р/рахунок: UA408201720313241001201007942

в ГУ ДКУ в області: ДКСУ м. Київ

МФО: 820172

код:  25010100

ЕДРПОУ: 08571788

Необхідно зазначити:

1) П.І.Б. аспіранта– повністю,

2) призначення платежу – «оплата за навчання в аспірантурі»

3) сума оплати

Положення про ад’юнктуру (аспірантуру)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право від 29.08.2023 

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право від 23.06.2023 

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право від 30.11.2022

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право від 09.06.20

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право від 30.09.20

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право від 30.08.21

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право від 03.06.22

ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право від 01.12.20 // Пропозиції та зауваження до ОНП

Проєкт ОНП підготовки доктора філософії (PhD) спеціальність 081Право

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ЗАОЧНА форма навчання

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ЗАОЧНА форма навчання 2021

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ЗАОЧНА форма навчання 2022

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ЗАОЧНА форма навчання 2023

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ДЕННА форма навчання

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ДЕННА форма навчання 2021

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ДЕННА форма навчання 2022

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ДЕННА форма навчання 2023

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ДЕННА форма навчання (ад‘юнктура)

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ДЕННА форма навчання (ад‘юнктура) 2021

Навчальний план підготовки доктора філософії, спеціальність 081Право, ДЕННА форма навчання (ад‘юнктура) 2022

Силабуси навчальних дисциплін

Рецензія стейкголдерів  Салай Г.А.

Рецензія стейкголдерів Романчук П.І.

Рецензія стейкголдерів  Шкута О.О.

Рецензія стейкголдерів Батиргареєва В.С.

Рецензія стейкголдерів Назарко С.О.

Відбулася зустріч представників Академії – перший проректор, кандидат юридичних наук, доцент Олександр Олійник, проректор Академії, кандидат педагогічних наук, доцент Станіслав Чебоненко та начальник ад’юнктури (аспірантури), кандидат юридичних наук, доцент Яна Крупко, д.ф.н., доцент, начальник навчального відділу Академії ДПтС Володимир Співак та аспірантка Юлія Заліська – зустрічалися зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії: директором Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка», кандидатом юридичних наук, доцентом Людмилою Остапенко та заступником директора з науково-педагогічної роботи Чернігівського інституту ім. Героїв Крут Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидатом економічних наук, доцентом Світланою Назарко.

Людмила Остапенко поділилася досвідом реалізації освітньої програми юридичного факультету. Прорецензувавши програму Академії, директор підкреслила, що в цілому вона відповідає вимогам чинного законодавства в галузі освіти. На реалізації освітньої програми позитивно позначається прийнята в установі низка змін до локальних документів, зокрема, до Положення про ад’юнктуру (аспірантуру), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (Phd) в Академії Державної пенітенціарної служби, Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби, Положення про організацію освітнього процесу в Академії Державної пенітенціарної служби.

Світлана Назарко запропонувала замінити науково-педагогічну практику педагогічною, спираючись на потреби роботодавців у якісних педагогічних кадрах для забезпечення освітнього процесу в ЗВО.

Володимир Співак запропонував переглянути компетентності, передбачені ОНП, та оновити структуру самої програми з метою її уніфікації з іншими освітніми програмами Академії.

Юлія Заліська, аспірантка Академії, яка зазначила необхідність збільшення переліку навчальних компонентів за вибором здобувачів вищої освіти та запропонувала проєктній групі розглянути можливість переглянути структуру ОНП у бік збільшення вибірковості дисциплін і внести відповідні зміни до навчального плану за освітньою програмою.

Водночас у зв’язку з тим, що кількість аспірантів Академії, які навчаються на заочній формі навчання, переважає кількість тих, хто навчається на очній формі, а також ураховуючи напружену епідеміологічну ситуацію в державі, що може тривати невизначений час, було рекомендовано в подальшому розширити використання комунікативних можливостей інтернет-простору під час проведення зі здобувачами аудиторних занять, наукових заходів, заліків, іспитів тощо.

На зустрічі зі Світланою Назарко були обговорені традиції наступництва наукової думки, що існують в Академії, а також питання розвитку наукових шкіл. Стейкхолдер зазначила, що викладання дисциплін здійснюється провідними науковцями установи, кваліфікація яких відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Академія забезпечує здобувачів належними навчально-методичними матеріалами, а також має необхідні фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації освітньої програми. Меті освітньої програми відповідають програмні компетентності та програмні результати навчання. Реалізація освітньо-наукової програми дозволяє здійснювати якісну підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 «Право». Разом із тим на вдосконалення програми було рекомендовано вживати заходів із подальшого розвитку зворотного зв’язку з аспірантами, з’ясовувати їх задоволеність послугами, що надаються, враховувати їх побажання.

Після обговорення питань освітньо-наукової програми наші науковці провели бесіду щодо вступної кампанії до аспірантури Академії, в рамках якої прийом документів розпочнеться з 1 липня. При цьому було наголошено на можливості здобувачів поєднувати практичну діяльність із навчанням.

Витяг з протоколу засідання робочої групи

Навчальні дисципліни до вибору аспірантів

Навчальний план підготовки аспірантів за кожною освітньо-науковою програмою (ОНП) в Академії ДПтС включає вибіркову складову: три вибіркові навчальні дисципліни, обсягом 12 кредитів ЄКТС.

Обрані та складені аспірантом (отримано позитивну оцінку за результатами поточного та підсумкового контролю) дисципліни заносяться до індивідуального  навчального плану роботи аспіранта та до академічної довідки.

Принцип вільного вибору дає змогу кожному аспіранту вивчати навчальні дисципліни, компетентності з яких потрібні йому для виконання дисертаційного дослідження.

 

Перелік навчальних дисциплін, що забезпечують вибіркову складову

освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти

ступеня доктора філософії

 

Назва навчальної дисципліни

(посилання на робочу програму)

Кафедра, що викладає навчальну дисципліну
«Право» Актуальні проблеми теорії держави і права Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права
Проблеми міжнародного контролю за дотриманням прав людини Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права
Актуальні проблеми фінансового права Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу
Публічне адміністрування наукової діяльності Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу
Актуальні проблеми адміністративного судочинства Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу
Методика та методологія проведення кримінологічних досліджень Кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології
Доктрина пенітенціарного права України Кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології
Юридична психологія Кафедра психології

 

Аспіранти мають право обирати навчальні дисципліни вільного вибору відповідно до «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в Академії Державної пенітенціарної служби» та «Положення про організацію освітнього процесу в Академії Державної пенітенціарної служби», що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та /або інших освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником та начальником ад’юнктури (аспірантури).

Відділ ад’юнктури  (аспірантури)  Академії ДПтС узагальнює інформацію про вибір здобувачами навчальних дисциплін, формує списки для вивчення вибіркових навчальних дисциплін та включає дисципліни до навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік. Засвоєння ад’юнктами (аспірантами) навчальних дисциплін може відбуватися на базі Академії ДПтС, а також в рамках реалізації права на академічну мобільність – на базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

 

Процедура вибору навчальних дисциплін

  1. Аспіранти ознайомлюються зі змістом та запланованими результатами навчання за кожною з навчальних дисциплін, які пропонуються до вибору.
  2. Аспіранти здійснюють вибір навчальних дисципліни та подають заяву (рапорт) до ад’юнктури (аспірантури).

У випадку, коли аспірант обирає для вивчення навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, він має подати до ад’юнктури (аспірантури) погоджену з науковим керівником заяву, в якій обґрунтовує потребу вивчення обраних ним дисциплін, що викладаються на інших рівнях вищої освіти, зважаючи на тематику дисертаційного дослідження.

Начальник ад’юнктури (аспірантури) визначає фактичну можливість прикріплення аспіранта до академічної групи здобувачів, для яких передбачено викладання зазначеної дисципліни та у разі наявності такої можливості формує проект відповідного наказу.

За наказом ректора аспірант, який виявив мотивоване бажання вивчати вибіркові професійні навчальні дисципліни, які пропонуються для інших рівнів вищої освіти в Академії, прикріплюється до академічної групи здобувачів, для яких викладання зазначеної дисципліни передбачено робочим навчальним планом у поточному семестрі, про що повідомляється відповідальному викладачу.

За результатами вивчення аспірантом вибіркової професійної навчальної дисципліни, яка пропонується для інших рівнів вищої освіти в Університеті, відповідальний викладач по завершенню семестру подає до ад’юнктури (аспірантури) журнал обліку роботи групи аспірантів та заповнює окрему відомість успішності.

 

Вибір навчальних дисциплін в дистанційному режимі (2 курс аспірантів)

 

  1. До 30.06 поточного року подати заяву (рапорт) до ад’юнктури (аспірантури)

!!! Велике прохання – при заповненні заяви (рапортів)  точно і повністю вказувати назву дисципліни, яку обираєте.

!!! Заяви аспірантів, в яких зазначаються навчальних дисциплін, що пропонуються на третьому рівні вищої освіти для іншої спеціальності  або навчальні дисципліни, які викладається на інших рівнях освіти в Академії ДПтС мають бути додатково погоджені з науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і докторантури.

Чекаємо на Ваш вибір!!!

Вибір теми дисертаційного дослідження

Тема дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії має бути сформульована в межах:

– напрямів наукових досліджень за спеціальністю які, в свою чергу, визначаються у межах:

– тематики пріоритетних наукових досліджень Академії ДПтС, які, в свою чергу, відповідають:

В першу чергу, формулюючи тему дисертаційного дослідження, аспірант має провести аналіз вже захищених дисертаційних досліджень у обраній ним предметній галузі дослідження, скориставшись щорічним виданням «Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук: розглянуті та схвалені координаційними бюро відділень Національної академії правових наук України».

Тема дисертаційної роботи ад’юнкта (аспіранта) після обговорення на засіданні кафедри та ухвалення науково-методичною радою Академії ДПтС затверджується вченою радою Академії ДПтС не пізніше двох місяців після зарахування його до ад’юнктури (аспірантури).

Якщо в процесі роботи над дисертацією виникають питання, пов’язані зі зміною (уточненням) назви теми дисертації, наукового керівника (консультанта) або спеціальності, за якою виконано дисертацію, ці питання завчасно вирішуються за обґрунтованим поданням кафедри, ухвалою науково-методичної ради Академії ДПтС та рішенням вченої ради Академії ДПтС з метою забезпечення належного професійного (фахового) рівня експертизи виконаної дисертації на відповідність певній науковій спеціальності.

Ад’юнкт (аспірант) подає на кафедру узгоджене з науковим керівником «Обґрунтування теми дисертаційного дослідження», «План проспект», «Стартову літературу»  та, за наявності, наукові доробки, які він вже виконав (статті, доповіді тез, наукові проекти, рукопис дисертації тощо) за передбачуваною темою дисертації.

За підсумками засідання кафедри до ад’юнктури (аспірантури) подається витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендаціями розгляду передбаченої теми дисертації на засіданні науково-методичної ради Академії ДПтС із затвердження тем дисертацій здобувачів та вченій раді Академії.

За підсумками засідання науково-методичної ради Академії ДПтС може (одне з наведених):

  • погодитися з поданим формулюванням теми дисертації та клопотати перед вченою радою про її затвердження;
  • рекомендувати здобувачеві уточнити тему (мету, об’єкт чи предмет дослідження) та узгодити нове формулювання теми (мети, об’єкту чи предмету) з науковим керівником. У такому випадку розгляд теми продовжується на наступному засіданні науково-методичної ради Академії ДПтС.

На засіданні науково-методичної ради Академії ДПтС, окрім здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, можуть бути присутні їх наукові керівники.

За підсумками засідання вченої ради Академії ДПтС складається протокол, витяг з якого щодо затвердження (або відмови у затвердженні, із зазначенням причин та рекомендацій щодо уточнення) теми дисертації кожного здобувача зберігається у особовій справі увесь строк підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії ДПтС.

Затверджені вченою радою Академії ДПтС теми дисертаційних досліджень направляються до Національної академії правових наук України для їх розгляду та внесення до щорічного видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права.

Зміна (уточнення) теми дисертаційного дослідження

У разі зміни (уточнення) напряму дисертаційного дослідження (теми, мети, об’єкту чи предмету) та виникнення потреби у зміні (уточненні) теми дисертації під час підготовки в ад’юнктурі (аспірантурі), аспірант подає відповідну заяву (з пропозицією (за необхідності) зміни наукового керівника та/або кафедри, за якою він закріплений на період підготовки в ад’юнктурі (аспірантурі), до ад’юнктури (аспірантури), ці питання завчасно вирішуються за обґрунтованим поданням кафедри, ухвалою науково-методичної ради Академії ДПтС та рішенням вченої ради Академії ДПтС.

Рішення вченої ради Академії ДПтС щодо затвердження/зміни/уточнення теми дисертації здобувача оформлюється протоколом, витяг з якого направляється до ад’юнктури (аспірантури), де зберігається у особистій справі аспіранта.

Після затвердження нової/уточненої теми дисертації аспірант має зробити відповідний запис у своєму індивідуальному плані роботи із зазначення номеру протоколу та дати засідання вченої ради Академії, на якому прийнято відповідне рішення.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії (1–3 року навчання) Академії пройшли вебінар (08 липня 2020 року) «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави», одержавши знання як інструмент щодо запобігання виявам академічної недоброчесності. Організатор заходу – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Всі учасники отримали іменні сертифікати.

Положення про плагіат

Положення про академічну доброчесність

АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ // Звіт академічна доброчесність

РОЗШИРЕНА АНКЕТА // Звіт розширена анкета

Анкета навчальних дисциплін // Звіт навчальні дисципліни

Анкета ОНП // Звіт ОНП

Положення про опитування

Програми пошуку плагіату: 

Корисні матеріали: