Дудка Наталія Олександрівна 

викладач кафедри

ORCID:0000-0002-2142-4959

Біографічна довідка. 

У 2002 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Психологія».

З 2000 по 2022 рр. проходила службу в органах Державної кримінально-виконавчої служби України. Виконувала службові обов’язки в уповноваженому органі з питань пробації, а саме: здійснювала реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; проводила соціально-виховну роботу із засудженими, до яких застосовано пробацію; здійснювала реалізацію заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень; проводила роботу із залученням волонтерів пробації до здійснення нагляду за засудженими та проведення з ними соціально-виховної роботи.

Наукові інтереси: становлення та розвиток системи пробації в Україні.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Дудка Н.О. Ресоціалізація засуджених через призму їх працевикористання. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. Чернігів: Академія ДПтС, 2023 №1. Подано до друку. (у спів. Олефір Л.І.)

Тези виступу на науково-практичних конференціях:

1. Дудка Н.О. Особливості соціально-психологічного впливу на особистість неповнолітнього в умовах відбування покарань. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матер. ІІ  міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, о4 листоп.2022р.). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2022. С. 403-406. (у спів. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І.)

Співорганізатор та учасник наукових та науково-практичних заходів:

  1. Науково-практичний семінар «Роль інституту омбудсмена в дотриманні законності під час виконання кримінальних покарань: практика України та зарубіжний досвід»;
  2. Науково-практичний семінар «Вплив рішень ЄСПЛ на практику виконання кримінальних покарань в ДКВС України»;
  3. Круглий стіл «Кримінальна відповідальність та фіксація злочинів військових росії проти цивільного населення України»;
  4. Міжкафедральний круглий стіл «Реалізація конституційного права на захист»;
  5. Круглий стіл «Реалізація функцій пробації в умовах воєнного стану: виклики, практика, досвід вирішення проблемних та кризових ситуацій»;
  6. Міжкафедральний круглий стіл «Ключові елементи успішної системи пробації»;
  7. Науково-практичний семінар «»Підготовка персоналу установ виконання покарань до дій пов’язаних з груповою непокорою та масовими заворушеннями»;
  8. Круглий стіл «Особливості реалізації наглядової пробації при застосуванні до суб’єкта пробації адміністративних стягнень».