Тагієв Садіг Рза огли

завідувач кафедри

доктор юридичних наук, доцентТагієв С.Р.

Заслужений юрист України

ORCID: 0000-0001-9338-4792

Біографічна довідка.

У 1982 році закінчив Донецький  державний медичний інститут з відзнакою.

У 1985 році Вищою експертно-кваліфікаційною комісією МВС СРСР надано право виконання судово-криміналистичних експертиз.

У 1992 році  закінчив Українську юридичну академію ( т.ч. НАЮУ ім. Я.Мудрого).

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06,  а у 2016 році – на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09.

Проходив стажування у  Нідерландах –SSR ( м. Зютфен) (2000 р. ), ЕСПЛ – м.Страсбург (2005 р.), США – Верховний Суд шт. Огайо (2005 р.), Чехії  – ABA CELLI(2012), Польші (2013 р.)

Член Спецради по захисту канд. та докт. дисертацій ХНУВС( 2017 р. – по т.ч.).

Лікар – (1982-1985 рр.), експерт-криміналист (1985-1988 рр.), слідчій (1988-1992 рр.), суддя (1992 -2018 рр,), Заслужений юрист України (2004 р.).

Вчене звання доцента №АД010381 від 07.04.2022 року

Проходив стажування у Республіці Польщі, Інститут міжнародних відносин «Глобал» Instytut Stosunkow Miedzynarodowy ch «Global», 6 кредитів (180 годин), 20.05-30.07.2021р. №127.

Підтвердження знань з іноземної мови на рівні В2: курси англійської мови, «Перші Київські державні курси іноземних мов», Свідоцтво № 26153 від 19 травня 2021 року реєстраційний номер 4853.

Наукові інтереси: негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, зарубіжний досвід проведення таємних, спеціальних слідчих дій, кримінологія.

Під керівництвом підготовлено 6 кандидатів юридичних наук.

Автор понад 65 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Михайлик Д.О., Тагієв С.Р. Процесуальні дії суду в кримінально-виконавчому процесі України / Д.О.Михайлик, С.Р.Тагієв/ монографія, Чернігів: Десна Поліграф, 2019. – 176 с.

2. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев .Второй фронт криминологии: человек  как  социо-биологический вид/ Розовский Б.Г., Тагиев С.Р.  Криминология: вчера, сегодня, завтра,  №4(51) 2018 , С.-Пб

3. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев. Криминология: там ли мы ищем причины асоциального поведения? /Розовский Б.Г., Тагиев С.Р./  Сборник « Криминология в условиях трансформационных процессов: Национальный и международный аспекты» материалы Международ. Научно-практичн. Конф., посвящ. 50-летию Полоцкого государственного университета, Новополоцк, Беларусь, 12-13 октября 2018 г.» стр.29-46.

4. Судова практика при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Матеріали тренінгу для суддів. Розробники: Коротких О.А., Коровайко О.І, Полюхович О.І., Шило О.Г., Тагієв С.Р.

5. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев. Будущее в праве / Розовский Б.Г., Тагиев С.Р. /Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 2 (82) 330 РОЗДІЛ VI. Наукове життя, -С.330-345

 1. Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стащак, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрик  Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія / [Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стащак, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрик]; за заг. наук. ред. С.Р. Тагієва та В.В. Шендрика. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 336 с.
 1. Тагієв С. Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України : монографія / С. Р. Тагієв. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 512 с.
 2. Тагієв С. Р. Деякі проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Вісник Верховного Суду України. – 2014. – № 10 (170). – С. 40–47.
 3. Тагієв С. Р. Використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 121–129.
 1. Тагієв С. Особливості провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій [Електронний ресурс] / О. Богатирьова, С. Тагієв // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1 (5). – C. 17–24. – Режим доступу : //www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/1-2014/20-25 bogatyrova.pdf.
 1. Тагієв С.Р. Поняття та зміст негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 1. – Том 3. – С. 117–121.
 1. Тагієв С.Р. Деякі питання процедури застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) / С. Р. Тагієв // Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (75). – С. 430–435.
 1. Тагієв С. Р. Правове регулювання застосування режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (94). – С. 166–173.
 1. Тагієв С. Р. Генезис становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренко. – 2015. – № 2. – С. 295–303.
 1. 15. Тагієв С. Р. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 2 (1). – С. 234–240.
 1. Тагієв С. Р. Досвід системи негласного розслідування у кримінальному судочинстві Сполучених Штатів Америки / С. Р. Тагієв // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – № 2 (54). – С. 204–211.
 1. Тагієв С. Р. Процесуальні проблеми установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу при його незаконному заволодінні / С. Р. Тагієв // Слово Національної школи суддів України. – 2015. – № 3 (12). – С. 103–111.
 1. Тагієв С. Р. Квінтесенція концепції проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України / С. Р. Тагієв // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – № 6. – С. 106–113.
 1. Тагієв С. Наукові погляди вчених на класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України / С. Тагієв // Вісник прокуратури. – 2015. – № 10 (172). – С. 48–56.
 2. Тагієв С. Р. Зарубіжний досвід проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип. 13. – Том 2. – С. 98–101.
 1. Тагієв С. Р. Актуальні проблеми протидії організованій злочинності оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – Спецвипуск № 79. – С. 205–211.
 1. Тагієв С. Р. Протидія тероризму оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими ) діями в зоні проведення антитерористичної операції / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України. – 2016. – № 1 (59). – С. 90–97.
 2. Деркач Н.М., Стащак М.В., Тагієв С.Р. та ін. Оперативно-розшукова протидія незаконному обігу вогнепальної зброї: монографія/ Харків: Націон. ун-т внутр. Справ. Харків, 2019. 241 с.
 3. Михайлик Д.О., Тагієв С.Р. Процесуальні дії суду в кримінально-виконавчому процесі України: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 176 с.
 4. Черниш М.О., Стащак М.В., Тагієв С.Р. та ін. Оперативно-розшукова протидія незаконним заволодінням транспортними засобами: монографія / Харків: Харків. Нац. ун-т внутр. справ. Харків,2019. 233 с.
 5. Тагієв С. Р., Карелін В. В., Яковець І. С. Актуальні проблеми запобігання злочинам: навч.-метод. посібник. Чернігів: Десна Поліграф. 2020. 120 с.
 6. Тагієв С.Р., Карелін В.В., Івашко С.В. Кримінологія. навч.-метод. посіб. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 204 с.
 7. О.М.Тогочинський, В.О.Глушков, С.Р.Тагієв, І.В. Боднар, Правові основи оперативно-розшукової діяльності: Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, підручник, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів. Академія ДПтС, 2021, 302 с
 8. В.І.Божік, Є.В.Бондаренко, Р.Д.Драга,С.В.Демедюк, Ю.В.Дрозд, В.М.Євдокимов, А.П.Затоцький, В.А.Заросило, В.М.Зварич, О.В.Ігнатюк, В.Я. Ільницкий, А.М.Кислий, С.В.Князев, О.І.Козаченко, А.Є.Крищенко, С.Р.Крупей, М.В.Кузнецов, С.Р.Тагієв та ін. Оперативно-розшукова дільність. Посібник для закладів вищої освіти. 2-е видання/ за заг. редакцією д.ю.н., професора Кислого А.М., д.ю.н. Князева С.М., д.ю.н. професора Чернявского С.С. Київ: “Видавництво Людмила”, 2021. 240 с
 9. С.Р.Тагієв, А.А.Борисенко Еволюція підготовчого судового провадження в кримінальному процесі. Науковий журнал Академії ДПтС ” Науковий вісник Сіверщини: Серія:Право”, 2021 р, №3 с.
 10. Подлегаєв К.М., Тагієв С.Р. Реалізація рішень Європейського Суду з прав людини та прецедентної практики судової системи в кримінальному судочинстві України: монографія. Київ: Декор, 2021. 228 с.
 11. Тагієв С.Р., Куц В.М., Триньова Я.О. Програма, робоча програма, тем.план, лекції, план практичних занять, семінарські заняття, самостійна робота, поточний контроль з навчальної дисципліни «Проблеми кримінальної відповідальості» для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти з галузі знань Спеціальності 081 – «Право». Академія ДПтС. 2022.
 12. Тагієв С.Р., Личик О.В. Штрихи до Економіко-правового забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження. Міжнародна науково-практична конференця «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022», 10 червня 2022 року, Академія ДПтС
 13. Тагієв С.Р., Пузирьов М.С., Івашко С.В. Негласні слідчі (розшукові) дії в умовах війни: окремі теоретичні та практичні аспекти (частина I). Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. №1.