Звенигородський Олександр Михайлович

zvenigorods-kij3h4доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-1386-4919

Біографічна довідка.

У 1984 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія та суспільствознавство».

У 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2010 році закінчив ад’юнктуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2022 році отримав вчене звання доцента.

Наукові інтереси: актуальні проблеми кримінального та кримінально-виконавчого права.

Автор понад 30 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Звенигородський О. М. Інститут контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням. Бюлетень Міністерства юстиції України.  2016. № 12. C. 49-53.
 2. Звенигородський О. М. Історико-правовий аналіз становлення інституту контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. C.191-194.
 3. Звенигородський О. М. Формування та розвиток контролю та нагляду за особами, щодо яких умовно не застосовано виконання кримінального покарання // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах  глобалізації: матеріали міжнар. науково-практичній конф. 12-13 жовтня 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2017. С. 456-459.
 4. Денисов С. Ф., Звенигородський О. М. Рецензія на посібник Тютюгіна В. І «Кримінальне право. Загальна частина». Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.  2017. № 1 (1). С. 198-203.
 5. Звенигородський О. М. Формування контролю та нагляду за особами, щодо яких умовно не застосовано покарання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. № 5. С. 98-101.
 6. Олійник О. І., Звенигородський О. М. Правові аспекти формування та трансформації інституту умовного засудження в Україні. Право і суспільство. 2018. № 1. С. 252-257.
 7. Звенигородський О. М., Остапчук Л. Г. Соціальні та кримінально-правові аспекти реалізації в Україні положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами // Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science : Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 119-136 p.
 8. Денисов С. Ф., Звенигородський О. М. Рецензія на посібник Тютюгіна В. І «Кримінальне право. Особлива частина». Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра. 2018. № 1 (3). С. 235-243.
 9. Звенигородський О. М., Карелін В. В. Щодо принципів застосування заходів заохочення та стягнення при виконанні покарання у виді позбавлення волі. Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра. 2018. № 2 (4). С. 81-91.
 10. Звенигородський О. М., Петрусенко О. М. Законодавче врегулювання конфіскації на міжнародному та національному рівнях // Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІ заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 20 квіт. 2018 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С.120-125.
 11. Звенигородський О. М., Тімаревська К. І. Злочинний наслідок, як обов’язкова суспільно-небезпечної дії у вигляді тілесного ушкодження // Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Чернгів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 244-247.
 12. Звенигородський О. М. Практична спрямованість підготовки сучасного юриста-пенітенціарія як фактор компетентності: Scientific and pedagogic internship «Higher education institutions as a medium for the formation  of a new generation of lawyers»: Internship  proceedings, June 11-15. Sandomierz, 2018. С. 45-47.
 13. Звенигородський О. М. Кримінально-правові аспекти реалізації в Україні положень Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами // Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27 листоп. 2018 р.). Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 122-128.
 14. Звенигородський О. М. Проблеми теорії та практики звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення злочину під час іспитового строку. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 3 (5). С.77-88.
 15. Звенигородський О. М., Карелін В. В. Порівняльні аспекти підготовки персоналу пенітенціарної системи на прикладі України та Федеративної Республіки Німеччини. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2019. № 1 (2). С. 61–71.
 16. Звенигородський О.М., Карелін  В. В. Щодо особливостей підготовки персоналу пенітенціарної системи на прикладі України та Федеративної республіки Німеччина. Юридичний науковий електронний журнал.  2019. № 1. С. 130–133.
 17. Mykhailo Puzyrov, Academy of the State Penitentiary Service, Oleksandr Тkachenko, Academy of the State Penitentiary Service, Natalia Shamruk, Academy of the State Penitentiary Service, Oleksandr Zvenyhorodskyi, Academy of the State Penitentiary Service, Ihor Ivankov, Academy of the State Penitentiary Service. Ethical issues in the e-business in the conditions of the information society development.  Journal of Legal, Ethical and Regulatory. Islamic Law, Politics and Ethics /  Issues Volume 22, Special Issue 1, 2019. pp. 1-6. URL: (1544-0044-22-S1-277). https//www.abacademies.org/articles/ethical-norms-of-business-activities-in-ebusiness-8070.html.
 18. Звенигородський О. М., Абраменко П. В. Щодо поняття запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються персоналом пенітенціарної системи під час виконання покарання у виді позбавлення волі // Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 жовт. 2019 р.) / гол. ред. : О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 60-64.
 19. Карелін В. В., Звенигородський О. М. Особливості застосування кримінальної відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 39. С. 61-66.
 20. Звенигородський О. М., Абраменко П. В. Поняття злочину у сфері службової діяльності, що вчинені персоналом пенітенціарної системи. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 1 (9). С.92-103.
 21. Звенигородський О. М., Тищенко К. Р. Насильницька пенітенціарна злочинність та її запобігання в зарубіжних країнах. Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра. 2020. № 1.
 22. Теорія кваліфікації кримінальних правопорушень: навч.-метод. посібник / укл. Звенигородський О. М., Царюк С. В.; Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів: Десна Поліграф, 2021. 180 с.
 23. Кримінальне право. Загальна частина: навч.-метод. посібник / укл. Звенигородський О. М., Царюк С. В.; Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів: Десна Поліграф, 2021. 180 с.
 24. Гута В. І., Звенигородський О. М. Психологічний зміст суб’єктивної сторони кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Юридичний бюлетень. 2021. № 19. С. 134-142
 25. Звенигородський О. М. Щодо відповідальності у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в Україні // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. С. 210-213.
 26. Кравцов С. О., Звенигородський О. М. Щодо особливостей структури механізму кримінально-правового регулювання // Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали VІI заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 березня 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 82-86.
 27. Звенигородський О. М., Кізюн О. П. Поняття перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 4. С. 156-161.
 28. Zvenyhorodskyi O., Terebylo N. Pimping or the involvement of a person in prostitution: the issue of the scope of the criminal offense. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2023. № 1 (18). С. 134-143.
 29. Звенигородський О. М. Проблеми запобігання домашньому насильству у контексті міжнародного законодавства. Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра. 2023. № 2.