Звички і традиції англомовних країн

10 грудня 2019 року на базі Академії викладачами кафедри іноземних мов було організовано круглий стіл на тему «Customs and traditions in English-speaking countries». Проєктна методика, яка використовувалась під час його проведення, спрямована на якісне засвоєння знань студенства, розвиток їх розумової діяльності, навичок та вмінь критичного осмислення проблеми.

Студенти I курсу 117, 118 та 119 навчальних груп виявили самостійність у виборі джерел інформації, способу її використання та презентації. Проєктна методика викликала підвищену мотивовану активність студентів, надала реальне відчуття власних досягнень та розвинула їхні мовні навички й уміння на практиці.