Магістратура 053 “Психологія”Проект ОПП “Психологія” магiстерський рiвень

ОПП ”Психологія” магістерський рівень

Рецензія ОПП ”Психологія” магістерський рівень

Рецензія ОПП ”Психологія” магістерський рівень

Рецензія ОПП ”Психологія” магістерський рівень

Рецензія ОПП ”Психологія” магістерський рівень

Рецензія ОПП ”Психологія” магістерський рівень

Витяг з протоколу засідання робочої групи 053 ”Психологія”, магістерський рівень

 

База дисциплін за вибором ОПП ”Психологія”, магістерський рівень

Навчальний план ”Психологія” 2021 денна форма, магістерський рівень

Навчальний план ”Психологія” 2021 заочна форма, магістерський рівень

Робоча програма проходження практики “Психологія”,  магістерський рівень,  державний бюджет

Робоча програма проходження практики “Психологія”, магістерський рівень, кошти фізичних, юридичних осіб

Положення про підготовку та захист кваліфікаційної роботи,  “Психологія” магістерський рівень

Програма комплексного атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти “Психологія”, магістерський рівень