Відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництваВідділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва спрямовує свою діяльність на розвиток наукового та міжнародного співробітництва в різних галузях наук (право, освіта, соціальні та поведінкові науки) за пріоритетними напрямами реформування і функціонування Міністерства юстиції України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Міністерства освіти і науки України з метою досягнення високої якості підготовки фахівців, а також підвищення наукового потенціалу Академії ДПтС та представлення її на міжнародному рівні.

Основними завданнями Відділу є:

  • координація та моніторинг наукової роботи на факультетах, кафедрах та здійснення контролю за їх діяльністю (збір, аналіз та узагальнення інформації про науково-дослідну діяльність);
  • організація та проведення в Академії ДПтС наукових, науково-практичних заходів різного рівня для науково-педагогічних працівників, молодих вчених, аспірантів, курсантів та студентів;
  • участь у реалізації спільних наукових проектів, проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень за запитами Міністерства юстиції України, Міністерства освіти та науки, Національної академії наук України;
  • науковий та організаційний супровід науково-дослідних робіт кафедр Академії ДПтС, що пройшли державну реєстрацію;
  • здійснення моніторингу законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також практики їх застосування, внесення пропозицій щодо їх вдосконалення до відповідних органів влади;
  • інформування та консультування науково-педагогічних працівників Академії щодо участі у міжнародних програмах, проектах, науково-практичних заходах; надання науково-методичної допомоги молодим вченим, які працюють та/або навчаються в Академії ДПтС;
  • розширення академічних зв’язків із внутрішньодержавними та закордонними закладами вищої освіти, організаціями, науково-дослідними установами та залучення партнерів до співпраці;
  • розвиток пріоритетного напряму міжнародної діяльності – академічної мобільності та розширення спектра міжнародного стажування для наукових, науково-педагогічних працівників Академії ДПтС;
  • пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів (у тому числі із закладами вищої освіти та установами і організаціями); участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.

Склад Відділу:

Єрмак Олексій Вікторович – головний науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук, майор внутрішньої служби;

Квітка Аліна Сергіївна – головний науковий співробітник відділу, старший лейтенант внутрішньої служби;

Шмельова Римма Ігорівна – молодший науковий співробітник відділу, старший лейтенант внутрішньої служби;

Кисельов Дмитро Валентинович – молодший науковий співробітник відділу, капітан внутрішньої служби.