Засідання робочої групи щодо вдосконалення освітніх програм

«Про розгляд пропозицій, запропонованих проєктними групами освітніх програм Пенітенціарної академії України» – порядок денний засідання робочої групи щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів Пенітенціарної академії України, яке відбулося 11 квітня в рамках процедури перегляду освітніх програм з метою їх удосконалення.

Це засідання є однією з ключових стадій процесу перегляду, вдосконалення і розвитку освітніх програм ПАУ, оскільки на цьому етапі розглядаються  пропозиції проєктних груп освітніх програм ПАУ та ухвалюються рішення щодо доцільності винесення цих пропозицій на розгляд науково-методичної та/або вченої ради ПАУ. Оскільки до складу робочої групи щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів ПАУ входять представники всіх стейкхолдерів ПАУ, ухвалення рішень відбувається за їх безпосередньої участі. Ми впевнені, що такий формат взаємодії допоможе науково-методичній та вченій раді ПАУ ухвалити запропоновані зміни до освітніх програм та продемонструє відкритість і прозорість рішень, спрямованих на забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

На засіданнях були присутні члени робочої групи щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів ПАУ, зокрема керівник робочої групи – проректор з освітньо-наукової роботи доктор юридичних наук, професор Вячеслав ПУЗИРНИЙ; заступник керівника робочої групи – начальник навчального відділу доктор філософських наук, доцент Володимир СПІВАК; члени робочої групи: начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін доктор економічних наук, професор Оксана ГОНЧАРЕНКО; начальник кафедри психології кандидат психологічних наук, доцент Оксана МІРОШНИЧЕНКО; начальник кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права юридичного факультету кандидат юридичних наук, доцент Наталія ШАМРУК; начальник відділу магістратури доктор філософії (галузь знань право) Наталія СВИРИДЕНКО; начальник ад’юнктури (аспірантури) кандидат юридичних наук, доцент Яна КРУПКО; головний науковий співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва доктор філософії (галузь знань освіта/педагогіка) Аліна КВІТКА; начальник сектору забезпечення якості вищої освіти В’ячеслав НЕСТЕРЕНКО; ад’юнкт Алла ВАСИЛЯЧЕНКО; курсант, голова курсантсько-студентського самоврядування Іван ЗАБОЛОТНІЙ; професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін доктор педагогічних наук, професор Вікторія АНІЩЕНКО; завідувач кафедри іноземних мов  кандидат педагогічних наук, доцент Ірина БОРИСЕНКО; професор кафедри економіки та соціальних дисципліндоктор філософських наук, професор Наталія ДОНІЙ; декан факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб кандидат педагогічних наук, доцент Сергій ЄРМАК; завідувач кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу юридичного факультету доктор юридичних наук, професор Світлана НІЩИМНА; декан юридичного факультету НУ «Чернігівська політехніка» кандидат юридичних наук, доцент Олексій СЕЛЕЦЬКИЙ; завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології юридичного факультету заслужений юрист України, доктор юридичних наук, доцент Садіг ТАГІЄВ.

Під час засідання були розглянуті та одноголосно підтримані запропоновані проєктними групами освітніх програм ПАУ пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів ПАУ.

Пенітенціарна академія України дякує всім присутнім за інтерес та активну позицію в питанні забезпечення якості наших освітніх програм.