Періодичні виданняПередплатні видання на 2015 рік

1 Голос України
3 Урядовий кур’єр
4 Юридичний вісник України

 

1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України
2 Бюлетень Міністерства юстиції України. Загальнодержавне науково-практичне фахове видання
3 Вища школа. Науково-практичне видання
4 Держава і право :Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
5 Підприємництво, господарство і право. (Журнал є фаховим виданням  з юридичних наук)
6 Офіційний вісник України
7 Юридичний журнал#Право України (Науково-практичне фахове видання)
8 Юридична Україна .Загальнодержавний юридичний  науковий фаховий журнал (Включено ВАК до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук). Входить до міжнародної науко метричної бази даних «Index Copernicus»

 

Передплатні видання на 2016 рік

 

Найменування періодичного видання
1 Голос України
2 Психолог
3 Урядовий кур’єр
4 Юридичний вісник України

 

Найменування періодичного видання
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України
2 Бюлетень Міністерства юстиції України. Загальнодержавне науково-практичне фахове видання
3 Вища школа. Науково-практичне видання
4 Держава і право :Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
5 Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки
6 Медична психологія. Науковий журнал.(Включено до переліку наукових фахових видань України з психологічних і медичних наук) (Харків)
7 Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України
8 Підприємництво, господарство і право. (Журнал є фаховим виданням  з юридичних наук)
9 Психологія і суспільство. ( Включено до переліку наукових фахових видань України у галузі філософських та соціологічних наук) (Тернопіль)
10 Освіта в Україні  Нормативно- правове регулювання.
11 Офіційний вісник України
12 Юридичний журнал#Право України (Науково-практичне фахове видання)
13 Юридична Україна. Загальнодержавний юридичний  науковий фаховий журнал (Включено ВАК до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук). Входить до міжнародної науко метричної бази даних «Index Copernicus»
14 Юридический мир. Республика  Беларусь

Передплатні видання на 2017 рік

Найменування періодичного видання
1 Голос України
2 Психолог
3 Урядовий кур’єр
4 Юридичний вісник України

 

Найменування періодичного видання
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України
2 Бюлетень Міністерства юстиції України. Загальнодержавне науково-практичне фахове видання
3 Вища школа. Науково-практичне видання
4 Держава і право :Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
5 Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки
6 Медична психологія. Науковий журнал.(Включено до переліку наукових фахових видань України з психологічних і медичних наук) (Харків)
7 Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України
8 Психологія і суспільство. ( Включено до переліку наукових фахових видань України у галузі філософських та соціологічних наук) (Тернопіль)
9 Освіта в Україні  Нормативно- правове регулювання.
10 Офіційний вісник України
11 Юридичний журнал#Право України (Науково-практичне фахове видання)
12 Юридична Україна .Загальнодержавний юридичний  науковий фаховий журнал (Включено ВАК до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук). Входить до міжнародної науко метричної бази даних «Index Copernicus»
13 Юридический мир. Республика  Беларусь

Передплатні видання на 2018 рік

Індекс видання Газета Місце зберігання
23121 Баланс-бюджет ФЕВ (каб.213)
95995 Бюджетна бухгалтерія ФЕВ (каб.213)
60955 Голос України Наукова біб-ка (каб.301)
40528 KYIV POST (англ.) Каф. іноз. мов (каб.39)
68618 Народна армія Наукова біб-ка (каб.301)
40123 Освіта України Наукова біб-ка (каб.301)
30214 Праця і зарплата ФЕВ (каб.213)
23317 Психолог Наукова біб-ка (каб.301)
40227 Урядовий кур’єр Наукова біб-ка (каб.301)
33787 Юридичний вісник України Наукова біб-ка (каб.301)

 

Індекс видання Журнал Місце зберігання
21950 Бібліотечна планета Наукова біб-ка (каб.301)
22670 Бюлетень Міністерства юстиції України Наукова біб-ка (каб.301)
74101 Військо України Наукова біб-ка(каб. 301)
74155 Вісник Національної академїї правових наук України Наукова біб-ка (каб.301)
21676 Вища школа Наукова біб-ка (каб.301)
90238 Держава і право Наукова біб-ка (каб.301)
89258 Довідник кадровика ВРП (каб.202)
21972 Економіка і прогнозування Наукова біб-ка (каб.301)
01751 Економіка та держава Наукова біб-ка (каб.301)
74182 Економіка. Фінанси. Право Наукова біб-ка (каб.301)
09414 Економічна теорія Наукова біб-ка (каб.301)
37620 Казна України ФЕВ (каб.213)
94602 Медична психологія Наукова біб-ка (каб.301)
40433 Офіційний вісник України Наукова біб-ка (каб.301)
74105 Педагогіка і психологія Наукова біб-ка(каб.301)
89090 Практика управління медичним закладом Медична частина (каб.108 гурт.)
21985 Психологія і суспільство Наукова біб-ка (каб.301)
00796 Право.by Наукова біб-ка (каб.301)
89090 Практика управління медичним закладом Мед. част. (каб.108 гурт.)
89106 Фінансовий контроль ФЕВ (каб.213)
23994 Часопис Київського університету права Наукова біб-ка (каб.301)
74424 Юридичний журнал # Право України # Наукова біб-ка (каб.301)
01756 Юридична Україна Наукова біб-ка (каб.301)

Передплатні видання на 2020 рік

Індекс видання Газета Місце зберігання
23121 Баланс-бюджет ФЕВ (каб.213)
95995 Бюджетна бухгалтерія ФЕВ (каб.213)
60955 Голос України Наукова біб-ка (каб.301)
40528 KYIV POST (англ.) Каф. іноз. мов (каб.39)
30214 Праця і зарплата ФЕВ (каб.213)
23317 Психолог Наукова біб-ка (каб.301)
40227 Урядовий кур’єр Наукова біб-ка (каб.301)
21615 Юридичний вісник України Наукова біб-ка (каб.301)

 

Індекс видання Журнал 1 рік
21950 Бібліотечна планета Наукова бібліотека (каб.301)
22670 Бюлетень Міністерства юстиції України Наукова бібліотека (каб.301)
74155 Вісник Національної академїї правових наук України Наукова бібліотека (каб.301)
21876 Вища школа Наукова бібліотека (каб.301)
49573 Довідник спеціаліста з охорони праці Наукова бібліотека (каб.301)
21972 Економіка і прогнозування Наукова бібліотека (каб.301)
01751 Економіка та держава Наукова бібліотека (каб.301)
74182 Економіка. Фінанси. Право Наукова бібліотека (каб.301)
09414 Економічна теорія Наукова бібліотека (каб.301)
37227 Кадровик 01 ВРП (каб.202)
37620 Казна України ФЕВ (каб.213)
94602 Медична психологія Наукова бібліотека (каб.301)
49893 Оборонний вісник  12 р./рік Наукова бібліотека (каб.301)
40433 Офіційний вісник України СD Наукова бібліотека (каб.301)
74576 Підприємництво, господарство і право Наукова бібліотека (каб.301)
89090 Практика управління медичним закладом Медична частина (каб.108 гурт.)
21985 Психологія і суспільство Наукова бібліотека (каб.301)
74667 Теорія та методика фізичного виховання 1р./кв. Наукова бібліотека (каб.301)
89106 Фінансовий контроль ФЕВ (каб.213)
23994 Часопис Київського університету права Наукова бібліотека (каб.301)
74424 Юридичний журнал «Право України» Наукова бібліотека (каб.301)
01757 Юридична Україна Наукова бібліотека (каб.301)

Передплатні видання на 2021 рік

Індекс видання Газета Місце зберігання
23121 Баланс-бюджет ФЕВ (каб.213)
95995 Бюджетна бухгалтерія ФЕВ (каб.213)
60955 Голос України Наукова біб-ка (каб.301)
40528 KYIV POST (англ.) Каф. іноз. мов (каб.39)
30214 Праця і зарплата ФЕВ (каб.213)
23317 Психолог Наукова біб-ка (каб.301)
40227 Урядовий кур’єр Наукова біб-ка (каб.301)
21615 Юридичний вісник України Наукова біб-ка (каб.301)

 

Індекс видання Журнал 1 рік
21950 Бібліотечна планета Наукова бібліотека (каб.301)
74155 Вісник Національної академїї правових наук України Наукова бібліотека (каб.301)
21876 Вища школа Наукова бібліотека (каб.301)
49573 Довідник спеціаліста з охорони праці Наукова бібліотека (каб.301)
21972 Економіка і прогнозування Наукова бібліотека (каб.301)
01751 Економіка та держава Наукова бібліотека (каб.301)
74182 Економіка. Фінанси. Право Наукова бібліотека (каб.301)
09414 Економічна теорія Наукова бібліотека (каб.301)
37227 Кадровик 01 ВРП (каб.202)
37620 Казна України ФЕВ (каб.213)
94602 Медична психологія Наукова бібліотека (каб.301)
40433 Офіційний вісник України СD Наукова бібліотека (каб.301)
74576 Підприємництво, господарство і право Наукова бібліотека (каб.301)
89090 Практика управління медичним закладом Медична частина (каб.108 гурт.)
21985 Психологія і суспільство Наукова бібліотека (каб.301)
89106 Фінансовий контроль ФЕВ (каб.213)
23994 Часопис Київського університету права Наукова бібліотека (каб.301)
74424 Юридичний журнал «Право України« Наукова бібліотека (каб.301)
01757 Юридична Україна Наукова бібліотека (каб.301)