Магістратура 262 “Правоохоронна діяльність”Проект ОПП “Правоохоронна дiяльнiсть” магiстерський рiвень

ОПП ”Правоохоронна діяльність” магістерський рівень

Відгуки роботодавців на ОПП “Правоохоронна діяльність” магістерський рівень

 

Навчальний план  «Правоохоронна діяльність»

Методичні рекомендації для написання магістерської роботи

Робоча програма проходження навчальної (переддипломної) практики на другому (магістерському) рівні

База навчальних дисциплін за вибором здобувача ОПП “Правоохоронна діяльність” магістерський рівень

 


Силабус  «Адміністративна діяльність в установах виконання покарань»

Силабус  «Адміністративне судочинство»

Силабус «Адміністративний примус»

Силабус  «Актуальні проблеми адміністративного права»

Силабус  «Актуальні проблеми запобігання злочинності» 

Силабус  «Актуальні проблеми кримінального права та процесу»

Силабус  «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» заочна форма навчання

Силабус  «Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень»

Силабус «Діяльність УВП в умовах надзвичайних ситуацій»

Силабус «Застосування норм міжнародного гуманітарного права в діяльності УВП»

Силабус  «Іноземна мова професійного спрямування»

Силабус  «Інформаційне право» 

Силабус  «Комунікативні технології у правоохоронній діяльності» 

Силабус  «Методика викладання права»

Силабус «Міжнародне фінансове право»

Силабус «Міжнародний механізм контролю за дотриманням прав людини»

Силабус «Органiзацiя розслiдування злочинiв в УВП»

Силабус «Особливості діяльності окремих служб УВП»

Силабус «Особливості розслідування злочинів в УВП»

Силабус «Педагогіка вищої школи»

Силабус «Порівняльне кримінально-виконавче право»

Силабус «Порівняльне кримінальне право»

Силабус  «Правові засади адміністративної діяльності»

Силабус  «Право інтелектуальної власності»

Силабус «Процесуальний документообіг»

Силабус «Теорія кваліфікації злочинів»

Силабус «Теорія кваліфікації злочинів»

Силабус «Управління персоналом»

Силабус «Філософія права»

Силабус «Цивільний захист»