До уваги здобувачів вищої освіти

Роз’яснення щодо організації освітнього процесу в Академії Державної пенітенціарної служби у 2 семестрі 2021/2022 навчального року в умовах воєнного стану

Зважаючи на воєнний стан введений Указом Президента України від 24.02 2022 року № 64/2022, на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII, Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 року № 235, Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.03.2022 року № 265, Листа Міністерства освіти і науки України від 10.03.2022 року № 1/3417-22 з метою забезпечення виконання навчального плану здобувачами вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби у 2-му семестрі 2021/2022 освітній процес зі здобувачами вищої освіти Академії ДПтС проводиться з використанням технологій дистанційного навчання.

Дистанційний освітній процес

Ознайомитись з силабусами навчальних дисциплін та іншими методичними матеріалами можна за посиланнями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– освітня програма «Правоохоронна діяльність»

– освітня програма «Право»

– освітня програма «Психологія»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

– освітня програма «Правоохоронна діяльність»

– освітня програма «Право»

– освітня програма «Психологія»

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

– освітня програма «Право»