Зустріч керівництва Академії з аспірантами І-го року навчання

07–08 листопада 2018 року відбулася традиційна зустріч керівництва Академії ДПтС з аспірантами І-го року навчання. За підсумками вступної кампанії 2018 року до аспірантури Академії ДПтС зараховано 20 осіб.

Під час зустрічі ректор Академії ДПтС Олексій Михайлович Тогочинський зазначив, що до аспірантури Академії вступають люди, які достатньо вмотивовані, проводять наукові дослідження. При цьому ректор наголосив, що Академія ДПтС, будучи закладом вищої освіти, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» вже вдруге.Очільник Академії звернув увагу на необхідність виконання освітньо-наукової програми та отримання наукових результатів, які забезпечують вирішення важливих теоретичних та прикладних проблем.

Ректор звернув увагу на дотримання академічної доброчесності та наукову етику в дослідженнях.

Проректор з наукової роботи Станіслав Олегович Чебоненко ознайомив аспірантів з  порядком навчання в аспірантурі, процедурою складання та затвердження вченою радою Академії ДПтС індивідуального плану наукової роботи й призначення наукових керівників.

Водночас повідомив про важливість опублікування результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних та апробації їх на науково-практичних конференціях.

Про етапи навчання й підготовку звітів за результатами виконання освітньо-наукової програми та індивідуального плану наукової роботи розповіла начальник аспірантури Яна Михайлівна Крупко.

Керівники Академії ДПтС та аспірантури побажали молодим науковцям набуття нових знань, наполегливості в досягненні мети, плідної праці, творчої наснаги та захисту дисертаційних робіт після закінчення чотирирічного терміну навчання.