Титульні сторінки 1-4
  Зміст 5-8
Козаченко О. В. Зміст функцій покарання: традиції нормативного
регулювання
9-21
Марчук В. В. О типичных моделях норм с бланкетным содержанием признаков преступного деяния 22-33
Навроцький В. О. Підручники з кримінального права – які є та які потрібні 33-43
Катеринчук К. В. Проблеми дефініції злочинів проти здоров’я у вітчизняному законодавстві 44-54
Горностай А. В. Соціальна обумовленість криміналізації замаху на злочин 55-65
Кострова М. Б. Некоторые направления совершенствования языковой формы российского уголовного закона с учетом украинского опыта 66-78
Філей Ю. В. Причини, умови та запобігання загальнокримінальній
корисливій злочинності
78-88
Чутабеков Г. З. О некоторых проблемах в уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве Республики Казахстан, касающихся деятельности учреждений минимальной безопасности, пути их решения 89-100
Ivankov I.V The current state of probation service in Ukraine
and perspectives for its development
101-106
Остапчук Л. Г. Проблемні аспекти виконання покарання у виді штрафу в Україні 107-115
Дем’яненко Ю. О.,

Олефір Л. І.,

Михайлова Т. С.

Перспективи впровадження постпенітенціарного супроводу в систему вітчизняного законодавства 115-122
Єрмак О. В. Конфіскація майна в Україні і деяких державах-членах Європейського Союзу: компаративістський аспект 122-132
Карелін В. В.,

Пузиревський М. В.

Гарантії дотримання правових принципів застосування заходів заохочення та стягнення під час виконання покарання у виді позбавлення волі 133-141
Лясковска Катажина Актуальные проблемы назначения и исполнения наказаний в виде лишения свободы в Польше 141-159
Горбачевський В. Я.,

Новосад Ю. О.

Про деякі змістовні елементи кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань 160-168
Zlyvko S.V. Organizational and legal providing of Penitentiary and Probation interregional Departments activity 169-180
Никифорчук Д. Й.,

 Колб І. О

Про деякі змістовні аспекти принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України 180-189
Савченко А. В.,

Колб С. О.

Про деякі проблеми, пов’язані з визначенням підстав зайняття кримінально-виконавчою діяльністю персоналом органів та установ виконання покарань України 189-198
Кузьменко Д. О. Правова рефлексія як складова саморегуляції у професійній підготовці юристів 198-204
Пузирьов М. С. Традиції та новації кримінального права як фундамент розвитку пенітенціарної науки 205-207