Тагієв Садіг Рза огли

начальник кафедри, доктор юридичних наукТагієв С.Р.

Заслужений юрист України

ORCID: 0000-0001-9338-4792

Біографічна довідка.

У 1982 році закінчив Донецький  державний медичний інститут з відзнакою.

У 1985 році Вищою експертно-кваліфікаційною комісією МВС СРСР надано право виконання судово-криміналистичних експертиз.

У 1992 році  закінчив Українську юридичну академію ( т.ч. НАЮУ ім. Я.Мудрого).

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06,  а у 2016 році – на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09.

Проходив стажування у  Нідерландах –SSR ( м. Зютфен) (2000 р. ), ЕСПЛ – м.Страсбург (2005 р.), США – Верховний Суд шт. Огайо (2005 р.), Чехії  – ABA CELLI(2012), Польші (2013 р.)

Член Спецради по захисту канд. та докт. дисертацій ХНУВС( 2017 р. – по т.ч.).

Лікар – (1982-1985 рр.), експерт-криміналист (1985-1988 рр.), слідчій (1988-1992 рр.), суддя (1992 -2018 рр,), Заслужений юрист України (2004 р.).

Наукові інтереси: негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, зарубіжний досвід проведення таємних, спеціальних слідчих дій, кримінологія.

Під керівництвом підготовлено 6 кандидатів юридичних наук.

Автор понад 65 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Михайлик Д.О., Тагієв С.Р. Процесуальні дії суду в кримінально-виконавчому процесі України / Д.О.Михайлик, С.Р.Тагієв/ монографія, Чернігів: Десна Поліграф, 2019. – 176 с.

2. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев .Второй фронт криминологии: человек  как  социо-биологический вид/ Розовский Б.Г., Тагиев С.Р.  Криминология: вчера, сегодня, завтра,  №4(51) 2018 , С.-Пб

3. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев. Криминология: там ли мы ищем причины асоциального поведения? /Розовский Б.Г., Тагиев С.Р./  Сборник « Криминология в условиях трансформационных процессов: Национальный и международный аспекты» материалы Международ. Научно-практичн. Конф., посвящ. 50-летию Полоцкого государственного университета, Новополоцк, Беларусь, 12-13 октября 2018 г.» стр.29-46.

4. Судова практика при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Матеріали тренінгу для суддів. Розробники: Коротких О.А., Коровайко О.І, Полюхович О.І., Шило О.Г., Тагієв С.Р.

5. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев. Будущее в праве / Розовский Б.Г., Тагиев С.Р. /Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 2 (82) 330 РОЗДІЛ VI. Наукове життя, -С.330-345

 1. Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стащак, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрик  Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія / [Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стащак, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрик]; за заг. наук. ред. С.Р. Тагієва та В.В. Шендрика. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 336 с.
 1. Тагієв С. Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України : монографія / С. Р. Тагієв. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 512 с.
 2. Тагієв С. Р. Деякі проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Вісник Верховного Суду України. – 2014. – № 10 (170). – С. 40–47.
 3. Тагієв С. Р. Використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 121–129.
 1. Тагієв С. Особливості провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій [Електронний ресурс] / О. Богатирьова, С. Тагієв // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1 (5). – C. 17–24. – Режим доступу : //www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/1-2014/20-25 bogatyrova.pdf.
 1. Тагієв С.Р. Поняття та зміст негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 1. – Том 3. – С. 117–121.
 1. Тагієв С.Р. Деякі питання процедури застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) / С. Р. Тагієв // Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (75). – С. 430–435.
 1. Тагієв С. Р. Правове регулювання застосування режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (94). – С. 166–173.
 1. Тагієв С. Р. Генезис становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренко. – 2015. – № 2. – С. 295–303.
 1. 15. Тагієв С. Р. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 2 (1). – С. 234–240.
 1. Тагієв С. Р. Досвід системи негласного розслідування у кримінальному судочинстві Сполучених Штатів Америки / С. Р. Тагієв // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – № 2 (54). – С. 204–211.
 1. Тагієв С. Р. Процесуальні проблеми установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу при його незаконному заволодінні / С. Р. Тагієв // Слово Національної школи суддів України. – 2015. – № 3 (12). – С. 103–111.
 1. Тагієв С. Р. Квінтесенція концепції проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України / С. Р. Тагієв // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – № 6. – С. 106–113.
 1. Тагієв С. Наукові погляди вчених на класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України / С. Тагієв // Вісник прокуратури. – 2015. – № 10 (172). – С. 48–56.
 2. Тагієв С. Р. Зарубіжний досвід проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип. 13. – Том 2. – С. 98–101.
 1. Тагієв С. Р. Актуальні проблеми протидії організованій злочинності оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – Спецвипуск № 79. – С. 205–211.
 1. Тагієв С. Р. Протидія тероризму оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими ) діями в зоні проведення антитерористичної операції / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України. – 2016. – № 1 (59). – С. 90–97.