Наукові дослідженняАкадемія відповідно до підпункту 2 пункту 1 ст. 28 Закону України «Про вищу освіту» проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також сприяє поширенню наукових знань.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації зареєстровані науково-дослідні роботи, в рамках яких проводять наукові дослідження наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти (ад’юнкти) та магістри Академії:

– «Права і свободи людини і громадянина та їх захист кримінально-правовими, кримінально-виконавчими засобами й системою заходів запобігання злочинам»  №0117u007206;

– «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової та соціальної держави» №0117u007209;

– «Проблеми національного та міжнародного права» №0117u007208;

– «Психолого-педагогічні засади професійної освіти та діяльності пенітенціарного персоналу» №0117u007207;

– «Вплив соціогуманітарного та економічного ландшафтів на життєдіяльність людини на зламі історичних епох» №0117u007205.

У рамках вищезазначених тематик співробітниками Академії протягом 2016–2021 років було захищено 14 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня, з них: 7 докторських, 7 кандидатських.

У 2017 році в Академії  відкрито аспірантуру для підготовки докторів філософії (PhD) у галузі знань 08 «Право». В 2021 році в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії навчається 60 осіб, які здобувають вищу освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні.

У рамках тематик науково-дослідних робіт науковими та науково-педагогічними працівниками Академії протягом 2016–2021 публікувалися наукові роботи: у фахових виданнях України – 598; у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Scienсe Core Collection та інших наукометричних баз – 432; монографії, навчальні, навчально-методичні посібники – 298; 284 статті в інших наукових виданнях України та 1023 наукових праць апробаційного характеру.

Протягом 2016-2021 років в Академії були проведені:

 Всеукраїнська науково-практична конференція  “Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих груп (м. Київ, 19–20 квітня 2016 року);

– Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація Закону України «Про пробацію»: виклики та перспективи»(м. Чернігів, 7 липня 2016);

– Міжнародна науково-практична конференція “Технології професійної діяльності теорія і практика” (м. Чернігів, 02 серпня 2016);

– Міжнародна наукова-практична конференція “Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України” (м. Чернігів, 27–28 жовтня 2016 року);

– І науково-практична конференція курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників “Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави” (м. Чернігів, 12 квітня 2017);

– І Всеукраїнська науково-практична конференція “Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля” (м. Чернігів, 20 квітня 2017);

– Міжнародна заочна науково-практична конференція “Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки” (м. Чернігів, 30 червня 2017);

– ІІІ Міжнародний круглий стіл «Кримінальне право: традиції та новації», присвячений видатному вченому, Герою України, академіку В. В. Сташису(м. Чернігів, 7–8 вересня 2017);

– Міжнародна заочна науково-практична конференція “Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України” (м. Чернігів, 12–13 жовтня 2017);

– ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля” (м. Чернігів, 19 квітня 2018);

– ІІ заочна науково-практична конференція “Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави” (м. Чернігів, 20 квітня 2018);

– Міжнародна науково-практична конференція «Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи» (м. Чернігів, 01 листопада 2018);

– ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля” (м. Чернігів, 22 квітня 2019);

– V заочна науково-практична конференція “Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави” (м. Чернігів, 25 квітня 2019);

– ІІІ заочна науково-практична конференція “Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави” (м. Чернігів, 27 листопада 2018);

– ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля” (м. Чернігів, 22 квітня 2019);

– ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля” (м. Чернігів, 22 квітня 2019);

– ІV заочна науково-практична конференція “Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави” (м. Чернігів, 25 квітня 2019);

– V заочна науково-практична конференція “Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави” (м. Чернігів, 25 жовтня 2019);

– Заочна міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020» (м. Чернігів, 23–24 квітня 2020 року);

– заочна міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук» (м. Чернігів, 06 листопада 2020 р.);

– VІ заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави» (м. Чернігів, 27 листопада 2020 р.).

– VІІ заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави» (м. Чернігів, 12 березня 2021 р.).

– міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021» (м. Чернігів, 22-23 квітня 2021 р.).

Крім вищевказаних науково-практичних конференцій, як співорганізатор, у 2020/2021 навчальному році Академія долучилася до участі в:

– ІV міжнародній науково-практичній конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) (м. Суми, 28 травня 2021 р.).

– міжнародній науковій конференції «Юридична відповідальність працівників та службовців Тюремної служби та інших правоохоронних формувань у контексті виконуваних службових завдань – юридичні та соціальні наслідки» (Академія Юстиції в Польщі та Польська Центральна рада в’язничної служби (Республіка Польща)) (м. Варшава, 27 травня 2021 р.).

Відповідно до Плану основних заходів Академії, а також на виконання інших завдань за напрямом наукової роботи і міжнародного співробітництва, в 2020/2021 навчальному році організовано та проведено 66 наукових заходів, із них: 7 науково-практичних конференцій різного рівня, 13 науково-практичних семінарів, 13 круглих столів, 6 вебінарів, 3 тематичні заходи, 4 дискусійні майданчики (дебати), 6 виїзних занять й тренінгів, 3 майстер-класи, форуми, 2 конкурси, 9 інших заходів.

Так, протягом 2020/2021 навчального року було проведено і взято участь у таких заходах:

науково-практичних семінарах (13):

– 09.09.2020 р. – онлайн-семінар для експертів з акредитації освітніх програм та членів галузевих експертних рад;

– 17.09.2020 р. – «Судові кримінальні експертизи та їх значення у розкритті кримінальних правопорушень» у рамках співпраці з Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;

– 25.10.2020 р. – «Рекомендації щодо порядку оформлення наукового письма»;

– 30.10.2020 р. – «Захист прав і свобод людини і громадянина кримінально-правовими, кримінально-виконавчими та кримінальними процесуальними засобами»;

– 20.11.2020 р. – «Мова народу – це його дух, а дух народу– це його мова!» присвячений до Дня української писемності та мови;

– 25.11.2020 р. – «Соціальна робота з категоріями громадян України, які потребують державної підтримки»;

– 01.12.2020 р. – «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку науки в Україні»;

– 01.12.2020 р. – «Психолого-правові аспекти загальнонаціональної епідемії ВІЛ/СНІДу в органах та установах пенітенціарної системи» (до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом);

– 04.12.2020 р. – «Реформування судових та правоохоронних органів»;

– 10.12.2020 р. – «Правові аспекти загальнонаціональної епідемії ВІЛ/СНІД в закладах та установах пенітенціарної системи»;

– 11.03.2021 р. – «Шевченко Т.Г.: особистість і світ», присвяченому 207-річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка»;

– 29.04.2021 р. – «Праці видатних педагогів про виховання неповнолітніх»;

– 14.05.2021 р. – VІ міжкафедральний науково-практичного семінар «Україна в мозаїці Європи: Історичні, філософські та міжкомунікативні контексти визрівання українського конституціоналізму» (до 25-річчя Конституції України);

круглих столах (13):

– 14.09.2020 р. – «Призначення судових кримінальних експертиз та їх значення у розкритті кримінальних правопорушень» у рамках співпраці з Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;

– 18.09.2020 р. – «Призначення судових  кримінальних експертиз та їх значення у розкритті кримінальних правопорушень» у рамках співпраці з Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;

– 21.09.2020 р. – «Призначення судових кримінальних експертиз та їх значення у розкритті кримінальних правопорушень» у рамках співпраці з Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;

– 01.10.2020 р. – «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії» спільно з співробітниками Чернігівського обласного історичного музею імені В.В. Тарновського;

– 30.10.2020 р. – «Проблеми формування національної ідентичності сучасної молоді»;

– 18.11.2020 р. – «Філософія – наука дивуватися» до Всесвітнього дня філософії;

– 20.11.2020 р. – «Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини», присвячений 70-й річниці ухвалення Європейської конвенції із захисту прав і свобод людини «Реалізація конституційного права на захист»;

– 07.12.2020 р. – «Реалізація конституційного права на захист»;

– 09.12.2020 р. – «Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів» на базі Харківського національного університету внутрішніх справ;

– 11.12.2020 р. – «Актуальні проблеми пенітенціарної системи»;

– 05.02.2021 р. – «Ключові елементи успішної системи пробації»;

– 22.04.2021 р. – «English for Everyday Use» зі слухачами 352 групи;

– 11.05.2021 р. – «Медіація, як перспективний напрямок регулювання спорів в Україні»;

вебінарах (6):

– 08.09.2020 р. – «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання»;

– 09.09.2020 р. – «Web of Science Core Collection для наукової роботи»;

– 11.09.2020 р. – «Можливості аналітичного інструменту n Cites»;

– 18.09.2020 р. – «Оценка научных публикаций: современные инструменты и их корректное применение»;

– 27.10.2020 р. – «Лайфхаки з написання конкурсних робіт» для курсантів, студентів і науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби;

– 11.11.2020 р. – «Особливості написання наукових статей»;

тематичних заходах (3):

– 28.09.2020 р. – організація та проведення заходу до «Європейського дня мов»;

– 20.11.2020 р. – «Плекаймо в українській мові науку», присвячений Дню української мови та писемності;

– 14.05.2021 р. – зустріч-презентація навчального посібника «Соціальна психологія», автор Хазратова Нігора Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, членкиня редакційної колегії фахового видання Академії «Науковий вісник Сіверщини. Серія: освіта, соціальні та поведінкові науки» до Дня науки в Україні;

дискусійних майданчиках (дебати) (4):

– 17.09.2020 р. – «Особливості роботи прокурора»;

– 20.11.2020 р. – «Ювенальна юстиція в Україні: міфи, реалії, та вимоги часу»;

– 26.11.2020 р. – «Посилення–послаблення покарання для неповнолітніх»;

– 21.05.2021 р. – дебатна гра для курсантів першого курсу Академії на тему: «Недоторканність суддів. За і проти»;

виїзних заняттях та тренінгах (6):

– 28.09.2020 р. – виїзне заняття «Робота психолога в організації» на базі ГУНП у Чернігівський області;

– 29-30.10.2020 р. – тренінг зі стратегічного планування і розробки операційного плану громадської організації «Україна без тортур»;

– 07-08.11.2020 р. – тренінг з психологічної підтримки учасників бойових дій, в якому взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри психології Академії;

– 01.02.2021 р. – тренінгове заняття «Групова корекційна робота»;

– 12-15.03.2021 р. –участь у навчанні тренерів з «Оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі та індивідуальне планування у роботі з ними» у рамках реалізації міжнародного проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) за технічної допомоги Alinea International (Канада);

– 08.06.2021 р. – виїзне тренінгове заняття «Тренінг для тренерів щодо впровадження сенситивного підходу до споживачів наркотиків»;

майстер-класах (3):

– 04.02.2021 р. – «Валеологічний підхід в системі підготовки психологів пенітенціарної служби»;

– 07.02.2021 р. – «Вплив фізичних вправ на психічний стан людини»;

– 26.02.2021 р. – «Тілесно-орієнтовані методи корекції психосоматичних відхилень»;

конкурсах (2):

– 15.02.–15.03.2020 р. – конкурс творчих робіт «Погляд молоді» в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі»;

– 06-08.11.2020 р. – онлайн-змагання ІНФОТОН серед молоді з усієї України;

інших заходах (9):

– 25.09.2020 р. – робоча зустріч «Запровадження системи моніторингу та швидкого реагування на порушення прав людини в Україні – REAct»;

– 26.09.2020 р. – інтерактивне заняття, приурочене до Європейського дня мов;

– 12.11.2020 р. – І Всеукраїнській форум для викладачів/кураторів юридичних клінік «Юридичні клініки-провайдери безоплатної правової допомоги»;

– 21-22.11.2020 р. – міжнародна онлайн-конференція психодрами «Життя: виклики, цінності та сенси»;

– 27.11.2020 р. – навчальна гра з економіки та фінансової грамотності, управління особистим і сімейним бюджетом, заощаджень та фінансової безпеки до Всеукраїнського тижня фінансової грамотності;

– 07.12.2020 р. – міжвузівський круглий стіл «Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи»;

– 22.12.2020 р. – інтерактивний круглий стіл «Правничі системи світу: Islamic Law»;

– 24.02.2021 р. – заняття на інтегрованій основі «Crime and Punishment» («Злочин і покарання»);

– 13.06.2021 р. – конкурс есе для здобувачів вищої освіти Академії у рамках відзначення 25-річчя Конституції України на тему: «Проблеми розвитку національної доктрини конституціоналізму в Україні».

У щорічних міжнародних науково-практичних конференціях, що організовуються та проводяться на базі Академії, беруть участь українські та зарубіжні учені, представники державних установ, судових органів, громадських та благодійних організацій, практичні працівники правозастосовних та правоохоронних органів.

Велика увага приділяється залученню до наукової роботи здобувачів вищої освіти. Під егідою Наукового товариства курсантів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії діють 9 наукових гуртків.

В Академії створено Раду молодих вчених Академії.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються в Академії, беруть участь в обласних, регіональних, державних та міжнародних конференціях, конкурсах та інших науково-практичних заходах. Так, курсант Михайлова Т. у 2017 році посіла ІІІ місце в I Міжнародному конкурсі студентських наукових проєктів «Охорона та захист прав людини» Університету Короля Данила;

– курсант Запорожець О. в 2017 році брала участь у проєкті канадської освітньої організації O.W.L. Open World learning Societe «Видатні українці Канади» та посіла І місце й здобула право на стипендію у разі подальшої освіти в Канаді;

– наукова робота Марканич Д. у 2018 році стала переможцем у номінації «Найкраща конкурсна робота з проблем службового права» в ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей;

– команда курсантів Академії у 2018 році посіла ІІІ місце у VII Всеукраїнському студентському турнірі з історії;

– слухач магістратури Сморжевський О. у 2019 році здобув ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових та науково-дослідних робіт «Зберігаючи пам’ять про Голокост»;

– курсант Личик О. у 2019 році посів ІІ місце, а курсант Дордука Т. ІІІ місце за результатами ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей;

– робота курсанта Кисельова Д. у 2019 році стала однією з найкращих робіт на щорічному конкурсі, який організовували МОН України та Генеральна прокуратура України на тему: «10 кроків прокурора до подолання корупції»;

– робота курсанта Личика О. «Організаційно-правові засади протидії домашньому насильству» посіла почесне II місце ІІ-го туру ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 081 «Право»;

– у 2020 році науковий проєкт та відеоролик на тему: «Правове регулювання трудових прав засуджених», які було підготовлено Кисельовим Д., Чайкою В. та Личиком О. під науковим керівництвом к.держ.упр., доцента Денисенко К. В., нагороджено дипломом ІІІ ступеня на міжнародному конкурсі «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» (м. Дніпро);

– у 2021 році відбувся Міжнародний студентський саміт «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів», організований Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та ВГО «Асоціація українських правників», який пройшов успішно для команди Академії. Курсанти юридичного факультету Максим Волков та Ірина Борко під науковим керівництвом доцента кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Катерини Денисенко презентувала науковий проєкт на тему «Забезпечення прав учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти: правовий аспект» і посіли почесне ІІ місце.

Наукові та науково-педагогічні працівники Академії у складі робочих груп брали активну участь у підготовці проєктів законів України «Про пенітенціарну систему» та «Дисциплінарний статут пенітенціарної системи», співпрацювали з Державною установою «Центр пробації» та з Проєктним офісом Міністерства юстиції України щодо розроблення та реалізації пробаційних програм, надавали пропозиції і зауваження до проєктів законів України на прохання Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України.