Бакалаврат 051 “Економіка”Проєкт ОПП ”Економіка” бакалаврський рівень

ОПП ”Економіка” бакалаврський рівень

Рецензія ОПП ”Економіка” бакалаврський рівень

Рецензія ОПП ”Економіка”, бакалаврський рівень

Рецензія ОПП ”Економіка”, бакалаврський рівень

Витяги з протоколів засідання робочої групи 051 ”Економіка”, бакалаврський рівень

 

Навчальний план 051 ”Економіка” бакалаврський рівень, денна форма навчання 2018 р.в.

Навчальний план 051 ”Економіка” бакалаврський рівень, денна форма навчання 2021 р.в.

Робоча програма практики (стажування) здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 4-го курсу факультету пробації за спеціальністю 051 “Економіка”

Робоча програма проходження ознайомчої практики здобувачами вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні  денної форми навчання за державним замовленням за спеціальністю 051 «Економіка» 

Робоча програма навчальної практики здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 3-го курсу факультету пробації за спеціальністю 051 «Економіка»

База дисциплін за вибором ОПП ”Економіка”, бакалаврський рівень 2021 р.в.

База дисциплін за вибором ОПП ”Економіка”, бакалаврський рівень 2018 р.в.

Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»

Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту здобувачів вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Силабус «Вступ до спеціальності»

Силабус «Потенціал і розвиток підприємства»

Силабус «Проектний аналіз»

Силабус «Інвестування»

Силабус «Інформаційні системи і технології»

Силабус «Історія економіки та економічної думки»

Силабус «Історія України»

Силабус «Історія української культури»

Силабус «Економіка і організація інноваційної діяльності»

Силабус «Капітал підприємства УВП: формування та використання»

Силабус «Стратегія підприємства»

Силабус «Страхування»

Силабус «Іноземна мова» 1курс

Силабус «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 2 курс

Силабус «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 4 курс

Силабус «Cоціологія»

Силабус «Аналіз господарської діяльності підприємства УВП»

Силабус «Бухгалтерський облік і аудит»

Силабус «Вища математика»

Силабус «Внутрішній економічний механізм підприємства»

Силабус «Гроші і кредит»

Силабус «Економетрика»

Силабус «Економіка підприємства»

Силабус «Економіка праці і соціально-трудові відносини»

Силабус «Економіка природокористування»

Силабус «Економіка України в сучасних умовах»

Силабус «Економіко-математичні методи і моделі»

Силабус «Економічна безпека підприємства»

Силабус «Європейський вимір історії України»

Силабус «Основи наукових досліджень»

Силабус «Організація виробництва»

Силабус «Основи екології»

Силабус «Основи охорони праці»

Силабус «Оцінка вартості бізнесу»

Силабус «Планування і контроль»

Силабус «Політекономія»

Силабус «Політологія»

Силабус «Потенціал і розвиток підприємства»

Силабус «Проектний аналіз»

Силабус «Регіональна економіка»

Силабус «Системний аналіз»

Силабус «Статистика»

Силабус «Теорія ймовірності і математична статистика»

Силабус «Управління витратами»

Силабус «Філософія»

Силабус «Фінанси»

Силабус «Ціноутворення»

Силабус «Економічний аналіз»

Силабус «Логістика»

Силабус «Макроекономіка»

Силабус «Маркетинг»

Силабус «Менеджмент»

Силабус «Міжнародна економіка»

Силабус «Мікроекономіка»

Силабус «Національна економіка»

Силабус «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»

Силабус «Безпека життєдіяльності» 

Силабус «Військова та бойова підготовка»

Силабус «Інформатика»

Силабус «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Силабус «Основи загального та спеціального діловодства»

Силабус «Економічна діяльність підприємств установ виконання покарань»