Титульні сторінки 1-4
  Зміст 5-8
Доній Н. Є.,

Николишин В. В.

Ідеї вдосконалення соціального та правового простору в концепції Ієремії Бентама 9-22
Орловська Н. А. До питання про правообмеження як кримінально-правову категорію 23-34
Сіренко К. Ю. Напрямки реформування системи виконання покарань та приведення її до європейських стандартів 35-46
Palchenkova V. M. The functioning of the social patronate:theoretic and legal aspect 47-56
Іваньков О. І.,

Прохоренко О. Є.

Кримінально-виконавчі засоби забезпечення елементів прогресивної системи виконання покарань 57-65
Самофалов Л. П.,

Борисенко І. В.,

Шевченко Д. М.

До питання про поняття дисципліни і дисциплінарної відповідальності рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби 66-77
Сикал М. М. Щодо мети контролю за діяльністю органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби Україні 78-83
Denysov S.F.,

Pavlov V.H.

Court tutors’ body as an element of juvenile justice 84-96
Kravchuk H. V. Criminal responsibility and problems of detention of sheep in motor insurance 97-104
Боднар І. В.,

Махлай О. А.

Соціально-економічна доцільність застосування покарань, не пов’язаних із позбавленням волі 105-116
Дем’яненко Ю. О.,

Олефір Л. І.,

Михайлова Т. С.

Перспективи вдосконалення надання медичних послуг в установах виконання покарань 117-125
Олійник О. І.,

Іваньков І. В.,

Пузирьов М. С.

Обрахунок оптимального навантаження на персонал уповноважених органів з питань пробації: зарубіжний досвід та національний підхід 126-134
Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в класифікації покарань 135-143
Грищенко О. П. Фікція в кримінально-правовому інституті рецидиву злочинів 144-149
Кирієнко Д. М.,

Царюк С. В.

Кримінально-правові засоби забезпечення елементів прогресивної системи виконання покарань 150-158
Борець Ю.В.,

Шлімакова І.І.

До проблеми психічного здоров’я студентів вищого навчального закладу 159-169
Зливко С. В. Основні завдання і функції Державної кримінально-виконавчої служби України 170-181
Настояща У. В. Психологічні аспекти правової свідомості як детермінанти особистості співробітника Державної кримінально-виконавчої служби України 182-197
Разумейко Н. С.,

Ткаченко О. Г.

Концепція кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України 198-208
Шендерук О. Б. Теоретичний аналіз професіоналізму як психолого-акмеологічного та педагогічного поняття 209-224
Rebkalo M. M. Forms of professional skills improvement of the personnel of the State criminal and executive service of Ukraine: advantages and disadvantages 225-231
Бабенко А. М. Рецензія на навчальний посібник «Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем» 232-234
Денисов С. Ф.,

Звенигородський О.М.

Рецензія на посібник Тютюгіна В. І. «Кримінальне право України. Особлива частина» 235-243