Обкладинка

Гринчак С. В. Незаконна трансплантація: визначення понять 11-21
Демидова Л. М. Значення традицій та новацій для сучасного розвитку кримінального права 21-30
Партенадзе О. А. Реформирование и развитие уголовно-исполнительной системы Грузии 31-41
Бандурка О. М.,

Литвинов О. М.

І знову про напрями реформування пенітенціарної системи 41-46
Бородулькина Е. С. Учет личности и поведения осужденного в случае освобождения от наказания по заболеванию: теоретические и прикладные аспекты 47-57
Дудоров О. О.,

Титаренко С. С.

До питання про коректне кримінально-правове визначення захоплення суб’єктів господарювання (рейдерства) 57-68
Ланцедова Ю. О. Природа кримінального та кримінально-виконавчого права і кримінології за новою доктриною класифікації юридичних наук 68-76
Єрмак О. В. Конфіскація в міжнародних правових документах 77-87
Ребкало М. М. Деякі шляхи удосконалення фахової підготовки персоналу пробації: управлінський аспект 87-96
Свірін М. О. Класифікація суб’єктів запобіжної діяльності в Україні 96-106
Батиргареєва В. С. Проблемні питання запровадження замісної терапії у місцях позбавлення волі 107-119
Кондратов Д. Ю.,

Боднар І. В.

Відповідність національного законодавства вимогам міжнародних стандартів щодо забезпечення права на таємницю листування та телефонних розмов відносно засуджених до позбавлення волі 119-129
Ткач T. В. Нейропсихология и нейроправо: перспективы междисциплинарных исследований 130-143
Хряпінський П. В. Заохочувальні приписи у розділі І особливої частини Кримінального кодексу України 144-155
Джужа О. М.,

Ліховіцький Я. О.

Про деякі інституційні принципи кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України 156-163
Колб О. Г.,

Ремега В. В.

Про деякі змістовні елементи поняття «кримінально-виконавча діяльність персоналу органів та установ виконання покарань» 164-172
Копотун І. М.,

Руденко В. І.

Персонал органів та установ виконання покарань як суб’єкт кримінально-виконавчої діяльності в Україні 172-180
Шумейко З. Є. Ідеї правового виховання українського народу в педагогічній спадщині Матвія Номиса: джерела і принципи 181-190
Яковець І. С.,

Василюк І. М.

Про зміст деяких принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України 190-199