Кафедра підвищення кваліфікації працівників пробаціїКафедра підвищення кваліфікації працівників пробації є структурним підрозділом Інституту професійного розвитку Пенітенціарної академії України, що здійснює навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність з питань підвищення кваліфікації працівників, які працюють за трудовими договорами в Державній установі «Центр пробації».

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців в сфері пробації шляхом впровадження ефективної, гнучкої системи підвищення кваліфікації працівників пробації, вдосконалення знань, умінь і навичок, що сприятимуть їх професійному зростанню.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють практичну підготовку до реалізації пробаційних програм, що мають на меті корекцію поведінки, яка суперечить прийнятим у суспільстві (громаді) нормам, а також формування соціально сприятливих змін особистості.

Науково-педагогічні працівники кафедри впроваджують освітню програму підвищення кваліфікації працівників пробації, яка реалізується Пенітенціарною академією України, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, шляхом вивчення комплексу навчальних тем, які внесені до її змісту та розділені на змістовні модулі, що передбачають навчання слухачів за загальною, функціональною та галузевою складовими.

Науково-педагогічні працівники кафедри займаються науковими дослідженнями з напрямків:

  1. Кращі європейські практики становлення пробації;
  2. Організаційно-правові засади розвитку інституту пробації в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення;
  3. Зарубіжний та вітчизняний досвід у галузі соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
  4. Інноваційні форми та методи виправлення та ресоціалізації суб’єктів пробації;
  5. Використання HR-інструментів у формуванні професійного та міцного кадрового потенціалу органів пробації;
  6. Підвищення рівня професійних компетентностей працівників органів пробації;
  7. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні. Центри ювенальної пробації.
  8. Напрямки трансформації діяльності пробації в Україні у цифровий формат в умовах глобальних цифрових технологій.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться по темі: «Теоретичні та прикладні аспекти застосування інструментів та методів роботи у сфері пробації».

 

Склад кафедри

Сіренко К.Ю.

Сіренко Крістіна Юріївна

в.о. завідувача кафедри

кандидат економічних наук, доцент

ORCID:0000-0003-2705-0924

00

Децюк Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-2098-0053