Томков Нікита Олегович

старший викладач кафедри

ORCID:0009-0001-5243-3786

У 2019 році закінчив Академію Державної пенітенціарної служби за спеціальністю «Право» та здобув кваліфікацію магістра права.

З 2020 року навчається в аспірантурі (ад`юнктурі) Академії Державної пенітенціарної служби.

Наукові інтереси: проблемні питання адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки пенітенціарного персоналу України

Наукові праці:

1. Томков Н. О. Проблеми запобігання та протидії домашньому насильству у правовій державі. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 01 листопада 2018 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 411-414.

2. Томков Н. О., Шамрук Н. Б. Сучасне тлумачення поняття «домашнє насильство». Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 27 листопада 2018 року). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 434-439.

3. Томков Н.О. Сучасні проблеми реформування підготовки пенітенціарного персоналу України. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали VІI заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 березня 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 196 с. С. 171-173

4. Томков Н.О. Проблеми нормативного врегулювання порядку перепідготовки осіб рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави : матеріали X заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 грудня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. 288 с. С. 230-233