Періодичні видання 2017Газети

Найменування періодичного видання
1 Голос України
2 Психолог
3 Урядовий кур’єр
4 Юридичний вісник України

 

Журнали

Найменування періодичного видання
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України
2 Бюлетень Міністерства юстиції України. Загальнодержавне науково-практичне фахове видання
3 Вища школа. Науково-практичне видання

 

4 Держава і право :Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
5 Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки
6 Медична психологія. Науковий журнал.(Включено до переліку наукових фахових видань України з психологічних і медичних наук) (Харків)
7 Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України
8 Психологія і суспільство. ( Включено до переліку наукових фахових видань України у галузі філософських та соціологічних наук) (Тернопіль)
9 Освіта в Україні  Нормативно- правове регулювання.
10 Офіційний вісник України
11 Юридичний журнал#Право України (Науково-практичне фахове видання)
12 Юридична Україна .Загальнодержавний юридичний  науковий фаховий журнал (Включено ВАК до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук). Входить до міжнародної науко метричної бази даних «Index Copernicus»
13 Юридический мир. Республика  Беларусь