Силабуси навчальних дисциплін для підготовки фахівців на третьому рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»