Аніщенко Вікторія Олександрівна

професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор

ORCID: 0000-0002-5062-3789  ResearcherID: AAC-5442-2021  Scopus-AuthorID: 57208032016

Біографічна довідкаАніщенко В.О.

У 1990 рік закінчила Київський політехнічний інститут.

У 1995 році захистила дисертацію на тему «Утилізація багатотоннажних відходів виробництва для модифікації лакофарбових покриттів».

У 2010 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління.

У 2014 рік закінчила Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені К. Д. Ушинського.

Наукові інтереси: Професійна підготовка офіцерів ДКВС України, формування сучасних професійних компетентностей.

Автор 320 наукових праць.

Публікації останніх років:    

Монографії

 1. Аніщенко В. О. Актуальні напрями вдосконалення загального та кадрового менеджменту виробничих підрозділів пенітенціарної системи. Теорія і практика підготовки управлінського персоналу для органів та установ виконання покарань: монографія / за заг. ред. О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 268 с. С. 214–232.
 2. Динамічна безпека в установах виконання покарань: поняття, сутність, принципи. Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізаціїмонографія /Кер. авт. кол. О. М. Іваній. Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. С. 42-61.
 3. Anishchenko V. O., Tohochynskyi O. M., Puzyrov M.S. Dynamic security in the penal institutions: notion, essence, principles. Problem of legal state formation in Ukraine in the context of globalization: monograph/O.M. Ivanii (Chef editor). LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. P. 42-60.
 4. Аніщенко В.О. Поняття громадського (суспільного) контролю за діяльністю установ виконання покарань ДКВС України. Моніторинг дотримання прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань:навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. пп. 1.1. С. 15–16.
 5. Аніщенко В.О. Освіта. Моніторинг дотримання прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань:навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. пп. 7.17. С. 177–181.
 6. Аніщенко В.О. Медичний персонал. Моніторинг дотримання прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань:навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. пп. 7.24. С. 214–218.
 7. Аніщенко В.О. Тюремний персонал. Моніторинг дотримання прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань:навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. пп. 7.25. С. 218–227.
 8. Аніщенко В. О. Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: теорія і практика : монографія. Чернігів : SCRIPTORIUM, 2020. 476 с.
 9. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: монографія /Аніщенко В О., Єрмак С. М., Шеремета О. П. та ін.; заг. ред. Аніщенко В. О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2021. 357 с.
 10. Аніщенко В.О., Пузирьов М. С., Олефір Л. І. Правові основи пробації в Україні. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 172 с.
 11. Аніщенко В.О., Яковець І.С. Тренінговий модуль сенситивний підхід до споживачів наркотиків : навч.-метод. посіб. Київ : БО «FREE ZONE», 2021. 125 с.

ІІ.  Наукові публікації у періодичному виданні, що включено до науково-метричної бази Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Anishchenko V., Rembach O., Shportiuk O., Razumeyko N., Demyanenko Y. Entrepreneurship activity ans the competence of preparation for law en for cements. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22 (5). URL: //www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-activity-as-the-competence-of-preparation-1528-2651-22-5-456.pdf (last accessed: 16.02.2020).
 2. Tohochynskyi O., Oliinyk O., Anishchenko A., Rembach O., Sheremeta O. Innovative approach to the assessment of the company’s intellectual capital. Academyof Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18. Issue 2. URL: //www.abacademies.org/articles/innovative-approach-to-the-assessment-of-the-companys-intellectual-capital-8029.html (last accessed: 16.02.2020).
 3. Anishchenko V., Ostapchuk L., Tsariuk S., Karelin V., Kyselova M. Conditions of the information society development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Vol. 22, Special Issue 1. pp. 1–6.
 4. Anishchenko V., NikolaevskayaO.,  Bielialov T., Koba A., Gumenyuk T. Entrepreneurship Education for the Development of International Communications of Project Managers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Vol. 23, Special Issue 1. pp. 1–6.
 5. Anishchenko V., Marhasova V., Fedorenko A., Puzyrov M., Ivankov O. Ensuring environmental safety via waste management. Journal of security and sustainability issues. 2019. Vol. 8. N 3. P. 469–482.
 6. Nischymna S.О., Anishchenko V.О. Legal regulation of ecological taxation in Ukraine Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч.1. С. 172-177.
 7. Гончаренко О.Г., Аніщенко В.О., Сіренко К.Ю. Метоличний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України. Наука та інновації. Т.16. № 2(92). С. 33–44 (Web of Science Core Collection).
 8. Iryna V. Borysenko, Oksana P. Bykonia, Olha O. Rembach, Larysa P. Shumna, Oleksandr I. Oliinyk, Viktoriya O. Anishchenko. Experience of ict implementation in primary curriculum in Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Information Technologies and Learning Tools. 2020.Vol. 75. № 1. pp. 42–55 (Web of Science Core Collection).
 9. Rozskazov, A.G., Chaliuk, Y.O., Anishchenko, V.O., Smal, I., Matviichuk, O. Implementing of the COM-B model in in-service training of civil servants as a prerequisite for effective public governance. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2021, 10(3), стр. 241–252. //doi.org/10.36941/ajis-2021-0080
 10. Raiko, S. ., Anishchenko, V. ., Shumovetska, S. ., Torichnyi, V. ., Goliardyk, N. ., & Makogonchuk, N. . (2021). Desenvolvimento de competência jurídica dos oficiais do setor de segurança e defesa no programa de mestrado. Laplage Em Revista, 7(Extra-B), p.485-493. //doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-B956p.485-493

III. Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Аніщенко В. О. Ступенева професійна підготовка майбутніх офіцерів пенітенціарної служби в світлі інтерактивного навчання. Virtus scientific journal. № 31. С. 48–52.
 2. Аніщенко В. О. Професійно-ціннісний концепт підвищення кваліфікації офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України в умовах неперервної освіти. Scientific Vector of the Balkans. Т. 3. № 1 (3). pp. 9–13.
 3. Anishchenko V. О. Penitentiary officers` training for service and professional activity in the aspect of forming administrative competence. Balkan Scientific Review.Т. 3. № 2 (4). pp. 9–12.
 4. Anishchenko V. О. Penitentiary officers` training through humanization of prison management with the respect of human rights. Virtus scientific journal. № 36. pp. 80–83.
 5. Аніщенко В.О. Специфіка професійної підготовки офіцерів пенітенціарної системи у скандинавських країнах. Virtus scientific journal. № 37. С. 66–72.
 6. Аніщенко В.О. Застосування спеціалізованих тренінгів для формування сучасних професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України. Virtus scientific journal. № 38. С. 79–82.
 7. Аніщенко В.О. Процесуально-логічні аспекти професійної освіти майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Balkan Scientific Review.Т.3. № 4(6). рр. 19–23.
 8. Аніщенко В.О. Обґрунтування структурної моделі педагогічної системи ступеневої підготовки майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Восточно Европейский научный журнал. №54. С. 66–72.
 9. Аніщенко В.О.Концептуальні основи поліпшення ступеневої професійної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв України до професійної діяльності» у № 40 наукового журналу «Virtus».Virtus scientific journal. № 40. С. 64–70.
 10. Аніщенко В.О. Підвищення рівня професійної підготовки викладачів як педагогічна умова забезпечення ступеневої професійної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв України. Paradigm of Кnowlege.2020, № 1(39).С. 67–79.
 11. Аніщенко В.О. Професійна компетентність офіцерів-пенітенціаріїв України: сутність, структура та зміст. Scientific Vector of the Balkans.Т.4. № 1(7). рр. 5–9.
 12. Аніщенко В.О. Результати дослідження стану сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України в умовах традиційної системи навчання. Инновационные решения в современной науке, 2020 № 1 (37). C. 103–124.
 13. Аніщенко В.О. Характеристика критеріїв, показників і рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України. Міжнародний науковий журнал Науковий огляд.№ 1(64). С. 101–130.

 

IV. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України

 1. Аніщенко В. О. Порівняльний аспект підготовки офіцерів та персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та України. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 4 (88). С. 139–151.
 2. Аніщенко В. О. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв у світлі інтерактивного навчання. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.: Сер.: Педагогічні науки. Чернігів, 2019. Вип. 2 (158). С. 185–190.
 3. Аніщенко В.О. Формування професійних компетентностей офіцерів-пенітенціаріїв крізь призму віртуальної та доповненої реальності. Open educational e-environment of modern University, special edition,  С. 1–9.
 4. АніщенкоВ. О. Теоретико-методологічні підходи до професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби УкраїниСер.: Педагогічні науки № 1 (16). С. 6–23.
 5. Аніщенко В. О. Самостійна робота в системі ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки № 2 (17). С. 6–24.
 6. Anishchenko V.О. Forming penitentiary officers’ professional in formational ans communicative competencies in conditions of step by step education from the perspective of academic disciplines integration. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки №. 3 (18). С. 6–16.
 7. Аніщенко В. О. Особливості професійної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв у країнах Європейського союзу. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.Сер.: Педагогічні науки. Чернігів, 2019. Вип. 4 (160). С. 235–242.
 8. Аніщенко В.О. Інноваційно-інформаційне забезпечення вдосконалення методології професійної підготовки майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 17. Т. 1. С. 18–26.
 9. Аніщенко В.О. Система та педагогічні умови формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки.  №. 4 (19). С. 6–25.
 10. Аніщенко В.О. Результати експериментальної перевірки концепції та системи ступеневої підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). № 5(//orcid.org/0000-0002-5062-3789)
 11. Аніщенко В.О. Результати аналізу традиційної системи підготовки офіцерів-пенітенціаріїв в Україні. Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. № 72_2020. C. 20–25.
 12. Аніщенко В.О. Методологічні засади інноваційного розвитку майбутніх офіцерів ДКВС України крізь призму креативності. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 20. Т. 1. С. 72–77.
 13. Аніщенко В.О., Разумейко Н.С., Олефір Л.І. Інноваційність системи ступеневої професійної підготовки офіцерів пробації в Україні. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 32. Т. 1. С. 33-36. //doi.org/10.32843/2663- 6085/2021/32-1.6
 14. Аніщенко В.О. Формування педагогічної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України в контексті ступеневої професійної підготовки. Науковий часопис імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 79. Т. 1. С. 10–15. //doi.org/10.31392/NPUnc.series2021.79.1.02
 15. Аніщенко В.О. Вдосконалення професійної підготовки магістрів – майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 12 (168). С. 157–163. //doi.org/10.5281/zenodo.4769544
 16. Аніщенко В.О., Дем’яненко Ю.О., Пасічник О.М. Професіограма офіцера ювенальної пробації як еталонна модель підготовки кваліфікованого фахівця. Virtus, 2021. № 50. С. 64–68.
 17. Аніщенко В. О. Разумейко Н.С. Ткаченко О.Г. Механізм запобігання виникнення конфлікту інтересів під час проходження державної служби в Україні. «Virtus».Virtus scientific journal. 2021. № 52. С. 209–212.

V. Тези виступу на науково-практичних конференціях міжнародного рівня, всеукраїнського та регіонального

 1. Аніщенко В. О., Шмельова Р. І. Методологічні підходи до професійної підготовки офіцерів ДКВС України. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Дніпро, 1-2 серп. 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 9–14.
 2. Аніщенко В.О., Шмельова Р.І. До питання щодо вдосконалення освітніх програм професійної підготовки діючих офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної освіти в Україні.Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 вересня 2019 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. С. 62-66.
 3. Аніщенко В. О. Роль професіографічного підходу у підготовці майбутніх офіцерів державної кримінально-виконавчої служби України. Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Дніпро, 3-4 жовт. 2019 р.). Дніпро, 2019. Т. 1. С. 36–39.
 4. Аніщенко В. О. Інноваційні підходи щодо підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29–30 жовт. 2019 р.). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Т. 1. С. 112–115.
 5. Аніщенко В. О. До питання побудови моделі ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works: based on materials of the VI International scientific and practical conference (Montreal, October 30–31, 2019) / edited by M. A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2019. Issue 1 (6). рр. 34–36.
 6. Аніщенко В. О. Професійна підготовка офіцерів пенітенціарної системи у США та в Україні з позицій порівняльного аспекту. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 7–8 листоп. 2019 р.) / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Радкевич та ін. Хмельницький: ХНУ, 2019. С. 205–206.
 7. Аніщенко В. О. Спеціалізовані тренінги як елемент системи професійної підготовки майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: зб. наук. робіт уч. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15–16 листоп. 2019 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 2. С. 65–68.
 8. Аніщенко В. О. Професійна підготовка майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: акмеологічний підхід. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України: тези міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22 листоп. 2019 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. С. 355–357.
 9. Аніщенко В. О. Компетентнісний підхід у ступеневій професійній підготовці майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України. Формування сучасних педагогічних технологій та освітніх систем:матеріали наук.-практ. конф. (Одеса, 6–7 груд. 2019 р.). Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2019. С. 105–107.
 10. Аніщенко В. О. Особливості професійної діяльності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту:матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (Ізмаїл, 12–14 груд. 2019 р.) / за заг. ред. Турлак Л. П. Запоріжжя: АА Тандем, 2019. С. 10–12.
 11. 1Anishchenko V. Pedagogical conditions of professional competencies formation of future penitentiary officers in informatization of education. Socio-Economic Prospects: Collection of scientific articles. Dingo Publishing, Melbourne, Australia, 2019. pp. 94–97.
 12. 1Anishchenko V. Features of penitentiary officers` training in the USA ans Ukraine. Science, Technology ans Innovations: Collection of scientific articles. Portugal, Lisbon: Pegasus Publishing, 2019. pp. 86–90.
 13. 1Anishchenko V. To the ussue of improvement in the State Criminal and executive service future officers training with the respect of human rights. Research and Practice: Collection of scientific articles.France, Paris: Lardy Publishing Housepp. 101–103.
 14. 1АніщенкоВ. О. Професійна підготовка майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України: філософія освітнього простору навчання. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: зб. тез наук. робіт уч. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 січ. 2020 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. Ч. 2. С. 54–56.
 15. Аніщенко В.О. Зміст та структуризація професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 31 січ.–1 лют. 2020 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020, С. 99–102.
 16. Аніщенко В. О. Модульне навчання як інноваційна дидактична система практичної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв. Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works/ editedby M. A. Zhurba. Montreal: СPM «ASF», 2020. Issue 2 (7). рр. 67–70.
 17. Аніщенко В.О. Технології педагогічного процесу навчання майбутніх фахівців-юристів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021:міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 22 квіт. 2021. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 17–21.
 18. Аніщенко В.О. Інноваційні аспекти підготовки фахівців-офіцерів у світлі зміни парадигми вищої освіти ХХІ століття. Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення: V-а міжнар. наук.-практ. конф.: Ізмаїл, 28 трав. 2021. Ізмаїл: ДІ НУ “ОМА” 28 трав. 2021. С. 14–17.
 19. Аніщенко В.О., Шмельова Р.І. Сенситивний підхід до ресоціалізації осіб, які вживають наркотичні речовини, у контексті збереження громадського здоров’я. Європейські виміри сталого розвитк. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.: Київ, 11 черв. 2021. Київ: Нац. ун-т харч. технологій. 2021. С. 27–28.
 20. Аніщенко В.О. Перспективи оптимізації управління освітнім середовищем закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання. Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.: Хмельницький, 29 квіт. 2021. Хмельницький: НАДПСУ 29 квіт. 2021. С. 125–128.
 21. Аніщенко В.О., Шмельова Р.І. Лінгвістична компетентність здобувачів вищої освіти – майбутніх офіцерів ДКВС України. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. Міжнар. наук.-практ. конф: Львів. 29–30 січн. 2021. Львів: ГО Львівська педагогічна спільнота. С. 103–106.
 22. Аніщенко В.О. Інноваційність підготовки фахівців-пенітенціаристів як фактор забезпечення сталого розвитку Державної кримінально-виконавчої системи України. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі. ІV міжнар. наук.-практ. конф.: Суми, 28 трав. 2021. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренко 2021. С. 122–125.
 23. Аніщенко В.О. Методологічний концепт формування професійної компетентності офіцерів ДКВС України та персоналу уповноважених органів пробації. Scientific and Psychology: productive interaction in the educational process. Scientific and pedagogical internship, February 8 – March 19, 2021. Wloclawek, Republic of Poland: Baltija Publishing, 2021. p. 7–11.