Тагієв Садіг Рза огли

начальник кафедри, доктор юридичних наукТагієв С.Р.

Заслужений юрист України

Біографічна довідка.

У 1982 році закінчив Донецький  державний медичний інститут з відзнакою.

У 1985 році Вищою експертно-кваліфікаційною комісією МВС СРСР надано право виконання судово-криміналистичних експертиз.

У 1992 році  закінчив Українську юридичну академію ( т.ч. НАЮУ ім. Я.Мудрого).

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06,  а у 2016 році – на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09.

Проходив стажування у  Нідерландах –SSR ( м. Зютфен) (2000 р. ), ЕСПЛ – м.Страсбург (2005 р.), США – Верховний Суд шт. Огайо (2005 р.), Чехії  – ABA CELLI(2012), Польші (2013 р.)

Член Спецради по захисту канд. та докт. дисертацій ХНУВС( 2017 р. – по т.ч.).

Лікар – (1982-1985 рр.), експерт-криміналист (1985-1988 рр.), слідчій (1988-1992 рр.), суддя (1992 -2018 рр,), Заслужений юрист України (2004 р.).

Наукові інтереси: негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, зарубіжний досвід проведення таємних, спеціальних слідчих дій, кримінологія.

Під керівництвом підготовлено 6 кандидатів юридичних наук.

Автор понад 75 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Михайлик Д.О., Тагієв С.Р.Процесуальні дії суду в кримінально-виконавчому процесі України / Д.О.Михайлик, С.Р.Тагієв/ монографія, Чернігів: Десна Поліграф, 2019. – 176 с.
 2. Оперативно-розшукова протидія незаконному обігу вогнепальної зброї: монографія/ Деркач Н.М., Стащак М.В., Тагієв С.Р., Шендрик В.В.- Харків: Націон. ун-т внутр. справ, 2019 р.- 241 с. ( Серія ” Оперативно- розшукова парадигма”)(спецб-ка).
 3. Оперативно-розшукова протидія незаконним заволодінням транспортними засобами:монографія/ Черниш М.О., Стащак М.В., Тагієв С.Р., Шендрик В.В., Бакумов О.С. – Харків: Харків. Нац. ун-т внутр. справ, 2019. – 233 . (Серія ” Оперативно-розшукова парадигма”)(спецб-ка)
 4. Кримінологія.  Навчально-методичний посібник. / укл. Тагієв С.Р., Карелін В.В., Івашко С.В.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів; Десна Поліграф, 2020, 204 с.
 5. Актуальні проблеми запобігання злочинам . Навчально-методичний посібник/ укл. Тагієв С.Р., Карелін В.В., Яковець І.С.; Академія Державної пенітенціарної служби , Чернігів: Десна Поліграф, 2020,
 6. ACTUAL ISSUES OF COUNTERDRUG ACTIVITIES UNDER THE CURRENT CONDITIONS OF UKRAINE AND WORLD DEVELOPMENT Olena Kudermina, National Academy of Internal Affairs Vyacheslav Kazmirenko, Lviv University of Internal Affairs Sadig Rza Ogly Tagiev, Academy of the State Penitentiary Service Mykhailo Puzyrov, Academy of the State Penitentiary Service Oleksandr Samofalov, Academy of the State Penitentiary Service. . Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Issue 3, 2019 1 1544-0044-22-3 (SCOPUS)
 7. Розовський Б.Г., Тагієв С. Р.,Бочковий О. В. Глас вопиющего в пустыне»- ЧОМУ? Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.  Науково-теоретичний журнал . Випуск 2 (85), Сєвєродонецьк, 2019, с. 325-338
 8. Тагієв С. Р., Михайлик Д. О. Роль конфіденційного співробітництва у запобіганні вчинення злочинів в установах виконання покарань. Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні,  завтра. Науковий журнал  Академії ДПтСУ. №1-2, 2019 , с.
 9. Богатирьова О. І., Тагієв С.Р. Кримінально-правова охорона незалежності суддівського корпусу в Україні: вимоги сьогодення. Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра. Науковий журнал  Академії ДПтСУ. №1-2, 2019 , с.
 10. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев.Второй фронт криминологии: человек  как  социо-биологический вид/ Розовский Б.Г., Тагиев С.Р.  Криминология: вчера, сегодня, завтра,  №4(51) 2018 , С.-Пб
 11. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев. Криминология: там ли мы ищем причины асоциального поведения? /Розовский Б.Г., Тагиев С.Р./  Сборник « Криминология в условиях трансформационных процессов: Национальный и международный аспекты» материалы Международ. Научно-практичн. Конф., посвящ. 50-летию Полоцкого государственного университета, Новополоцк, Беларусь, 12-13 октября 2018 г.» стр.29-46.
 12. Судова практика при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Матеріали тренінгу для суддів. Розробники: Коротких О.А., Коровайко О.І, Полюхович О.І., Шило О.Г., Тагієв С.Р. Київ, Національна школа суддів України/2018
 13. Б.Г.Розовский, С.Р.Тагиев. Будущее в праве / Розовский Б.Г., Тагиев С.Р. /Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 2 (82) 330 РОЗДІЛ VI. Наукове життя, -С.330-345
 14. Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стащак, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрик: Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія/ [Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стащак, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрик]; за заг. наук. 0
 15. Тагієв С. Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України : монографія / С. Р. Тагієв. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 512 с.
 16. Тагієв С. Р. Використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 121–129.
 17. Тагієв С. Особливості провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій [Електронний ресурс] / О. Богатирьова, С. Тагієв // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1 (5). – C. 17–24. – Режим доступу : http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/1-2014/20-25 bogatyrova.pdf.
 18. 1Тагієв С.Р. Поняття та зміст негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 1. – Том 3. – С. 117–121.
 19. Тагієв С.Р. Деякі питання процедури застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) / С. Р. Тагієв // Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (75). – С. 430–435.
 20. Тагієв С. Р. Правове регулювання застосування режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1 (94). – С. 166–173.
 21. Тагієв С. Р.Генезис становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренко. – 2015. – № 2. – С. 295–303.
 22. Тагієв С. Р. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 2 (1). – С. 234–240.
 23. Тагієв С. Р.Досвід системи негласного розслідування у кримінальному судочинстві Сполучених Штатів Америки / С. Р. Тагієв // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – № 2 (54). – С. 204–211.
 24. Тагієв С. Р.Процесуальні проблеми установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу при його незаконному заволодінні / С. Р. Тагієв // Слово Національної школи суддів України. – 2015. – № 3 (12). – С. 103–111.17
 25. Тагієв С. Р. Квінтесенція концепції проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України / С. Р. Тагієв // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – № 6. – С. 106–113.
 26. Тагієв С. Наукові погляди вчених на класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України / С. Тагієв // Вісник прокуратури. – 2015. – № 10 (172). – С. 48–56.
 27. Тагієв С. Р. Зарубіжний досвід проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип. 13. – Том 2. – С. 98–101.
 28. Тагієв С. Р. Актуальні проблеми протидії організованій злочинності оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – Спецвипуск № 79. – С. 205–211.
 29. Тагієв С. Р. Протидія тероризму оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими ) діями в зоні проведення антитерористичної операції / С. Р. Тагієв // Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України. – 2016. – № 1 (59). – С. 90–97.
 30. Тагієв С.Р. Національний механізм захисту прав засуджених до позбавлення  воли .Щорічні читання наукової школи «Інтелект»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 травня 2020 р.) / за заг. ред. І. Г. Богатирьова; Університет державної фіскальної служби України, 2020.