Магістратура 262 “Правоохоронна діяльність”Проект ОПП “Правоохоронна дiяльнiсть” магiстерський рiвень

ОПП ”Правоохоронна діяльність” магістерський рівень

Відгуки роботодавців на ОПП “Правоохоронна діяльність” магістерський рівень

 

Навчальний план  «Правоохоронна діяльність»

Методичні рекомендації для написання магістерської роботи

Робоча програма проходження навчальної (переддипломної) практики на другому (магістерському) рівні

База навчальних дисциплін за вибором здобувача ОПП “Правоохоронна діяльність” магістерський рівень

 


Силабус  «Правові засади адміністративної діяльності»

Силабус  «Право інтелектуальної власності»

Силабус «Міжнародне фінансове право»

Силабус  «Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень»

Силабус  «Адміністративна діяльність в установах виконання покарань»

Силабус  «Адміністративне судочинство»

Силабус  «Актуальні проблеми адміністративного права»

Силабус «Діяльність УВП в умовах надзвичайних ситуацій»

Силабус «Цивільний захист»

Силабус  «Інформаційне право» 

Силабус  «Іноземна мова професійного спрямування»

Силабус «Адміністративний примус»

Силабус  «Актуальні проблеми запобігання злочинності» 

Силабус  «Методика викладання права»

Силабус «Міжнародний механізм контролю за дотриманням прав людини»

Силабус «Особливості діяльності окремих служб УВП»

Силабус «Педагогіка вищої школи»

Силабус «Порівняльне кримінально-виконавче право»

Силабус «Порівняльне кримінальне право»

Силабус «Теорія кваліфікації злочинів»

Силабус «Органiзацiя розслiдування злочинiв в УВП»

Силабус «Особливості розслідування злочинів в УВП»

Силабус «Теорія кваліфікації злочинів»

Силабус «Управління персоналом»

Силабус «Психологія оперативно-розшукової діяльності»

Силабус «Психологія управління персоналом»

Силабус «Філософія права»