Разумейко Наталія Сергіївна

начальник кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-0801-3490 

ResearcherID: AAC-5633-2021

Scopus-AuthorID: 56480784600

Біографічна довідка Разумейко Н.С.

У 2006 році закінчила Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Диференційована корекція порушень постави молодших школярів у процесі занять фізичною культурою».

Наукові інтереси: Формування санітарно-гігієнічного та фізичного виховання підростаючих поколінь.

Автор 20 наукових праць.
Публікації останніх років:

 1. Разумейко Н. С. Визначення динаміки порушень постави у дітей шкільного віку / Н. С.Разумейко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; за ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 11. – С. 192 – 198.
 2. Разумейко Н. С. Морфофункціональний стан і фізична підготовленість дітей 6-7 років з порушенням постави / Н. С. Разумейко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Вип. 96. – С. 303 – 306. – (Серія: педагогічні науки).
 3. Разумейко Н. С. Метод ранньої діагностики при порушенні постави у дітей молодшого шкільного віку / Н. С. Разумейко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Вип. 129. – С. 162 – 165. – (Серія: педагогічні науки).
 4. Разумейко Н.С. Вплив спеціальних фізичних вправ на корекцію постави дітей молодшого шкільного віку. // Актуальні питання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 35-й річниці утворення навчального закладу, (Чернігів, 7-8 червня 2013 р.) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2013. – С. 257 – 260.
 5. Разумейко Н. С. Порушення постави у дітей молодшого шкільного віку та їх профілактика/ Н. С. Разумейко // Збірник Барановичського державного університету . Серія: Педагогічні науки. – Барановичі, 2011 – С. 89-91.
 6. Разумейко Н. С. Диференційована корекція постави у дітей молодшого шкільного віку під час занять фізичною культурою / Н. С. Разумейко // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2015, N11. – С. 47– 55.
 7. Разумейко Н. С. Методичні рекомендації для учителів фізичної культури при проведенні диференційованої корекції постави у молодших школярів під час занять: методичний посібник / Н.С. Разумейко. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2016. – 36 с.
 8. Разумейко Н.С. Раннє виявлення ознак порушень постави у дітей молодшого шкільного віку / Н. С. Разумейко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання i спорту. – Харків, 2015 (2016). – № 12. – С. 96–102.
 9. Razumeyko N. Correction of 6 to 10-year-old schoolchildren postures using muscular-tonic imbalance indicators / N. Razumeyko // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16(3), Art 156, pp. 988-999, 2016
 10. Razumeiko N.S. Dynamics violations put children during / N.S Razumeiko// Fundacija Oswita I Nauka Bez Granic. – Poland, 2016. – № 1. – С. 152–161.
 11. Разумейко Н.С. Практикум з курсу «Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Фізіологія поведінки»: методичний посібник. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2017 83 с.
 12. Разумейко Н.С. Методична розробкадля моніторингу оцінки якості знань з курсу«Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Фізіологія поведінки»: методичний посібник. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2017. 60 с
 13. Razumeуko N.S.Overcoving of antisocial behavior of teenagers by appliсation of the  method  of mutualaid of peers. Scientific Journal Virtus. 2018.  Issue 20, Part 1. P. 110–114.
 14. Razumeуko N.S.Theoretikal and methodological features of environmental consciousness formation of a perso. Scientific Journal Virtus. 2018.  Issue 21. P. 98–101.
 15. Razumeуko N.S.On methods of activation of studets’ activity in a departmental higher educational institution with specific conditions of education. Scientific Journal Virtus. 2018. Issue 25. P. 100–104
 16. Разумейко Н.С. Методика індивідуальної фізичної підготовки до вступу у вищі навчальні заклади ДПтС України. Вісник ЧНПУ, 2017. Сер. Пед. науки. Вип. 147.(Т.1.) С. 341 – 344.Разумейко Н.С. Стабілографія як метод ранньої діагностики порушень постави у дітей в умовах закладів загальної середньої освіти. Вісник ЧНПУ, 2018. Сер. Пед. науки. Вип. 152. С. 154–157.
 17. Разумейко Н.С. Види насильства щодо підлітків і їх особливості. Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації. Збірник. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С.198-209.
 18. Разумейко Н.С. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язбережувальних технологій. Вісник ЧНПУ, 2018. Сер. Пед. науки. Вип. 156. С. 88 – 93.
 19. Разумейко Н.С. Підготовка персоналу державної кримінально-виконавчої служби України. La science et la technologie à l’ère de la société del’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avecdes matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : ОР «Plateforme scientifique europeenne», France. Vol.6. рр.35-37.
 20. Разумейко Н.С. Особиста безпека громадян та їх право на самозахист. International Multidisciplinary Conference « Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalova Wola, Republic of Poland, 20-21 July2018. Vol. 4. Stalova Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. pp. 31-34.
 21. Natalia Razumeyko, Viktoriya Anishchenko, Olha Rembach, Olena Shportiuk, Yulia Demyanenko ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY AS THE COMPETENCE OF PREPARATION FOR LAW ENFORCEMENTS Journal of Entrepreneurship Education. Vol. 22, Issue 5, 2019.
 22. Разумейко Н.С. Співучасть та замах в адміністративному праві у правопорушенні що посягають на режим утримання установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. Вип. 41 Т.1. С. 116-120.
 23. Разумейко Н.С. Особливості складення досудової доповіді на основі збору біографічного матеріалу. Scientific Journal Virtus. 2019. Issue 35, Part 1. P. 49–53.
 24. Natalia Razumeyko Viktoriya Anishchenko, Olha Rembach, Olena Shportiuk, Yulia Demyanenko ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY AS THE COMPETENCE OF PREPARATION FOR LAW ENFORCEMENTS Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22, Issue 5, 2019
 25. Разумейко Н.С. Приватний інтерес як евентуальне джерело корупції. Topical issues of the development of modern science. The 7 th International scientific and practical conference. (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. С. 385-390.
 26. Разумейко Н.С. Дем’яненко Ю.О. Теоретико методологічні засади вивчення процесу адаптації в умовах позбавлення волі. «Virtus».Virtus scientific journal. 2021. № 52. С. 39–42.
 27. Разумейко Н.С. Ткаченко О.Г. Механізм запобігання виникнення конфлікту інтересів під час проходження державної служби в Україні. «Virtus».Virtus scientific journal. 2021. № 52. С. 209–212.
 28. Разумейко Н.С. Аніщенко В.О. Іноваційність системи ступеневої професійної підготовки офіцерів пробації в Україні. Іноваційна педагогіка. Причерноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2021.,№32. С. 33-36.
 29. Разумейко Н.С. Актуальні проблеми щодо вдосконалення процесу виховання крізь призму запобігання насильства у підлітковому віці. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: монографія/В.О. Аніщенко, С.М.Єрмак, О.П.Шеремета та ін.; за аг ред. В.О.Аніщенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 357 с. – ISBN 978-617-7671-12-0.