Здобувач ступеня доктора філософії: Барбарош Лариса Миколаївна

Спеціальність: 081 Право

Тема дисертації: Прокуратура як суб’єкт запобігання домашній злочинності в Україні

Науковий керівник: Пузирьов Михайло Сергійович, доктор юридичних наук, старший дослідник

Голова ради:

Тагієв Садіг Рза огли, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Пенітенціарної академії України.

Рецензенти:

  1. Івашко Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Пенітенціарної академії України

2. Остапчук Людмила Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Пенітенціарної академії України

Опоненти:

  1. Богатирьов Іван Григорович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка»

2. Тичина Дмитро Михайлович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ.

Захист дисертаційної роботи Барбарош Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право відбудеться 22 лютого 2024 року о 13:00,  за адресою вул. Шевченко, 103 (навчальний корпус № 2), м. Чернігів, 14027

Долучитися до відеоконференції в Zoom:

Ідентифікатор конференції: 83695112640

Код доступу: 0770