доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

ORCID:0000-0001-7089-2524

Біографічна довідка:

         У 2006 році закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю «Маркетинг».

         У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

         У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу.

         Наукові інтереси: маркетингові дослідження; дослідження системи управління правоохоронними органами.

         Автор понад 40 наукових публікацій.

         Основні праці оприлюднені за останні роки:

         Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до науково метричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

         Суворова С.Г. Формування системи оцінки результатів маркетингових досліджень  / С.Г. Суворова, Ю.М. Карпенко, В.В. Жидок // Науковий журнал «Науковий вісник Полісся». – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – № 1 (13). Ч. 2. – С. 199-204.

         Навчальні підручники і навчально-методичні розробки

Суворова С.Г. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в менеджменті» (для магістрів). ― Чернігів: ЧІ МАУП, 2019. – 21 с.

Суворова С.Г. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для магістрів). ― Чернігів: ЧІ МАУП, 2020. – 18 с.

         Суворова С.Г. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність» (для магістрів). ― Чернігів: ЧІ МАУП, 2020. – 16 с.

Наукові публікації в фахових виданнях

         Суворова С.Г. Історико-еволюційні аспекти розвитку маркетингових досліджень Науково-теоретичний журнал «Наука і економіка». – Хмельницький: Хмельницький економічний університет, 2018. – № 4 (48). – С. 20-25.

Суворова С.Г. Особливості впливу реклами на дітей / С.Г. Суворова // Електронний науковий журнал «Ефективна економіка». – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет», ТОВ «ДСК-центр», 2019. – № 12.

Суворова С.Г. Маркетингові дослідження в умовах діджиталізації /  С.Г. Суворова // Електронний науковий журнал «Ефективна економіка». – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет», ТОВ «ДСК-центр», 2020. – № 12.

Мурашко М.І. ЕdТech ринок – аналітичний огляд / М.І. Мурашко, С.О. Назарко, С.Г. Суворова // Електронний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Київ, 2021. – № 3. – С. 83-87.

Витвицька О.М., Суворова С.Г., Корюгін А.В. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємництва в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: //economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1518

DOI: 10.32782/2524-0072/2022-40-66.

Суворова, С., & Карпенко, Ю. (2023). Вплив цифрового маркетингу на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу. Економічний простір, (184), 164-168. //doi.org/10.32782/2224-6282/184-29 .

Наукові публікації в інших виданнях України

Суворова С.Г. Використання POS & POP матеріалів як основного комунікаційного засобу мерчандайзингу / С.Г. Суворова, Р. Чуб // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку цифрової економіки, її соціально-правові аспекти та управління інформаційними системами і технологіями в умовах євроінтеграції». – Чернігів: ЧІІБіП МНТУ ім. академіка Ю.Бугая, 2018. – С. 21-23.

Суворова С.Г. Генезис маркетингових досліджень в контексті розвитку сучасної концепції маркетингу / С.Г. Суворова // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації». – Литва: Університет Клайпеди, 2018.

Суворова С.Г. Маркетинг в умовах розвитку інтернет-економіки / С.Г. Суворова // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності». – Київ: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. – С. 28-30.

Тези виступу на науково-практичних конференціях

         Суворова С.Г. Правове регулювання маркетингових досліджень в Україні / С.Г. Суворова // Матеріали Х  Міжнародної науково-практичної конференції «Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації».Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 60-63.

Суворова С.Г. Особливості маркетингу малого бізнесу / С.Г. Суворова, Ю.М. Карпенко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад». Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 56-59.

         Суворова С.Г. Вплив телевізійної реклами на дитячу аудиторію /С.Г. Суворова, В. Грабовець // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і права».Чернігів: ЧІІБіП МНТУ ім. академіка Ю.Бугая, 2019. – С. 33-34.

Суворова С.Г. Маркетингові дослідження як різновид наукових досліджень / С.Г. Суворова // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 75-78.

Суворова С.Г. Бенчмаркінг як метод інформаційного забезпечення стратегічного управління / С.Г. Суворова // Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції «Правова держава в сучасних умовах». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 28- 30.

Суворова С.Г. Сучасні реалії ринку маркетингових досліджень в Україні / С.Г. Суворова // Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021.  – С.116-119 с. 9.Суворова С.Г. Психологія кольору в рекламі / С.Г. Суворова, А.І. Ременець // Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції «Правові засади розвитку держави в умовах проведення деценталізації». – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. – С. 165-168.

Суворова С.Г. Реалізація концепції «Just-in-time» в умовах війни   / С.Г. Суворова, С.М. Кадетов, А.І. Ременець  // Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції «Економіко-правова» політика України в контексті негативного впливу війни», Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2022. – С. 235-237.

Суворова С.Г. Переваги використання цифрового маркетингу в умовах війни / С.Г. Суворова, Ю.М. Карпенко // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти формування моделі інвестиційної привабливості територіальних громад», Чернігів: Північноукраїнський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. – С. 103-105.