Кафедра іноземних мовКафедра іноземних мов як самостійний структурний підрозділ була створена у лютому 2016 р. На сьогоднішній день кафедра забезпечує підготовку курсантів і студентів з предметів «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування».

Процес навчання тісно пов’язаний з характером майбутньої професійної діяльності курсантів та студентів і спрямований на формування професійної іншомовної компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основним завданням кафедри є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів з відповідним рівнем знань фахової іноземної мови.

Наукова робота кафедри направлена на удосконалення навчального процесу, пошуку сучасних ефективних підходів до викладання іноземних мов та вивчення досвіду розбудови системи освіти Європейських країн.