Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Міністерство юстиції України оголошує проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Академії Державної пенітенціарної служби

Повне найменування закладу вищої освіти – Академія Державної пенітенціарної служби.

Інформація про строк подання претендентами документів – протягом двох місяців з дня опублікування оголошення.

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я Міністра юстиції України, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отриманого до 25 вересня 2019 року або документа державного зразка про середню/вищу освіту в яких зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджують знання української мови;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Адреса, за якою здійснюється прийом документів Міністерство юстиції України, м. Київ, пров. Рильський, 10, Управління персоналу.

Контактна інформація телефон 271-15-38.

Інформація про дату проведення виборів – 30 березня 2021 року.

Вимоги до претендентів громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Наказ МЮ від 20.01.2021 № 90к (Конкурс)


Оголошення про дату та час голосування

Програми претендентів:

Колб Олександр Григорович – доктор юридичних наук, професор

Кощинець Віктор Васильович – доктор юридичних наук, доцент

Тогочинський Олексій Михайлович – доктор педагогічних наук, професор