Міжнародна конференція «Гуманітарна наука ХХІ століття»

Академія Державної пенітенціарної служби запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Гуманітарна наука ХХІ століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук», яка відбудеться 6 листопада 2020 року за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

У рамках конференції планується пленарне засідання та робота секцій:

Секція 1 Проблеми професійної підготовки в сучасному освітологічному дискурсі.
Секція 2 Вплив соціо-гуманітарного та економічного ландшафтів на життєдіяльність людини на зламі історичних епох.
Секція 3 Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової та соціальної держави.
Секція 4 Права і свободи людини і громадянина та їх захист кримінально-правовими, кримінально-виконавчими засобами й системою заходів запобігання злочинам.
Секція 5 Соціально-виховна та психологічна робота: теорія і практика.
Секція 6 Проблеми національного та міжнародного права.
Секція 7 Теоретичні й прикладні проблеми управління суспільними процесами.
Секція 8 Психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, німецька, польська.

Необхідна інформація:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 5 жовтня 2020 року надіслати електронною поштою на адресу ndcacademy14000@gmail.com заявку та тези доповіді (зразки оформлення додаються). Назва файлів повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад: Шевчук_Петро_заявка, Шевчук_Петро_тези).

У зв’язку з розповсюдженням гострого респіраторного захворювання COVID-19 і карантиними межами, планується заочне проведення конференції. За результатами роботи конференції будуть видані тези докладів. Публікації авторів розміщені на офіційному сайті Академії ДПтС в форматі PDF в розділі «Видання» (//academysps.edu.ua/).

Організаційний внесок не передбачений.

Інформаційний лист