Ігнатович Тетяна Захарівна

ignatovichстарший викладач кафедри

ORCID: 0000-0002-6492-9519

Закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М. В. Гоголя за спеціальністю «Англійська мова».
Наукові інтереси: переклад професійно-орієнтованої термінології у контексті міжкультурної комунікації.

Статті у наукових виданнях:

Навчальні, навчально-методичні посібники або підручники

 1. Англійська мова. Навчальний посібник для курсантів. Студентів та слухачів / уклад.: Т.І. Баляснікова, І.В. Борисенко, Т.З. Ігнатович. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 136 с.
 2. Англійська мова: навчальний посібник для курсантів, студентів та слухачів, 2-ге видання доповнене та оновлене / уклад.: І. В. Борисенко, Т. 5. Ігнатович, Т. І. Баляснікова,  Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 178 с.

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Ihnatovych Т. Modeling as method of educational reality abstraction. Studies in Comparative Education, 2018. № 1(35). С. 5–11 (у співавторстві з BorysenkoI. Baliasnikova). http://pps.udpu.edu.ua/issue/view/10533
 2. Ігнатович Т.З. Проблема мультилінгвальності у вітчизняних ВНЗ. VirtusMontreal, 2019. № 37, С. 176–178 (у співавторстві з Шендерук О.Б.)
 3. Ihnatovych Format and Content of Primary Curriculum in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Comparative Analyses. Studies in Comparative Education, 2019. № 1 (37). С. 36–45 (у співавторстві з Borysenko I., Bukonia O.).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України

 1. Ігнатович Т. З. Баляснікова Т.І. Надання засудженим Інтернет-послуг. Аналіз проблеми. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». №4. С. 51–55.
 2. Ігнатович Т.З. Навчання майбутніх юристів перлокутивного ефекту англомовного науково-популярного тексту. Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів. 2021. Вип. 14–15. С. 159–164.  (у співавторстві з Биконею О.П. та Іванишиною В.П.).
 3. Ігнатович Т.З. Організація дистанційного навчання майбутніх юристів з англійської мови в умовах воєнного стану. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2022. № 2(24). С. 819 (у співавторстві з Биконя О.П., Шендерук О.Б., Борисенко І.В.). //pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2022/2/2.pdf
 4. Ігнатович Т.З. Використання науково-популярних текстів у навчанні майбутніх юристів англійської мови. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2021. №2 (7). С.1524. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.015 (у співавторстві з Биконею О.П.).

Наукові публікації в інших виданнях України.

 1. Ihnatovych T. Z. Concepts of Curriculum in Pedagogics Abroad. Науковий вісник Сіверщина. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал. Чернігів: Академія ДПтСб. № 1(1). С. 151–162 (у співавторстві з Borysenko I. V.).

Тези виступу на науково-практичних конференціях.

 1. Ігнатович Т. З., Баляснікова Т.І. Проблеми охорони здоров’я жінок в пенітенціарних установах зарубіжних країн. Пенітенціарна політика держави в контексті реалізації кримінально-виконавчого законодавства: історія, сучасність та перспективи»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 28 березня, 2014).  Чернігів: Десна Поліграф, 2014. С. 19–29.
 2. Ігнатович Т. З. Актуальні питання викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах. Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу: питання філософії, права. Педагогіки й психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Чернігів, 6 червня, 2014). Чернігів: Десна Поліграф, 2 С. 14–18.
 3. Ігнатович Т. З. Іншомовна іноземна підготовка. Всеукраїнська науково-практична конференція: матеріали виступів (Чернігів, 5 червня 2015). Чернігів: Десна Поліграф, 2015. С. 109–113.
 4. Ігнатович Т.З. Лінгвістичні особливості англомовної молодіжної розмовної лексики. X Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави». (м. Чернігів, 02 грудня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С 36–39.