Відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництваВідділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва спрямовує свою діяльність на розвиток наукового та міжнародного співробітництва в різних галузях наук (право, безпека життєдіяльності, освіта, соціальні та поведінкові науки) за пріоритетними напрямами реформування і функціонування Міністерства юстиції України, Державної кримінально-виконавчої служби України з метою досягнення високої якості підготовки фахівців, а також підвищення наукового потенціалу Академії ДПтС та представлення її на міжнародному рівні.

Основними завданнями Відділу є:

 • координація наукової роботи на факультетах, кафедрах та здійснення контролю за їх діяльністю;
 • проведення моніторингу наукової роботи підрозділів Академії ДПтС (збір, аналіз та узагальнення інформації про науково-дослідну діяльність);
 • організація та проведення в Академії ДПтС наукових, науково-практичних заходів різного рівня для науково-педагогічних працівників, молодих вчених, аспірантів, курсантів та студентів;
 • участь у реалізації спільних наукових проектів, проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень за запитами Міністерства юстиції України, Міністерства освіти та науки, Національної академії наук України;
 • науковий та організаційний супровід науково-дослідних робіт кафедр Академії ДПтС, що пройшли державну реєстрацію;
 • здійснення моніторингу законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також практики їх застосування, внесення пропозицій щодо їх вдосконалення до відповідних органів влади;
 • надання науково-методичної допомоги молодим вченим, які працюють та/або навчаються в Академії ДПтС;
 • розширення академічних зв’язків із закордонними організаціями, пошук та залучення партнерів;
 • розвиток пріоритетного напряму міжнародної діяльності – академічної мобільності (обмін студентами з метою розвитку компетенцій у сфері освітньої та міжнародної комунікації);
 • розширення спектра міжнародного стажування для наукових, науково-педагогічних працівників Академії ДПтС;
 • покращення іміджу Академії ДПтС у міжнародному, освітньому і науковому співтоваристві;
 • організація курсів щодо вивчення іноземних мов для співробітників Академії ДПтС;
 • систематичне інформування та консультування співробітників Академії ДПтС про існуючі можливості участі у міжнародних програмах, проектах, науково-практичних заходах;
 • пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів (у тому числі із закладами вищої освіти та установами і організаціями);
 • координація діяльності підрозділів Академії ДПтС у галузі розробки і виконання міжнародних угод, договорів, програм, проектів, контрактів;
 • налагодження контактів із закордонними навчальними і науково-дослідними установами, організаціями, проектами, а також їх представництвами в Україні;
 • організація і супровід міжнародних проектів з наукової, навчально-методичної діяльності та культурно-просвітницьких програм, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.

Склад Відділу:

Пузирьов Михайло Сергійович – начальник відділу, доктор юридичних наук, старший дослідник, полковник внутрішньої служби;

Єрмак Олексій Вікторович – головний науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук, майор внутрішньої служби;

Пилипенко Володимир Миколайович – головний науковий співробітник відділу, кандидат технічних наук, доцент;

Квітка Аліна Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу, старший лейтенант внутрішньої служби;

Шмельова Римма Ігорівна – молодший науковий співробітник відділу, старший лейтенант внутрішньої служби.