Засідання проєктних груп спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Однією з основних цілей Пенітенціарної академії України є створення всіх необхідних умов для того, щоб учасники освітнього процесу могли сповна реалізувати свої здібності. Саме тому постійна робота над удосконаленням освітніх програм – серед пріоритетів діяльності ПАУ.

«Про розгляд пропозицій стейкхолдерів щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів Пенітенціарної академії України» – порядок денний чергового засідання проєктних груп спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Засідання відбулось 9 квітня в рамках процедури перегляду освітніх програм з метою їх удосконалення.

На засіданнях були присутні всі зацікавлені сторони, зокрема керівники (гаранти освітніх програм) та члени проєктних груп:

 • начальник кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології д.ю.н., доцент Садіг ТАГІЄВ;
 • професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології д.ю.н., професор Яна ТРИНЬОВА; 
 • доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології к.ю.н., доцент Олександр ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ;
 • доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології к.ю.н., доцент Людмила ОСТАПЧУК;
 • від адміністрації ПАУ – проректор з освітньо-наукової роботи д.ю.н., професор Вячеслав ПУЗИРНИЙ;
 • представники структурних підрозділів ПАУ: начальник навчального відділу д.філос.н., доцент Володимир СПІВАК;
 • начальник відділу магістратури PhD (галузь знань право) Наталія СВИРИДЕНКО;
 • начальник сектору забезпечення якості вищої освіти В’ячеслав НЕСТЕРЕНКО;
 • заступник начальника навчального відділу Ірина БУДЬОННА;
 • методист факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Людмила ШОВКОПЛЯС;
 • здобувачі вищої освіти: здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Правоохоронна діяльність» РАДЧУК М.В.; здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Правоохоронна діяльність» ЮРЧЕНКО Є.В. та здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Право» Микола СНІТКО;
 • голова курсантсько-студентського самоврядування ПАУ Іван ЗАБОЛОТНІЙ;
 • представники роботодавців: начальник Державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор» Ігор ДРОЗД.

Під час засідання розглянули результати опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників освітніх програм «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти ПАУ та роботодавців.

Висловлені учасниками засідань пропозиції стосовно вдосконалення освітніх програм були схвалені шляхом голосування проєктними групами. Пропозиції винесуть на розгляд робочої групи щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів Пенітенціарної академії України.

Пенітенціарна академія України дякує всім присутнім за інтерес та активну позицію в питанні забезпечення якості освітніх програм спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».