Іванишина Віра Павлівна

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Біографічна довідкаІванишина

У 1960 р. закінчила факультет іноземних мов (німецьке відділення) Львівського державного університету імені Івана Франка, одержала кваліфікацію філолога, вчителя німецької мови середньої школи.

У травні 1990 р. захистила дисертацію на тему: “Методика удосконалювання граматичних навичок іншомовного усного мовлення на факультативних заняттях у загальноосвітній школі з використанням комплексів засобів навчання” (на матеріалі німецької мови) на засіданні спеціалізованої ради Московського ордена Леніна і ордена трудового Червоного Прапора державного педагогічного інституту імені В.І.Леніна. Вчений ступінь кандидата педагогічних наук присвоєний у вересні 1990 р., наукове звання доцента – у жовтні 1993 р.

Іванишина В.П. постійно підвищувала професійний рівень, зокрема навчалася на факультеті підвищення кваліфікації у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (1975 р.), на Вищих курсах з німецької мови для іноземців у Віденському університеті (1987 р.), на факультеті підвищення кваліфікації викладачів педагогічних інститутів РСФСР у Московському педагогічному інституті імені В.І.Леніна (1989 р.), в Академії підвищення кваліфікації вчителів у м. Діллінген, ФРН (1997 р.).

Була завідувачкою кафедри іноземних мов (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка) та кафедри філології (Чернігівський національний технологічний університет).

З 2017 працює на кафедрі іноземних мов в Академії Державної пенітенціарної служби.

Публікації останніх років:

Монографії

 1. Ivanyshina V. Distance teaching cadets English using problem based learning technologies. Scientific foundations of modern pedagogy. Boston: Primedia eLaunch, 2020. P.27-33. Available at: DOI: 10.46299/isg.2020.MONO.PED.II (У співавторстві з O. Bykonia, O.Shenderuk,). (колективна монографія).

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Іванишина В. П. Особливості навчання майбутніх юристів пенітенціарної служби англійської мови професійного спрямування.VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V. Prešove, 2020, S.167-178.  (у співавторстві з   Биконею О. П.).
 2. Іванишина В.П. Використання Інтернет-блогів у навчанні міжкультурного англомовного спілкування. Scientific Collection «InterConf»: «Theory and Practice of Science: Key Aspects». Rome, Italy: Dana, 2021. № 49. 260-268. (у співавторстві з Шевченко Ю.В., Биконею О.П., Вітязь А.В.).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України

 1. Іванишина В. П. Принципи добору англомовного матеріалу для навчання курсантів пенітенціарної служби аудіювання. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія, 2019. № 30. С. 26-32. (у співавторстві з Биконею О. П., Борисенко І. В.).
 2. Іванишина В. П. Методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови з використанням мультимедійного посібника. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2018. № 156. С. 16-20. (у співавторстві з Биконею О. П.).
 3. Іванишина В. П. Самоконтроль рівня володіння майбутніми економістами англомовними продуктивними компетентностями. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія №  29. С.21-28. (у співавторстві з Борисенко І. В., Биконею О. П.).
 4. Іванишина В.П. Навчання майбутніх юристів перлокутивного ефекту  англомовного науково-популярного тексту. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів. 2021. Вип. 14-15. С. 159-164. (у співавторстві з Биконею О.П. та  Ігнатович Т. З.).

Наукові публікації в інших виданнях України

 1. Іванишина В. П. Самостійне   позааудиторне навчання студентів немовних спеціальностей  ділової англійської мови  з використанням мультимедійного посібника. Педагогічні обрії. Чернігів, 2018. № 5. С. 34-39. (у співавторстві Биконею О. П.).
 2. Іванишина В. П. Рівневий підхід у навчанні майбутніх економістів англійської мови. Науковий вісникСіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 1(1). С. 5-18. (у співавторстві з   Биконею О. П.).

Тези виступу на науково-практичних конференціях міжнародного рівня, всеукраїнського та регіонального

 1. Іванишина В. П. Реалізація рефлексивного підходу до організації самостійної роботи майбутніх юристів  з англійської мови. Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілюматеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Дніпро: ДДУВС, 2018. С.22-30. (у співавторстві з Биконею О. П).
 2. Іванишина В. П. Стратегії оволодіння англомовною аудитивною компетентністю майбутніх юристів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020», 23–24 квіт. 2020 р. м. Чернігів, Т. 2  С. 332-334. (у співавторстві з Биконею О. П).
 3. Іванишина В. П. Основні підходи організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх економістів у навчанні ділового англомовного спілкування. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.). Київ-Дрогобич, 2019. С. 174-175. (у співавторстві з Биконею О. П).
 4. Іванишина В.П. Стратегії оволодіння англомовною аудитивною компетентністю майбутніх юристів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. C.390-393. (у співавторстві з  Биконею О. П.).
 5. Іванишина В.П. Гейміфікація у навчанні англомовного переказу. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практиказб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22–23 січ. 2021 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. Ч. 2. С. 73–75 (у співавторстві з  Биконею О. П.).
 6. Іванишина В.П. Системний підхід до  формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх юристів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 5 лист. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. C.492 (у співавторстві з Биконею О.П.).