Жулковський Вадим Вікторович

доцент кафедри

кандидат педагогічних наук,

майор внутрішньої служби

ORCID: 0000-0001-9433-5298

Біографічна довідка.

У 2004 році закінчив Хмельницький політехнічний коледж, спеціальність – «Обслуговування комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж».

У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність — «Соціальна педагогіка, практична психологія», кваліфікація – соціальний педагог, практичний психолог в закладах освіти.

У 2020 році захистив дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Наукові інтереси: пенітенціарна психологія та педагогіка, історія педагогіки, національно-патріотичне виховання.

Публікації останніх років:

 1. Жулковський В.В. Національно-патріотичне виховання молоді в західній українській діаспорі як історико-педагогічна проблема. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 76-80.
 2. Жулковський В.В. Попередження професійної деформації та професійного вигорання пенітенціарного персоналу: навч.-метод.посіб. / за заг.ред О. В. Сахнік. Хмельницький: Хмельницький центр ПКП ДКВС України, 2020. 57 с.
 3. Жулковський В.В., Масловський О.В. Місце та роль психологічного супроводу у кримінальному провадженні. Засади функціонування кримінальної юстиції: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14 травня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 68-70.
 4. Жулковський В. Еволюція тенденцій національно-патріотичного виховання в молодіжних організаціях західної української діаспори другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2021. N 2(25). С. 63-72.
 5. Жулковський В. Ковальська П. Розвиток психологічної стійкості осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України в екстремальних умовах. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України: тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 листопада 2021 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 522-524.
 6. Жулковський В. Психологічні особливості професійного спілкування осіб рядового і начальницького складу ДКВС України. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали VІIІ заочної міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26 листопада 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 112-114.
 7. Жулковський В. В., Ковальська П. Г., Малінковська О. В. Аналіз законодавчого регулювання юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в зарубіжних країнах. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 3 (14). С. 18-30.
 8. Жулковський В. В. Психологічні особливості засуджених із психічними розладами. Modern research in world science: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-19 квітня 2022 р.). Львів. Україна, 2022. С. 804-808.
 9. Жулковський В. В. Психологічні особливості засуджених жінок. Modern research in world science: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-17 травня 2022 р.). Львів. Україна, 2022. С. 887-890.
 10. Жулковський В. В. Формування системи національно-патріотичного виховання молоді західної української діаспори. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Київ: Наукові перспективи, 2022. №6(11). С. 114-124.
 11. Жулковський В. В. Профілактика самогубств в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 281-285.
 12. Жулковський В. В. Основні категорії пенітенціарної педагогіки та педагогіки співробітництва. Modern research in world science: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 4-6 вересня 2022 р.). Львів. Україна, 2022. С. 377-381.
 13. Павленко Ю. М., Жулковський В. В., Виноград О. В. Особливості соціально-виховної роботи із засудженими похилого віку. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. 427-431 С.
 14. Жулковський В. В. Психолого-педагогічні аспекти утримання військовополонених в установах виконання покарань. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста (м. Суми, 7 жовтня 2022 р.). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. С. 182-184.
 15. Жулковський В., Ковальська П. Гендерні стереотипи та їх вплив на соціалізацію особистості. Сектор безпеки і оборони України на захисті національ-них інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: тези Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 24 листопада 2022 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2023. С. 806-809.
 16. Жулковський В. В., Ковальська П. Г. Соціально-психологічні особливості неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022. № 10. С. 552-556.
 17. Жулковський В., Ковальська П. Особливості професійного відбору кандидатів на службу в Державну кримінально-виконавчу службу України. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали X заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 02 грудня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 94-96.
 18. Жулковський В. В. Принципи поведінки та правила спілкування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Modern research in world science: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-28 лютого 2023 р.). Львів. Україна, 2023. С. 617-621.
 19. Жулковський В. В. Особливості мікросередовища засуджених. Modern problems of science, education and society. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-28 березня 2023 р.). Київ. Україна, 2023. С. 580-584.
 20. Виноград О.В., Матвійчук В.П., Жулковський В.В. Сутність та зміст підготовки молодших інспекторів-кінологів до формування навиків слухняності у розшукових собак. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. № 1 (10). С.136-148.
 21. Жулковський В. В. Особливості посттравматичного стресового розладу в умовах воєнного стану. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.): у двох томах. Т. 2 / голов. ред. В. Ф. Пузирний; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. С. 155-158.
 22. Жулковський В. В. Зарубіжний досвід у напрямку виправлення та ресоціалізації засуджених. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ХІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26 травня 2023 р.) / голов. ред. В. Ф. Пузирний; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. С. 45-49.
 23. Жулковський В.В., Матвійчук В.П., Штикун О.В. Теоретичні засади національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі. «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. № 5(11). С. 489-503.
 24. Жулковський В. В. Місце та роль студентської організації «Обнова» у системі національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі. Modern problems of science, education and society. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19-21 червня 2023 р.). Київ. Україна, 2023. С. 370-375.
 25. Жулковський В. В. Роль психологічної служби в установах виконання покарань. Modern problems of science, education and society. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-11 жовтня 2023 р.). Київ. Україна, 2023. С. 649-653.